TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Elektronik Defter Tutma ve Fatura Zorunluluğu Genişledi

Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Maliye Bakanlığı, yeni mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirdi. Kapsama ilave edilen firmalar, madeni yağ lisansı sahipleri ile kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa ve ithal eden firmalar olarak sıralandı.
 

Tebliğ ile madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon lira brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflere, elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirildi.
 

Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na ekli 3 sayılı listede sayılan, kolalı gazoz, malttan üretilen biralar, köpüklü şaraplar, vermut, diğer taze şarapları, alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanlar, fermente edilmiş içecekler, alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22'den fazla olanlar, cin, geneva, votka, likör, rakı, tütün, puro, sigarillo, içilen tütün, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon lira brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler de elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil mecburiyeti getirildi.
 

Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan ve ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarında elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmayacak.
 

Elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunlu olacak.
 

Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına, en geç 1 eylül 2013 itibariyle, elektronik defter uygulamasına ise 1 eylül 2014 itibariyle geçmeleri gerekecek. Mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilecekler.
 

Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorunda olacaklar. Kesinti süresi hiçbir suretle iki günü aşamayacak.
 

Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanunu'nun ceza hükümleri tatbik olacak.
 

Elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunlu olacak. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümler uygulanacak. 

e-deftersite design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr