TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Türkiye Bilişime Odaklanıyor

Geride bıraktığımız yasama yılında mecliste çalışmalarına başlayan Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu yoğun bir çalışmanın ardından hazırladığı raporu tamamlayarak TBMM’ye sundu.
 

Geçtiğimiz yasama yılında internet kullanımı ve çocukların internetin zararlarından korunması konusuna ilişkin 17 kişilik bir TBMM Araştırma Komisyonu kurulması Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.
 

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın başkanlığını yürüttüğü Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu kurulduktan sonra hızla çalışmalarına başladı. Geride bıraktığımız yasama döneminin sonuna kadar, 35 toplantı, 14 farklı kurum ziyareti yapan komisyon, 55 kurum ve kuruluş temsilcisiyle de çalıştay düzenledi.
 

3 aylık çalışmanın sonunda 1150 sayfalık bilişim ve internetin riskleri ve avantajlarını içeren bir rapor hazırlayan, tam adı, Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu olan, kısa adıyla Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu olarak bilinen komisyon, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e sundu.
 

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu’nun raporunda, “Bilişim sektörünün tek elden koordine edilmesi amacıyla Bilişim Bakanlığı kurulmalı”, “Yerli arama motoru ve sosyal paylaşım siteleri teşvik edilmeli”, “Siber suçlar alanında ihtisas sahibi hâkim ve savcılar yetiştirilmeli”, “Özel İletişim Vergisi tamamen kaldırılmalı” gibi dikkat çekici öneriler yer alıyor.
 

Bilişim Bakanlığı Kurulabilir
 

Sanal ortamdaki tehlikelere karşı alınacak tedbirleri belirlemek ve internet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan komisyonun raporunda çarpıcı öneriler yer alıyor. TBMM’ye sunulan raporun öneriler bölümünde, bilgiye erişimin ve internetin, Anayasa’da temel bir hak olarak düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor.
 

Raporda öncelikle bilişim sektörünün tek elden koordine edilmesi amacıyla Bilişim Bakanlığı’nın kurulması öneriliyor. Bakanlık, özellikle kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda etkin görevler üstlenecek.
 

Bilişim suçlarına da değinilen raporda; bilişim, elektronik haberleşme ve siber suçlar alanında ihtisas sahibi hâkim ve savcıların yetiştirilmesinin sağlanması ve bu alanlarda ihtisas mahkemelerinin kurulması öneriliyor.
 

İnternet üzerinden hizmet alıcıların ve sağlayıcıların sorumluluklarının netleştirilmesi, kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması da raporda yer alan öneriler arasında.
 

Raporda internet üzerinden işlenen suçlarda verilecek cezaların da ağırlaştırılması isteniyor.
 

Siber suçların failine ulaşılabilmesi, suçun takibinin yapılabilmesi ve failin cezalandırılabilmesi için; sınır ötesi suçlarla mücadele olanağının artırılması, uluslararası güvenlik standartlarının oluşturulması, hizmet sağlayıcı adaylarına vergi indirimi veya kredi teşviki sağlanması, kamu ihale ve bütçe planlama mevzuatının bulut bilişim hizmeti alımlarına uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtiliyor. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr