TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Yeni Yasama Dönemi ve IT Sektörü

Yeni yasama döneminin 1 Ekim’de başladığı TBMM’de birçok kanun görüşülmeyi beklerken, IT sektörü de kendisini ilgilendiren yasaların çıkacağı anı dört gözle bekliyor.
 

Yeni yasama yılı için 1 Ekim’de çalışmalara başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu dönem bilişim ve IT sektörü için de oldukça önemli. İnternet ortamında işlenen suçlardan, Elektronik İmza Kanunu’na kadar çok sayıda yasal düzenlemenin bu dönem TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.
 

Yeni yasama yılında bilişim ve IT sektörü de gözünü kulağını TBMM’den gelecek haberlere çevirdi. Halen komisyonlarda bekleyen ve yeni yasama döneminde Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen yasaların IT ve bilişim sektörüne yeni bir dinamizm sağlaması umut ediliyor.
 

Türkiye “Güvenilmez Ülke” Statüsünden Çıkacak

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı TBMM’nin gündeminde uzun yıllardır bekleyen tasarılardan biri. Aslına bakılırsa yılan hikayesine dönen tasarı ile ilgili ilk çalışmalar 1989 yılında başladı. 2000’li yıllara kadar çeşitli değişikliklerin yapıldığı tasarı son olarak Adalet Alt Komisyonu’nda görüşmeleri devam ederken araya TBMM seçimlerinin girmesi nedeniyle hükümsüz sayılmıştı.
 

2011 yılında yenilenmek üzere Başbakanlık’a gönderilen tasarının, bu dönemde TBMM’nin gündemine gelmesi bekleniyor. Ülkemizde kamu ve özel sektör tarafından yaygın olarak kaydedilen ve transfer edilip paylaşılan kişisel verilerin işlenmesi süreçlerini kontrol edecek ve denetleyecek bir kurum bulunmuyor. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğinde kişisel verilerin korunması temel bir hak olarak koruma altına alınırken, diğer detayların kanunla düzenleneceği belirtilmişti. Bunun üzerine Türk Ceza Kanunu’nda 135. Madde üzerinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi suç sayıldı. Ancak hangi hallerde hukuka aykırı, hangi hallerde hukuka uygun olduğuna dair bir düzenleme bulunmuyor.
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bu nedenle büyük önem taşıyor. Türkiye veri güvenliği konusunda “güvenilmez ülke” olarak nitelendiriliyor. Bu nedenle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bir an önce çıkarılması bekleniyor.
 

Bilgi Güvenliği İçin Yasal Düzenleme

Devletin bilgi güvenliği için gerekli politikaların üretilmesi amacıyla hazırlanan Ulusal Bilgi Güvenliği Kanun Tasarısı da yine kadük yasalar arasında yerini aldı. 2010 yılı içerisinde yeni Anayasa çalışmalarının gündeme gelmesi nedeniyle son şekli verilemeyen yasa taslağı üzerinde Adalet Bakanlığı halen çalışmalarını sürdürüyor. Taslağın son haline getirilerek, önce Başbakanlık’a ardından da TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
 

İnternet Suçlarında Hapis Cezasının Kaldırılması

TBMM, Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sektörün beklediği önemli düzenlemelerden biri. Geçtiğimiz haziran ayında CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi ile internet ortamında yapılan yayınlarda, yayının içeriğinin tamamının veya bir kısmının suç unsuru içerdiği ya da hukuka aykırılık oluşturduğu durumlarda ‘uyar-kaldır’ olarak tanımlanan bildirim yönteminin işletilmesi zorunlu kılınıyor. Teklif ayrıca, koruma tedbiri olarak da verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları hakkında hükmolunabilen hapis cezasının yürürlükten kaldırılmasını da öngörüyor.
 

Tüzel Kişilere Elektronik İmza İmkanı

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden bir başka yasa teklifi ise Elektronik İmza hizmetleri ile ilgili bir yeniliği içeriyor. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından verilen “Elektronik İmza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile tüzel kişilerin de elektronik imza kullanabilmesi öngörülüyor.
 

Kanun teklifinin gerekçesinde ise “Tüzel kişiliklerin de elektronik imza hakkına sahip olması halinde tüzel kişilik adına imza yetkisine sahip kişilerce elektronik imza kullanılabilecektir. İmza sirküleri ile aynı değeri taşıyacak olan tüzel kişilik elektronik imzası ile elektronik yazışmalara olan güven artarak, evrak iş yükü bakımından azalma sağlanacaktır” değerlendirmeleri yer alıyor.
 

Ar-Ge’ye Destek İçin Kanun Teklifi

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşmeleri süren “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ise sektörde Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yeni teşviklerin gerçekleştirilmesini hedefliyor. AK Parti Muğla Milletvekili Yüksel Özden ve arkadaşları tarafından verilen kanun teklifi ile TÜBİTAK bünyesinde Ar-Ge faaliyeti yapılan birimlerde geliştirilen teknolojilerin, yeniliklerin ve buluşların tanıtılması, ticarileştirilebilmesi ve üretimde kullanılabilmesi amacıyla Kurum tarafından şirketler kurulması, desteklenmesi, yönetilmesi ya da kurulmuş şirkete ortak olunması öngörülüyor. Ayrıca kamu ve özel sektörün Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine etkin katılımını sağlamak amacıyla teşvik ve destek sistemlerinin geliştirilmesi, sanayi-üniversite-kurum işbirliğini geliştirmek için programlar yapılması ve desteklenmesi de yine kanun teklifi ile amaçlanıyor.
 

Geçiş Hakkı Ulaştırma Bakanlığı’nın Masasında

Sektör temsilcilerinin bu dönemde bekledikleri en önemli düzenlemelerden biri de ikincil yasal bir düzenleme olan Geçiş Hakkı konusundaki yönetmelik. Bilindiği üzere, telekomünikasyon altyapı sektöründe önemli bir yere sahip olan geçiş hakkına ilişkin düzenleme, tarife belirleme ve denetleme yetkisi 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı’nın görev ve yetkileri alanına girdi.
 

Telekomünikasyon altyapı sektöründeki rekabet açısından ve piyasaya yeni girmek isteyen firmalar için kritik bir öneme sahip olan geçiş hakkı konusunda sektör temsilcilerinin gözü kulağı UDH Bakanlığı’nda. Bakanlığın bu konuda bir yönetmelik hazırlığı içinde olduğu biliniyor. Ancak yönetmeliğin beklenilen sürede çıkmadığı yönünde eleştirilen getiren sektör temsilcileri, altyapı yatırımları konusunda yaşanan sıkıntıların bir an önce çözülmesi için bu düzenlemenin önemine dikkat çekiyor.
 

İşletmecileri, fiber altyapısının kurulmasında ve baz istasyonu, anten ve benzeri telekomünikasyon ekipmanlarının kurulmasında geçiş haklarına ilişkin belediyelerin farklı ücret tarifesi belirlemesi ve kendi mülkiyetleri üzerinde geçiş hakkı için özel şahısların yüksek ücret talep etmesi gibi durumlar oldukça zor durumlara düşürdü ve düşürmeye devam ediyor. Bu nedenle sektör temsilcileri bu yıl içerisinde söz konusu ikincil yasal düzenlemenin çıkmasını bekliyor. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr