TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

2016 ARGE Harcamaları 24,6 Milyar TL

TÜİK 2015 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari kesim anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2016 yılında bir önceki yıla göre 4 milyar 26 milyon TL artarak, %19,5 artışla 24,6 milyar TL’ye yükseldi. Ancak bu rakamın GSYH içindeki payı düştü. Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2016 yılında %0,94 oldu. Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2015 yılında % 1.06 idi. 

2016 yılında Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı % 0,94, Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 136.953 ve TZE araştırmacı sayısı ise 242.213 olmuş. Bunlar geçen yıl sırasıyla, % 1,06, 122.288 ve 224.284 idi. 
 

Gayrisafi Yurtiçi ARGE harcaması 2016
  Cari Fiyatlarla (TL) Satınalma Gücü Paritesi (ABD) ABD Doları
Gayrisafi Yurtiçi ARGE harcaması 26.641.251.935  18.288.993.982 8.149.853.92 9
Kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi ARGE harcaması 311 232 103
(1) 2015 yılı satın alma paritesi 1ABD $=1,34 TL olarak alındı
(2) 2016 yılı ithalat ağırlık ortalama dolar kuru 1 ABD = 3.0235 TL
(3) 2016 yılı yıl ortası Türkiye nüfus tahmini 79.277.962 kişidir


En fazla Ar-Ge harcaması mali ve mali olmayan şirketler tarafından yapıldı 

Geçen yıl ARGE harcamalarının % 50'sini ticari kesim yapıyordu. Bu yıl Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler %54,2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu %36,3 (geçen yıl % 39,7) ile yükseköğretim takip etti. 

Bu araştırma ile ilk defa kapsama alınan kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları da genel devlet Ar-Ge harcamalarına dahil edildi ve toplamda söz konusu iki sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payı %9,5 oldu. Geçen yıl rakam % 10,3. 

Mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında %46,7 ile ilk sırada yer aldı 

Ar-Ge harcamalarının 2016 yılında %46,7’si mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu %35,1 ile genel devlet, %14,4 ile yükseköğretim, %3,7 ile yurtdışı kaynaklar ve %0,1 ile yurtiçi diğer kaynaklar takip etti. 

Toplam ARGE 2016 harcaması olan 24,6 milyar TL içinde 12,3 (% 50) milyar TL'sı personel, 9,6 (% 39) milyar TL'sı diğer ve 2,8 (% 11) milyar TL' si yatırım harcaması olarak veriliyor. 

ARGE Yatırımı açısından bakıldığında, % 45'ini Üniversitelerin, % 16'sının devlet ve % 39'unun mali olan ve olmayan firmalar tarafından yapıldığı görülüyor. 

Tam zaman eşdeğeri cinsinden 136 bin 953 Ar-Ge personeli çalıştı..

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2016 yılında toplam 136 bin 953 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %12 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2016 yılında %53’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, %38,4’ ü yükseköğretimde ve %8,6’ sı ise kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı. 

ARGE personel harcamalarının % 61' sini mali olan ve olmayan firmalar, % 8' ini devlet ve % 31' ini üniversiteler yapmış. 

Kafa sayısı olarak bakıldığında 2016'da 242.213 ARGE elemanı çalışmış. Bunun % 60'ı üniversitelerdeki elemanlar, % 34,6' sı mali olan ve olmayan kuruluşlarda ve %5,5'u ise devlette çalışmış. 2016 yılında devlette çalışan ARGE personel sayısı 845 kişi azalmış. Buna karşılık ödenen para 127,5 milyon daha fazla olmuş. 

Ödenen para açısından bakıldığında, çok ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. ARGE elemanı iseniz, en iyisi nominal maaş ve TZE açısından devlette çalışmak gibi gözüküyor. Diğer yandan üniversitede çalışanların maaşları düşük ama ARGE'ye ayırdıkları zaman açısından (TZE) bakarsak o zaman onlar ikinci en yüksek oluyor. Geri kalan ARGE (şirketler ya da mali olmayan kurumlar) bakıldığında ise onlar daha düşük maaşlar alıyor. Bunu aşağıda görebilirsiniz; 
 

  Harcama/Kafa  Sayısı
(TL)
Harcama/TZE 
(TL)
Mali Olan ve Olmayan Şirketler 76.877 88.840
Genel Devlet 82.578 93.586
Yüksek Öğretim Kurumları 32.811 90.471


Kadın Ar-Ge personelinin oranı %31,4 oldu 

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 43 bin 48 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının %31,4’ünü oluşturdu. Geçen yıl bu sayı 37.510 idi. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde %24,3, genel devlette %26,8, yükseköğretimde ise %42,3 oldu. 

TÜİK diğer herşeyde yaptığı gibi, hesaplama yöntemi değiştirmiş. Bu seneki raporunda, hesaplama değiştirdik, geçen yıl GSYH içinde % 1.06 değil, % 0,88 idi diyor ama kendi bültenlerinde de bunu düzeltmemişler. Bu nedenle biz geçen yıl verilen % 1,06 rakamını kullandık. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr