TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Teknolojiye Hakim IK'cı Dönemi

İnsan Kaynakları, yönetimde bugün eskiden olduğundan daha fazla söz sahibi. Y kuşağının iş hayatına girmesi ve diğer kuşaklar ile kuşak çatışmasının yaşanması, İK sürecini en iyi şekilde yönetmek isteyen yöneticilerin kendilerinin de değişen düzene uyum sağlamalarını zorunlu kılıyor. Hızlı ve organize İK süreçlerini yönetmek zorunda olan İK yöneticisinin imdadına ise teknoloji yetişiyor.
 

İK’nın değişen dinamikleri, her geçen gün daha fazla bilgi ve daha hızlı veri akışına ihtiyaç duyuyor. İnsan Kaynakları departmanlarının artık teknolojiyi daha etkin kullanarak, süreçleri daha hızlı ve verimli hale getirebilmelerinin önemi ise gün geçtikçe artıyor. İK süreçlerinde önemli katma değerlerden biri de artık ‘teknolojiye hakim İK’cı dönemi’.

“2013’te İK yazılımlarının şirketlerdeki kullanımında artış olmasını bekliyoruz”
 

İnsan Kaynakları’nda teknoloji desteği ne kadar fazla olursa yöneticiler o kadar verimli olabiliyor, süreçler daha hızlı ilerliyor, çalışan yararına daha iyi uygulamalar geliştirilebiliyor. Doğru teknoloji kullanan ekiplerin sektörde üstünlük yakaladığını belirten Hugent İş Geliştirme Direktörü Özlem Veryeri Taşkaya konu ile ilgili şu yorumu yapıyor:

“Teknoloji kullanımı artık her departman ve her çalışan için zorunlu. Bundan İK’yı ayrı tutmak mümkün değil. İnsan Kaynakları’nın asıl hedefi, çalışan için kullanılacak standartların ve sistemlerin mümkün olan en verimli ve iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, dolayısıyla teknoloji kullanımı bu açıdan baktığımızda olmazsa olmaz bir süreç. Bu nedenle 2013’te İK yazılımlarının ya da entegre yazılımların İK modüllerinin şirketlerdeki kullanımında artış olmasını bekliyoruz. Aynı şekilde insan kaynakları yetkililerinin sosyal medyadaki farklı mecraların kullanımını arttırmalarını ve var olanları da daha aktif bir şekilde kullanmalarını bekliyoruz.”
 

İK’nın teknoloji kullanımına örnek olarak; bordro ve özlük işlerinin yürütülmesinde kullanılan yazılımlar, diğer İK süreçlerinin entegre edildiği (performans, ücretlendirme, personel bilgileri vb.) İK yazılımları, duyuruların ve bilgilendirmelerin ya da yeni pozisyonların şirket içinde duyurulduğu internal sistemler, yine ağırlıklı olarak işe alıma hizmet eden tüm sosyal medya mecralarını verilebilir. İnsan Kaynakları departmanlarının en çok ihtiyaç duyduğu şeyin, doğru veriyi hızlı bir şekilde toparlayabilmek olduğunu vurgulayan Hugent İş Geliştirme Direktörü Özlem Veryeri Taşkaya şöyle devam etti :

“Şirketlerin kullanmaya başladığı teknolojiler artık veri toplama aşamasında işi çok kolaylaştırıyor. Yürüteceğiniz bir performans değerlendirme sürecinde bunu sistem üzerinden yapmak, sistem üzerinde çıkan sonuçlara bakarak ücret sistemini oturtmak, yeni dönem için eğitimler planlamak, bunların sonuçlarını karşılaştırmak ve geçmişe yönelik karşılaştırmalı analizler yapabilmek artık mümkün. Bunun dışında turnover takibi yapabilmek, açılan pozisyonlara ne tip başvurular geldiğini görmek ve ileriye yönelik stratejik planlamalar yapabilmek insan kaynakları yetkilileri için oldukça önemli. Yine e-eğitimler, iş yoğunluğu içerisinde oldukça esnek faydalar sağlıyor.”  site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr