TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

e-Tebligat ve e-Yoklama 1 Eylül İtibariyle Devreye Giriyor

7 nisan 2015 tarihli 6337 sayılı kanunla, 1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usul Kanununda (VUK) yapılan değişikliklerle, işlerlik kazanan e-tebligat ve e-yoklama eylül itibariyle devreye girecek.
 

e-Tebligat İşlemleri Hızlandıracak
 

Mükelleflere gönderilecek bildirimlerin ve tebligatların elektronik yolla, hızlı ve etkin yapılmasını sağlayacak e-tebligat uygulaması uzun zamandır konuşuluyor. Kağıt, posta ve zaman tasarrufu yapılacağı düşünülen elektronik tebligatlar sayesinde, devletin yıllık 100 milyon TL'nin tasarruf edebileceği hesaplanıyor.

e-Tebligatın işlerliğinin sağlanması için 6337 sayılı kanunda şöyle bir değişiklik yapıldı;
 

“Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.”
 

Bu yeni madde ile elektronik tebligatların ulaşma/ulaşmama sorununun ortadan kalkması hedefleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) eylül başından itibaren tebligatlarını mükelleflere elektronik ortamda gönderecek. Her mükellefin, halen kullanılan internet vergi dairesi içinde bir hesabı olacak ve tebligatlar bu hesap üzerinden ulaştırılacak.
 

Tebligat yapıldığında, mükellefin sisteme kayıtlı cep telefonuna ve e-mail adresine de bildirim gidecek. Mükellefler böylece, sistem üzerinden kendilerine tebligat geldiğinden haberdar olacak.

Elektronik tebligatın her aşaması tarih ve saat olarak kayıt altına alınıyor. Gönderimi, mükellefin bu tebligata bakması,hep kayıt altında. Mükellef kendisine iletilen tebligata baktığı zaman da, geriye bir "okundu" mesajı dönecek. Böylece tebligatın iletildiğinden emin olunacak. Ayrıca, mükellef'in maksatlı olarak "elime geçmedi" bahanesini engellemek için, buraya baksın veya bakmasın, "5 gün sonra tebligat yapılmış sayılacak" kuralı getirildi.
 

e-Yoklama İşlemlerin Hızlanması ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Açısından Önemli


Diğer yandan Maliye Bakanlığı, mükellefler ve mükellefiyetle ilgili olayları, kayıtları ve konuları araştırmak ve tespit etmek amacıyla yapılan yoklama faaliyetlerini de 1 Eylül itibariyle elektronik olarak gerçekleşitirebilecek. 6337 sayılı kanunla 213 sayılı VUK'a yapılan ekleme şu şekilde;
 

“Elektronik yoklama
 

MADDE 132/A – Yoklama neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun 131 inci maddesinde yer alan yoklama fişi ile aynı mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim olunan “yoklama fişi” ile de kayıt altına alınabilir. Bu fiş, nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından elektronik imza araçlarıyla imzalanır. Yoklama fişinin elektronik imza araçlarıyla imzalanmaması durumunda yoklama fişini temsil eden ve yoklama fiş muhteviyatının değiştirilemeyeceğini güvence altına alan benzersiz bir kodun üzerine yazıldığı bir form imzalanır.
 

Maliye Bakanlığı elektronik ortamda kayıt altına alınan yoklama fişleri ile birinci fıkrada belirtilen formların şekil ve muhteviyatını tespit etmeye, bunların şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle imzalanması usul ve esaslarını belirlemeye, bunları internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve elektronik ortamda yürütülecek yoklama faaliyetlerine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
 

E-yoklama sistemi özellikle kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir araç olarak değerlendiriliyor. Vergiyle ilgili işlemlerin, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılarak elektronik ortam yoluyla tespiti mümkün hale gelecek. Böylece yoklama faaliyetlerinin etkinliğinin artması da mümkün olacak.
 

Uygulama ile yoklamaya ilişkin talebin oluşturulması, yetkili görevlilere iletilmesi, yoklama fişinin düzenlenmesi, onaylanması ve ilgili memura iletilmesi gibi yoklama sürecine ilişkin tüm aşamalar elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Mükellefler de, düzenlenmiş e-yoklama tutanaklarını, İnternet Vergi Dairesi üzerinden görebilecekler.
 

e-Fatura'nın Kapsamı 1 ocak 2016'da Genişletiliyor

Maliye Bakanlığı, e-fatura ve e-defter uygulamalarının da kapsamını genişletiyor ve 1 Ocak 2016 itibariyle, bu uygulamaları kullanan mükellef sayısı 50.000'e çıkıyor. Uygulamanın sonraki aşamasında e-fatura kullanan mükellef sayısının 100 bine ve e-defter uygulamasına geçen mükellefin 50 bine çıkması planlanıyor.

Maliye Bakanlığı, e-defter, e-fatura, e-arşiv çalışmaları çerçevesinde şu ana kadar 115 bin yetişkin ağacın kesilmesinin önlendiğini ve 750 milyon TL tasarruf yapıldığını açıklıyor. Bu tasarrufun 2 yıl içinde 2 milyar TL'ye çıkacağı öngörülüyor.  site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr