TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Geleceğin İnterneti-Etkin Tarım Uygulamaları

Değerli dostlarımız,


FRACTALS Projesi “Geleceğin İnterneti - Etkin Tarım Uygulamaları”, Avrupa Komisyonu’nun 600 M€ bütçeli Future Internet Public Private Partnership programının üçüncü aşamasında desteklenen ve içinde YASAD “Yazılım Sanayicileri Derneği”nin de bulunduğu 16 hızlandırıcı konsorsiyumdan biri olup, hedefinde aynı programda oluşturulan FIWARE (http://www.fi-ware.org/) Açık Spesifikasyon, Açık Kaynak Kodlu “Federatif Bulut Mimarisi” üzerinde Avrupa çapında duyurulan “Açık Çağrı” ile “Girişimci KOBİ”lerce geliştirilecek olan uygulamalara 5,52 M€ hibe fon sağlamaktadır.


Proje; Geleceğin Internet'i (Future Internet) teknolojilerinin Tarım Sektörü için uygulama geliştirmek üzere tüm Avrupa'dan seçilecek 50-60 KOBİ büyüklüğündeki girişimcilere proje başına 150,000€ ‘ya kadar tutarda hibe desteğini “Mentor” hizmetlerini de katarak girişimcilerin yenilikçi uygulamalarını Avrupa Komisyonu’nun hedefleri doğrultusunda başarılı iş sonuçlarına taşımayı amaçlamaktadır. FRACTALS proje ortakları içinde; ), YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği (TR) ile birlikte Voyvodina Otonom Bölgesi Kalkınma Fonu (SRB), Novi Sad Üniversitesi - Biosense Merkezi (SRB), Voyvodina Bilgi İletişim Teknolojileri Kümelenme Birliği (SRB), ATOS Research (ES), Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi (GR), DLO (NL), Kuzey Yunanistan Bilişim Şirketleri Birliği (GR) ile Bulgaristan Yazılım Şirketleri Derneği (BG) yer almaktadır.


FRACTALS projesi Bilgi İletişim Teknolojileri ile Tarımın ekonomik kalkınmada önemli rol oynadığı Avrupa’nın bu bölgesinde Sırbistan'ın Voyvodina Otonom Bölgesi Yönetimi tarafından son derece güçlü biçimde desteklenmiş olup, Türkiye’deki Tarım Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Türkiye’nin en kapsamlı “Big Data” havuzuna sahip “Tarbil” projesinin başarılı uygulamalarına yenilikçi projelerle yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı yapma potansiyeli ile de Yazılım Sanayicileri Derneği olarak üyelerimizin Avrupa pazarında yer almasını kolaylaştıracak böyle bir girişimde öncü rol almış olmaktan ötürü ayrı bir heyacan içindeyiz.


Bu çağrıya proje önerisi ile başvurarak hibe destekten yararlanmak isteyen KOBİ niteliğindeki kuruluşlarımızı bilgilendirmek için 18 Aralık 2014 günü İstanbul’da YASAD tarafından bir workshop düzenlenmiştir. Bu toplantıya katılım için internet üzerinden http://fractalsistanbul.eventbrite.com adresinde açılmış olan kayıt sistemine kaydınızı yaparak FRACTALS ve FIWARE uzmanlarının da hazır bulunacağı etkinlikte aktaracağı önemli bilgilerle başvurularınızla ilgili sorularınıza en yetkili ağızlardan cevaplandırmayı amaçladık.


Proje ve çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgilere http://fractals-fp7.com/ adresinden erişilebilir.


Teknik sorularla ilgili ; [email protected], idari sorularınız için [email protected] e-mail üzerinden irtibata geçebilirsiniz. YASAD olarak çağrı ile ilgili her türlü sorularınız için yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ayrıca hatırlatmak isteriz.


Not : Workshop ücretsiz olup, kayıt zorunludur, 15 Aralık Pazartesi 17:00’den sonra yeni kayıt alınmayacaktır.
 site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr