TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Sanayide Yeni Bir Dönem

Hızla gelişen teknolojilerin sanayi ile birleşmesiyle ortaya çıkan dönüşüm, "Endüstri 4.0" olarak adlandırılıyor. TÜSİAD, Yüksek istişare Konseyi toplantısı kapsamında, Endüstri 4.0'ın Türk sanayisi için potansiyel faydasını ortaya çıkaracak bir panel düzenleyecek.
 

Üretim süreçlerine uygulanacak

IT, bulut teknolojileri, mobil iletişim ve e-ticaret konuları son yıllarda rekabet gücünü artırma yönündeki çabalarda öncelikli gündem maddeleri oldu. Bu gelişmelere ek olarak hızla gelişen sensör teknolojilerinin; “nesnelerin interneti” yoluyla birbirleriyle bağlantılı ve konuşabilen parçalar, ürünler, süreçler, fabrikalar, hatta firmaların ve bu bağlantılarla oluşacak büyük veri analizlerinin sunduğu fırsatların endüstriyel üretim süreçlerinin her alanına uygulanması tasarlanıyor.
 

Yeni bir sanayi devrimi
 

Bu dönüşüm, yeni bir sanayi devrimi niteliği taşıdığı için "Endüstri 4.0" olarak adlandırılıyor. Gelişmiş ekonomilerin sahip oldukları bu teknolojileri geliştirerek sanayiye uygulamaları sonucunda büyük bir rekabet avantajı kazanacakları ortada. Yaşanan bu gelişmelerin yakından takip edilmesi ve Endüstri 4.0'ın sanayi sektörlerimize en hızlı ve uygun biçimde entegre edilmesine yönelik değerlendirmelerin zamanlı yapılması büyük önem taşıyor. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr