TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

KKTC, Türk bilişim sektörünü bekliyor

2009 – 2010 yılları arasında KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak çalıştığını belirten Hasan Taçoy, 2014 ekim ayında yine bu göreve getirildiğini kaydetti. Taçoy, konuşmasında öncelikle şunları dile getirdi: “Dünyamızın özellikle son 20 yılına damgasını vurmuş olan gelişmelerin hemen hemen tümü bilim ve teknolojideki, özellikle de bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerden kaynaklanmakta. Toplumlar bilgi çağına ayak uydurmak zorunda ve bunu başaran toplumlar çağdaş uygarlık seviyesine çıkabilmekte. Günümüzde ülkeler arası kıyaslamalar yapılırken ülkelerin bilişim adaptasyonu ve bilişimden faydalanması bir gelişmişlik ölçütü oluyor. Bu aşamada elektronik haberleşme sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonunu üstlenen kuruma büyük ihtiyaç doğuyor. Anavatanımızdaki bu konudaki ilerlemeler bizim için de yol gösterici olmakta ve KKTC için büyük bir vizyon oluşturmakta. AB normlarına uyumlu Elektronik Haberleşme Yasası ile 2012 yılında oluşturulan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’muzun çalışmaları artarak devam ediyor. Dünyadaki sonlandırma ücretlerindeki düşüşe paralel olarak ülkemizde de yapılan pazar analizleri neticesinde ara bağlantı ücretlerinde 1 Ağustos 2014 itibarıyla kademeli olarak düşüşe geçildi. Haksız izolasyonlar altında yaşamamıza rağmen kendimize her zaman çağdaş ülke normlarını hedef koyarak çalışmaktayız”


4G ihale çalışmaları devam ediyorTaçoy, BT’nin gelişmesi için olmazsa olmazların başında genişbant internet erişimi geldiğine vurgu yaparak “Bu bağlamda sabit operatör konumunda olan Telekomünikasyon Dairesi’nin ‘Puplic Private Partnership’ / devlet-özel iş birliği yöntemiyle yeniden yapılandırılması ve FTTX gibi projeleri hayata geçirmesi adına hazırlamakta olduğumuz ihale dokümanlarını tamamlamak üzereyiz. Adamızda yenilikçiliği desteklemek ve vatandaşlarımıza son teknolojiyi uygun koşullar altında sunabilmek üzere çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. 2014 senesi içerisinde operatörlere verilen izinler kapsamında 4G testleri başarıyla tamamlandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile analog yayıncılıktan sayısal yayıncılığa enterferanssız ve eşzamanlı geçiş konusunda görüşmeleri sürdürmekteyiz. BTK’nın destekleriyle Bilgi Teknolojileri ve Haberleşm


‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ yasa tasarısı tamamlandı


KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kordinasyonunda devam eden e-devlet projesi hakkında da bilgi veren Taçoy, bu konuda somut ilerlemeler kaydedildiğini belirterek şunları aktardı: “e-İmza çalışmaları da e-devlet projesi ile paralel olarak sürdürülüyor. Maliye Bilgi Sistemi, Gümrük Bilgi Sistemi, e-Nüfus, e-Belge, Sağlık ve Sigorta Bilgi Sistemi ve benzeri birçok proje kapsamlı olarak çalışılıyor. İhaleye çıkılacak. İhaleyi kim kazanırsa bizim yazılım şirketlerimizin taşeron olarak kullanılmasını istiyoruz ve bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Anavatanımızda başarıyla uygulanan kayıp-kaçak ve kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alan Mobil Cihaz Kayıt Sistemini (MCKS) ülkemizde de kurmak için ihale çalışmaları devam ediyor. e-Devlet için ayrılan bütçe Türksat’ın kontrolünde. Proje ve fazları da Türksat ayarlıyor. İş dökümünü, takibini müsteşarlık mertebesinde KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ yasa tasarımız tamamlanıp KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne aktarıldı. Bu yasayla; ülkemizdeki üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşlarıyla üretim sektörlerinin iş birliği sağlanması ve uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Ayrıca yasa tasarısında; teknolojik bilgi üretimi, verimliliğin arttırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliğin desteklenmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratılması, teknoloji transferine yardımcı olunması ve yüksek veya ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapının oluşturulması hedefleniyor. KKTC’de 2 tane teknopark var ama doğru düzgün çalışmıyor, yasalarda eksikler bulunuyor. Bizim de teşvik sistemlerine ayak uydurmamız gerek. Akdeniz Üniversitesi’nin teknoparkını ziyaret ettim, tüm yapılanları KKTC’de de yapabiliriz. ‘Bilişim Suçları’ yasa tasarısı da KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülüyor.”


Teknoplajlar ve teknoyatlar kurulacak!Yepyeni işlere imza atmayı düşündüklerini söyleyen Hasan Taçoy, “Ülkemizin genç, nitelikli ve teknolojiye yatkın bir nüfusa sahip olması, yeni kurulan üniversite kampüsleriyle birlikte toplam öğrenci sayımızın 50 bin civarına ulaşması, KKTC’deki yükseköğretim oranının yüksek olması, abonelik ve nüfus oranları söz konusu olduğunda da mobil iletişimde penetrasyon oranının yüzde 216′nın üzerinde olması avantajlarımız olarak öne çıkıyor” dedi ve konuşmasına şöyle devam etti: “Tüm bu gelişmeler kapsamında KKTC’de çağ atlamayı ve bir ‘Bilişim Adası’ yaratmayı hedefliyoruz. KKTC, içerisinde barındırmakta olduğu mevcut potansiyelini hayata geçirerek önümüzdeki yıllar içerisinde tüm dünyaya örnek oluşturacak bir ‘Bilişim Adası’ olma vizyonuyla gelişmesini sürdürüyor. Bugüne kadar KKTC ekonomisinin lokomotif sektörleri olan turizm ve eğitime eklenerek, ekonominin yeni ve önemli bir parçası olacak ‘bilişim’, hem bu sektörlere ve genel ekonomiye katkı sağlayacak hem de bireysel ve toplumsal yaşamda sağlayacağı gelişmelerle vatandaşımızın yaşam standardını yükseltecek. Tüm adayı bir serbest bölge gibi düşünüyoruz. Öğrenci sayısının 100 bine çıkmasını amaçlıyoruz. Öğrencilerin Ar-Ge adına yapacakları; bir ekonomik döngü yaratacak, ekonomik katma değer sağlayacak. Öğrenci potansiyelimizden yararlanmaları için YASAD ile görüştüm. Ayrıca KKTC’de ‘Çağrı Merkezi’ kurulması için de adımların atılması gerekiyor. Türkiye ile birlikte daha çok etkinlik düzenlemeliyiz; iletişim çok önemli. İlk etapta, 29-30 Nisan’da bir çalıştay düzenliyoruz. Eğitim ve turizmin cazibesini bilişimle birleştirdiğimizde ülkemiz için büyük katma değerler yaratacağız; deniz kenarında teknoplajlar ya da teknoyatlar yapılabilir! Bunların hepsini birleştirmeye çalışıyoruz. Türk bilişim sektörünü yeni yatırım ve yeni iş imkânları için KKTC’ye davet etmek isterim.” site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr