TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

2015 ARGE Harcamaları

TÜİK 2015 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari kesim anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2015 yılında bir önceki yıla göre %17,1 artarak 20 milyar 615 milyon TL olarak hesaplandı.
 

Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı %1,06; Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 122.288, TZE araştırmacı sayısı da 95.161 olarak açıklandı.
 

Toplam Ar-Ge harcamasının yarısı ticari kesim tarafından yapıldı
 

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında ticari kesim %50 ile en büyük paya sahipken bunu %39,7 ile yükseköğretim kesimi ve %10,3 ile kamu kesimi takip etti.

Ar-Ge harcamalarının finansmanında ticari kesim %50,1 ile ilk sırada yer aldı.
 

Ar-Ge harcamalarının 2015 yılında %50,1’i ticari kesim tarafından finanse edilirken bunu %27,6 ile kamu kesimi, %18,1 ile yükseköğretim kesimi, %3,2 ile yurtiçi diğer kaynaklar ve %1,1 ile yurtdışı kaynaklar takip etti.

Tam Zaman Eşdeğeri cinsinden Ar-Ge personeli sayısı %5,9 arttı.

 

Tam Zaman Eşdeğeri cinsinden 2015 yılında toplam 122 288 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %5,9 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2015 yılında %54,5’i ticari kesimde, %35,4’ü yükseköğretim kesiminde ve %10,1’i kamu kesiminde yer aldı.
 

Kadın Ar-Ge personelinin oranı %30,7 oldu.
 

Tam Zaman Eşdeğeri  cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 37 510 ile toplam Ar-Ge personel sayısının %30,7’sini oluşturdu. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı ticari kesimde %24, kamu kesiminde %25,8, yükseköğretim kesiminde ise %42,3 oldu.
 

En fazla Ar-Ge personeli İstanbul  Bölgesinde
 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması  1.Düzeye göre 2015 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge %28 ile Batı Anadolu  iken, bunu %21,6 ile İstanbul  ve %21 ile Doğu Marmara Bölgesi takip etti.
 

Ar-Ge personel sayısına göre ise %24,1 ile İstanbul  ilk sırada yer almakta olup, bu bölgeyi %21,4 ile Batı Anadolu ve %14,2 ile Doğu Marmara Bölgeleri izledi. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr