TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

BİYESAM TEKNOPARKLARDA ÖRGÜTLENİYOR

Toplantıya BİYESAM (BİLİŞİM ,İNTERNET ve YAZILIM ESER SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ) ve Teknopark yönetici ve yararlanıcı firma temsilcileri katıldı.


Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi Özdemir'in BİYESAM'ı anlatmasından sonra sektörel sorunlar ve örgütlenme sorunları tartışıldı.


Toplantıda görüşülen konular şu şekilde derlenmiştir.


Bilindiği gibi mesleğimizle ilgili çok sayıda sorun yaşamaktayız. Bu sorunların kendisi ve çözüm üretememizin bir çoğu da örgütsüz olmamızdan kaynaklanmaktadır. Mücadele ettiğimiz kadar varız ve konuştuğumuz ve konuşulduğumuz kadar değerliyiz, değer görürüz. 


BİYESAM’ın her bir Teknopark’da bir temsilcisinin olması ve tüm Türkiye’ye yayılması açısından pratik bir uygulama olacağı görüşü değerlendirildi. Türkiye haritasında konacak ilk nokanın KOÜ Teknopark olmasının önemli olduğu ve BİYESAM’a bir isim bildirileceğidir.


BİYESAM’ın ulusal çapta bir ses getirebilmesi amacıyla çeşitli başlıklarda ve kriterleri önceden belirlenmiş şekilde bir ödül organizasyonun düzenlenmesinin iyi bir PR faaliyeti olacağı, marka bilinirliliği ve pazarlama iletişimi açısından gerek sektör çapında gerekse kamu yönetimi açısından çok faydalı olacağı değerlendirilmiştir.


Bilişim 500 gibi Yerli Yazılım 100 (500) gibi çalışmanın da yapılmasının ve BİYESAM tarafından organize edilmesinin marka bilinirliliği ve pazarlama iletişimi açısından önemi ifade edilmiştir.


Yazılım firmalarının farklı konularda ihtiyacı olan sözleşme prototiplerinin BİYESAM hukuk müşavirlerince hazırlanması ve üyeleriyle paylaşılmasının önemli olduğu belirtilmiştir. Fikri mülkiyet haklarından diğer sorunlu konulara kadar huhuk müşavirliği hizmetin BİYESAM’ca üyelerine sunulması.


BİYESAM’ın İTÜ yerleşkesi içindeki UYSM (Ulusal Yazılım Saklama ve Seritikasyon Merkezi) için çok önemli bir çalışma olduğu, fakat sistemin işletilemediği belirtilmiştir. Bu sistem işletilmiyor ve kamu engeli görülüyorsa bunun neden özel sektör (BİYESAM ve üyeleri) eli ile işletilemediği, bulut teknolojilerinin geldiği nokta itibarıyla çok küçük rakamlarla farklı bir şekilde neden çözülemediği veya bu şekilde bir aksiyon alınamadığı değerlendirilmiştir.


BİYESAM Eser Sahipleri Birliği ama ortada bu eserlerin envanteri yok. Eser envanteri için BEP veya YEP isimli Bilişim Eserleri Portali veya Yazılım Eserleri Portali gibi bir çalışmanın önemi dile getirilmiştir. KOÜ Teknopark’ta başlatılan Nitelikli Ürün Kataloğu çalışması prototip çıktılarıyla masada ele alınan konulardan bir olmuştur. Bu portalin başlangıçta pazarlama amaçlı ve ücretsiz olması daha sonra ise Her ildeki ve teknopark’kai Temsilciler i vasıtasıyla yerinde görülüp sistemce onaylanması ve sertikasyonu ile daha sonra gelir de elde edilebilecek şekilde bu işe en kısa zamanda başlanılması gerektiği dile getirilmiştir.


BİYESAM bu portalden sonra kendisi fiilen Akreditasyon Merkezi haline gelebilecek ve Saklama Merkezi İTÜ ile yürümüyorsa yapılan yatırımın heba olmasından da tüm çabalara rağmen kurtulunamıyorsa Sanal olarak (hashing sistemiyle) yürütülmesi önerilmiştir. Önce geçici sonra kalıcı çözüm üretilmeli denmiştir.


Biz kendimize engeliz, pratik olmalı ve bu pratikliğin yanısıra 3 yıllık bir ana strateji planımızın olması da çok önemlidir, bu planın varlığı sorgulanarak fiili çalışmasının olmadığı gözlemlenmiştir.


Diğer teknoparklarda toplantıların yapılması, Sanayi bakanlığı ve Teknoparkların derneği toplantıları vesilesiyle bir araraya gelen Teknopark Genel Müdürleriyle de BİYESAM tanıtım, farklındalık etkinliklerinin düzenlenmesin faydalı oalcağı değerlendirilmiştir.


Oldukça verimli geçen toplantıdaki görüşlerin toplantıda kalmayacağı ve somut adımlar atılması temennileriyle biten toplantı için çok teşekkür ederiz.


Şadi Özdemir (BİYESAM YKB), Sedat YAZICI (YSM Yazılım) site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr