TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Tüsiad ve Tübisad, Bir Konferans ile Bilişim Konusunu Ele Aldılar

TÜSİAD ve TÜBİSAD, tarafından düzenlenen “Yenilikçi Türkiye için Bilişim” başlıklı konferansta bilişimin, firmaların ve ülkenin inovasyon kapasitesini ve büyümeyi artırıcı rolü ele alındı.
 

Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz şöyle konuştu :
 

“Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçen dünyamızda, ekonomisini bilgiye dayandırmayan hiçbir ülkenin, 21. yüzyılda rekabet gücünü artırması mümkün gözükmüyor. Ekonomimizin büyüme kapasitesini geliştirmek, bilgiyi ve yenilikçiliği üretim ve yönetim sisteminin merkezine yerleştirmiş bir iş dünyasının varlığını gerektirmektedir. "
 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin dünyada gerek bireylerin yaşamlarında, gerekse kurumların işleyişi ve iş yapma modellerinde yarattığı baş döndürücü değişim, ülkemizde bilişim sektöründen beklentilerin büyümesine yol açmaktadır. Gerçekten de Türkiye, yenilikçilik kapasitesini yükseltecek ve bilgi toplumuna dönüşecekse, bunu ancak bilişim sektörünü şahlandırarak başarabilir.
 

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız ekonomik büyüme ve toplumsal refah ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörüne ( BİTS) yapılan yatırım arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“İki yıl önce yayınladığımız "Atılım için Bilişim" raporundaki en önemli bulgu ve sonuç, BITS'e yapılan 1 birimlik yatırımın 1.6 birimlik bir çarpan etkisi ile ekonomik büyümeye katkı yarattığı… Kısaca diyoruzki: “Bilişim e 1 koy 1.6 al.”.. Özetle, “Atılım için, Bilişim Şart”.... Türkiye eğer önümüzdeki 10 sene içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine girmeyi planlıyor ise, bilişimsiz bunu başarmak olanaksız....Türkiye’nin bambaşka bir Türkiye olabilmesi, büyüme politikasının gerçekleşmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün bütüncül, sistemli, sürekli ve tüm toplum tarafından benimsenen bir politika ile desteklenmesi gerekiyor."
 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün onur konuğu olduğu Konferans’ta, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer’de bir konuşma yaptı.

Doğan Online Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner’in , “Bilgi Toplumuna Ulaşmada İletişim Teknolojileri ve Yeni İş Modellerinin Rolü” başlıklı ana tema konuşması ile yer aldığı konferansta ayrıca, telekomünikasyon sektörünün ülkenin inovasyon kapasitesi ve rekabet gücüne katkısının ele alındığı bir panel düzenlendi. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr