TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Veri Tabanı Devlerine İlgi

BT yöneticilerinin tartışmasız büyük bir çoğunluğu veri tabanı yönetiminin beraberinde getirdiği yükleri hafifletmeye çalışıyor ve birçoğu bunu yapabilmek için piyasadaki alışılagelmiş çözümlerin dışında alternatifler arıyor. Kurumsal yazılım sektörünün yenilikçi oyuncusu TmaxSoft’a göre, veri tabanı teknolojisi, fiyatlandırması ve lisanslaması alanında yeni yaklaşımlar sunan şirketler ortaya çıktıkça, kurumsal veri tabanı pazarı yıkıma uğrayarak değişecek.
 

Kurumların veri tabanı yönetimine yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla IDG Reseach ile işbirliği yapan TmaxSoft ve IBM, birçok farklı sektörden ve çeşitli büyüklüklerde olmak üzere Kuzey Amerikalı 119 şirketin karar vericilerinin katılımıyla bir anket yürüttü. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (yüzde 87) donanım yükseltmeleri ile BT altyapılarını modernize etmek gibi yaklaşımlarla aktif bir şekilde veri tabanı yönetimi maliyetlerini azaltmaya çalışıyor.
 

Anket, söz konusu şirketlerin üçte birinden fazlasının (yüzde 35) sıklıkla kullanılan kurumsal veri tabanlarına alternatifler aramakta olduğunu veya bunları kullanmaya başladığını gösteriyor. TmaxSoft Türkiye Genel Müdürü İlker Saltoğlu, konuyla ilgili olarak şöyle diyor:

“Birçok CIO ve BT karar vericisi artık kaynaklarını dijital dönüşüme aktarıyor ve kurumlarını bulut teknolojisi, kestirimsel analitik ve nesnelerin interneti çağına uygun hale getirmeye odaklanıyor. Bu bağlamda, çoğu geleneksel veri tabanının beraberinde ağır yönetim yükleri getiriyor olması büyük bir sorun teşkil etmeye başladı.
 

Bu türden çoğu yazılımın beraberinde karmaşık lisans şartları, anlaşılması güç fiyatlandırmalar ve eski teknolojiler getiriyor olması zaman ve para kaybına sebep oluyor. Beklenmedik zamanlarda gelen yazılım denetimlerine hazırlanmak, kullanmadığınız altyapılara kısıtlayıcı lisans anlaşmaları sebebiyle para ödemek zorunda olmak veya bu veri tabanlarını yeni teknolojilerle uyumlu hale getirmeye çalışırken zaman harcamak gibi sebeplerle, IT departmanları asıl işleri olan inovasyona odaklanamıyor. Bu yüzden BT yöneticilerinin üçte birinin standart kurumsal veri tabanı seçeneklerinin ötesinde arayışlara girmiş olmaları son derece normal.”
 

Saltoğlu, TmaxSoft’un bu sorunların bir çoğunu çözmek için geliştirmiş olduğu ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi Tibero’nun halihazırda var olan piyasaya nasıl uyum sağladığı hakkında,

“Kurumsal veri tabanı piyasası yıkıma uğramak üzere olan bir sektör gibi görünmeye başladı. Bunun için gereken her şey mevcut; piyasaya hakim olan yerleşik şirketler duruma kayıtsız, müşteriler pahalı ve çok zaman alan çözümlere mahkum kalmış ve dinamik teknolojik ortam müşterilerin öncelikleri ile ürünün teknik imkanlarını değiştirmiş”

diyor ve sözlerini şöyle bitiriyor:

“Kurumsal veri tabanı sektöründeki diğer oyuncuların bu sorunları inovasyonla çözebilmek için birçok fırsatı var. Bizim de Tibero ve IBM Power on Linux ile birlikte yapmak istediğimiz şey tam olarak bu; buluta hazır, esnek ve şeffaf bir lisanslamaya sahip, karmaşık iş yüklerini hafifleten ‘hepsi bir arada’ bir çözüm. Kurumsal veri tabanları, inovasyonu mümkün kılan BT araçları olmalı; tam aksine, inovasyon için değerlendirilebilecek zamandan yiyen bir yük değil.” site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr