TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

2017-2019 Arası Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı

Yüksek Planlama Kurulu, 2017-2019 dönemini kapsayan Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı’nı kabul etti ve Kurul’un kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan planla, yazılım pazarını büyütmek, ihracatı ve sektörün istihdamını artırmak için yazılım ve bilgi teknolojileri alanlarında uluslararası standartlarda ürünler ve hizmetler üreten, sektörde söz sahibi ülke konumuna gelmek amaçlanıyor. Eylem planında 4 hedef belirlenmiş;
 

Ulusal bilinci arttırmak ve altyapıyı güçlendirmek
Hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak
Nitelikli insan kaynağı geliştirmek
Uluslararası rekabet gücünü arttırmak
 

Bu kapsamda, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde yer alan Siber Güvenlik Enstitüsü, ‘Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Enstitüsü’ adı altında yeniden yapılandırılacak. Bilişim firmaları belgelendirme/yetkilendirme sistemi kurulacak.
 

Yerli yazılım firmalarına kamu alımlarında fiyat avantajı sağlayacak şekilde Kamu İhale Kanunu’nda düzenleme yapılacak. Bilgisayar bilimleri ve programlama kültürünün erken yaşlarda edinilmesine yönelik müfredat çalışmaları gerçekleştirilecek.
 

İstihdama katılmayan genç iş gücüne bilgisayar ve yazılım yetkinlikleri kazandıracak eğitimler verilerek istihdam artırılacak. Ulusal düzeyde yıllık yazılım geliştirme yarışmaları düzenlenecek.
 

Plan kapsamındaki stratejik hedefler, ‘ulusal bilinci artırmak ve altyapıyı güçlendirmek, hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak, nitelikli insan kaynağı geliştirmek, uluslararası rekabet gücünü artırmak’ şeklinde sıralandı.
 

Eylem Planının Takvimi

Siber güvenlik enstitüsü kurulması Ocak 2017 – Haziran 2017
Kamu kurumlarının yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi Ocak 2017 – Aralık 2017
Bilişim firmaları için yetki belgesi verilmesiyle ilgili mevzuat düzenlemesi Ocak 2017 – Haziran 2017
Bilişim firmaları belgelendirme/yetkilendirme sistemi kurulması Ocak 2017 – Aralık 2017
Yazılımla ilgili kamu spotlarının yayınlanması Ocak 2017 – Aralık 2017
Ulusal yazılım yarışmalarının düzenlenmesi Ocak 2017 – Aralık 2017
Yazılım sektöründe telif hakları ile ilgili düzenlemeler Ocak 2017 – Aralık 2017
Güvenlik açıklarına yönelik standartların belirlenmesi Ocak 2019 – Aralık 2017
Yerli yazılım firmalarına kamu alımlarında fiyat avantajı sağlanması Ocak 2017 – Haziran 2017
Akredite test yazılım merkezleri kurulması Ocak 2017 – Aralık 2017
Yerli yazılım ürünlerine akredite belgelendirme hizmetleri sunulması Ocak 2017 – Aralık 2017
Kamu kurumlarının yazılım alımları ile ilgili genel teknik şartnamenin hazırlanması Ocak 2017 – Aralık 2017
Bilişim suçları alanında hukuki eksiklikler hakkında çalışma Ocak 2017 – Aralık 2017
Sayısal kod emanetçiliğinin hayata geçirilmesi Ocak 2017 – Haziran 2017
Sektörün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için meslek liselerinde müfredat çalışması Ocak 2017 – Haziran 2018
Ulusal yarışmalarda dereceye giren öncelilere destek verilmesi Ocak 2017 – Haziran 2017
Sektöre nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için nitelikli eleman yetiştirilmesi için uzaktan eğitim ile öğretim metoduna ağırlık verilmesi Ocak 2017 – Aralık 2019
Yazılım hızlandırıcı programlar oluşturulması Ocak 2017 – Haziran 2017
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170105-9.htm site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr