TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Bulut Servislerinin Güvenilirliği

Zenium Technology Partners tarafından İngiltere, Almanya ve Türkiye pazarlarında gerçekleştirilen bağımsız araştırma, şirketlerin veri merkezi servisi satın almadan önce, özellikle bulut servislerinde dış kaynak kullanımına dair gerçekleştirdiği değerlendirmelerde eksiklikler olduğunu ortaya koydu. “Büyüme, Risk ve Bulut Yönetimi” adlı araştırmaya göre 3 pazarda faaliyet gösteren şirketlerin yarıya yakını (%44) veri merkezi operatörlerinin geçmişini inceliyor. Ancak operatörün kredi geçmişini ve geçmiş müşterilerin deneyimlerini merak edip araştırdıklarını belirten şirketlerin oranı % 36’da kalıyor. Türkiye özelinde kredi geçmişini araştıran şirketlerin oranı ise sadece % 29. Veri merkezinin bir üçüncü parti tarafından yönetilip yönetilmediğini soran şirketlerin 3 ülkede ortalaması, % 33 olarak dikkat çekiyor. Yani her 3 şirketten sadece 1’i bu soruyu soruyor. Veri merkezinin fiziksel özellikleri konusunda Türk şirketlerin daha hassas olduğu görülüyor. Türkiye’de şirketlerin yarıdan fazlası (% 53), veri merkezinin fiziksel özelliklerini merak ederken, Almanya ve İngiltere’de bu oran sırasıyla % 34 ve % 39 olarak gerçekleşti.
 

Araştırmaya Türkiye’den katılan şirketlerin % 43’ü, bulut servis sağlayıcısı seçerken altyapılarını barındıracak veri merkezi tesislerini bizzat ziyaret ettiğini söylüyor. İngiltere’deki şirketlerde bu rakam % 39 iken, Alman şirketlerinde % 34 olarak dikkat çekiyor. Türk şirketlerinin yarıdan fazlası (%55) üçüncü parti ile çalışmaya başlamadan önce verilerini yönetecek olan ekiple tanışırken; Almanya’da bu oran % 40 ve İngiltere’de ise % 43 seviyesinde kalıyor.
 

Buluta geçiş hızla artarken, veri merkezlerinin seçiminde daha titiz değerlendirme şart
 

Zenium’un araştırması, bulut ortamında yönetilen kurumsal verilerin hızla arttığı günümüz iş dünyasında şirketlerin veri merkezlerine karar verirken daha titiz ve kapsamlı değerlendirme yapması gerektiğini ortaya koyuyor. Üç ülkede araştırmaya katılan ve verilerini hâlihazırda bulut üzerinde depolayan şirketlerin % 83’ü, bu servisleri kullanmaya devam edeceklerini belirtiyor. Yaklaşık her 4 BT profesyonelinden 3’ü de (%71), hızla büyüyen verilerini yönetmek için bulut hizmetlerine geçmeyi planladığını söylüyor. Türkiye’de veri depolama ve yönetimi konusunda bulut hizmetlerine geçmeyi planlayan BT profesyonellerinin oranı % 78 iken; Almanya %69 ile ikinci, İngiltere de % 65 ile üçüncü sırada yer alıyor. Bu durum, her 3 ülkede de müşterilerine sundukları sistemleri en verimli şekilde çalıştırma ve yönetme konusunda veri merkezlerinin üzerindeki baskının artacağını gösteriyor. Oysa servis sağlayıcısının saygınlığı ve bulut hizmetlerine geçiş konusunda işi tamamen şansa bırakmasalar da, şirketlerin değerlendirme kriterlerinde belirgin eksikliklerin var olmaya devam ettiği görülüyor. Üç ülkede şirketlerin neredeyse tamamı (%98) yukarıda sözü geçen kontrol mekanizmalarından sadece birini gerçekleştirirken, kriterlerin tamamını göz önüne alıp gerçekleştirdiklerini belirten şirketlerin oranı sadece % 5.
 

Finans şirketleri bulutta veri yönetimi konusunda daha titiz

Zenium Büyüme, Risk ve Bulut Yönetimi Araştırması’na göre özel (private) bulut çözümlerini tercih eden şirketler, bulut servis sağlayıcılarını değerlendirirken genel (public) ve melez (hybrid) çözümler kullanan şirketlere göre daha titiz davranıyor. Değerlendirme süreci sektör bazında incelendiğinde de, finansal hizmet sunan şirketlerin kamu kurumlarına veya kâr amacı gütmeyen organizasyonlara oranla daha kapsamlı kontroller gerçekleştirdiği görülüyor.
 

Zenium Technology Partners Türkiye Ülke Müdürü Aslıhan Güreşcier, “Araştırma sonuçları, şirketlerin en değerli varlıkları olan ‘bilgi’ ile kumar oynadıklarını gösteriyor. Bulut servislerine adaptasyon seviyeleri her geçen yıl daha da artıyor. Ancak bulut servis sağlayıcısı ne kadar prestijli olursa olsun, veri merkezi bu konuda gerekli koşulları sağlayamıyorsa bütün süreç çökme riski altındadır. Bu noktada müşterisini bulut hizmetlerinin güvenli ve risksiz olduğuna ikna edebilen veri merkezleri, başarılı birer çözüm ortağı olmaya devam edecek” diye konuştu. Şirketlerin BT yöneticilerinin bu hizmetleri sunan üçüncü partilerle çalışmaya başlamadan önce, tedarik zincirinin güvenilirliği ile ilgili ön araştırmayı daha titiz yapması gerektiğini vurgulayan Güreşcier, bunu da öncelikle bulutun gücünü belirleyen en önemli etmenlerden biri olan veri merkezinin fiziksel altyapısını daha dikkatli bir şekilde değerlendirerek yapabileceklerini kaydetti.

Araştırma
 

Dynamic Markets tarafından gerçekleştirilen anket kapsamında İngiltere, Almanya ve Türkiye’de, 250 ya da daha fazla çalışanı olan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketlerin IT yöneticileriyle toplam 301 görüşme gerçekleştirildi. Ankete katılanlar, görüşme öncesinde, şirketlerinin veri merkezi operasyonu ve stratejik planlamasından sorumlu BT yöneticileri olduğunu doğruladı. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr