TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

50.5 milyon Euro Kaynak

Rekabetçi Sektörler Programında yer alan TTH-Türkiye projesi kapsamında, fikri mülkiyet temelli projelere, start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere (spin-off) ve KOBİ’lere öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım amaçlanıyor. Geliştirilen teknoloji çalışmalarına ve yenilikçi fikirlere ticarileşme fırsatı sunan TTH-Türkiye, bu alanda Türkiye'nin ilk risk sermayesi fonlarını kurma özelliğini taşıyor. Avrupa Birliği öncülüğünde Türkiye'de ilk kez bu ölçekte bir fonla desteklenecek olan akademisyenler, araştırmacılar, teknoloji üreticileri ve girişimciler, gerçekleştirecekleri çalışmalarına yatırım yapılması imkânına sahip olacaklar.
 

EN AZ 50 YENİLİKÇİ FİKİR DESTEKLENECEK
 

Türkiye'de tekno-girişimciliği de yaygınlaştırmayı hedefleyen proje kapsamında oluşturulan fon ile en az 50 yenilikçi proje fikrine yatırım yapılabilecek. 2017’nin sonuna kadar devam edecek Proje kapsamında alınacak bu yatırım kararları için konunun uzmanı EIF tarafından yürütülen fon yöneticisi seçimleri 2015 yılında tamamlandı. Seçilen Diffusion Capital Partners (DCP) ve Accelerating Commercialisation of Technology (ACT) adlı iki bağımsız fon yöneticisi, artık TTH Türkiye (TTA Turkey) Projesi altında desteklenerek aktif olarak yatırım fırsatları aramaya halihazırda devam ediyor.

Ek olarak, proje kapsamında Türkiye’de bulunan teknoloji transferi ekosisteminin yapısı ve dinamikleri göz önünde bulundurularak Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, TÜBİTAK’ın Ar-Ge ticarileştirme kapasitesinin ilerletilmesi ve TTK Türkiye (TTA Turkey) fonlarının uygun yatırım bulma süreçlerinin networking etkinlikleri ile desteklenmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi (TTGV)’nin liderlik yaptığı, Bpifrance ve VentureWell konsorsiyumu danışmanlık hizmetleri sağlıyor. Risk sermayesi fonlarının yatırımlarını tamamlamasını müteakip elde edecekleri getiriler, TÜBİTAK tarafından tekrar teknoloji transferi amacıyla kullanılacak.
 

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI NEDİR?

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 2007 yılından bu yana, yaklaşık 550 milyon Avro bütçe ile yürütülüyor. Program kapsamında; Hatay'dan Sinop'a, Mardin'den Yozgat'a 43 ilde işletmelerin altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin kurulması, yenilikçi teknolojilerle üretime katma değer getirilmesi, finansa erişim ve turizm altyapısının geliştirilmesini sağlayan projelere mali kaynak aktarılıyor.

2007-2013 yıllarını kapsayan programın ilk döneminde, kamu kurumları, yüzlerce KOBİ'yi temsil eden üst kuruluşlar olarak ticaret ve sanayi odaları, STK'lar, üniversiteler gibi kar amacı gütmeyen kurumlar, bölgelerinin ve temsil ettikleri işletmelerin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdikleri projelerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yer alan AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne sundu. Şimdiye kadar Türkiye ve Avrupa Birliğinin ortak hedefleri arasında yer alan bölgesel kalkınma ve bölgeler arası ekonomik ve sosyal eşitliğe katkıda bulunacağı belirlenen 59 projeye mali kaynak aktarıldı. AB-Türkiye mali işbirliğinin 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni döneminde ise 405 milyon Avro bütçeyle Türkiye'nin tüm bölgeleri Programın uygulama haritasına dahil edildi. İmalat sanayinde dönüşüm, AR-GE ve yenilikçilik ekseninde geliştirilecek projeler, Rekabetçi Sektörler Programı tarafından desteklenecek. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr