TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

İTÜnova Teknoloji Transfer Ofisi'ne Tübitak Desteği

İTÜ’nün bilgi birikimini ve teknik altyapısını sanayiye etkin bir biçimde aktarılmasını sağlayarak ülkeekonomisine katkıda bulunma misyonu ile kurulan İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi’nin (İTÜNOVA TTO) TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı kapsamında aldığı desteğin proje sözleşmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ın da katıldığı törende imzalandı.
 

TÜBİTAK Desteği ile İTÜNOVA TTO, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin uluslararası ölçekte bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin artırılması ve üretilen bilginin ticarileştirilerek topluma daha faydalı hale getirilmesi, bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin akademi-sanayi işbirliği yolu ile artırılması ve bu bilgilere dayalı ortaya konan yeni teknolojilerin sanayiye sunulması, ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla araştırmalara daha rahat bir hareket alanı sağlanması, üretilen bilginin korunması ve bu bilgiyi üretecek girişimcilere uygun platformlar yaratılması sağlanacaktır. Ayrıca 11 yıldır İTÜ sınırları içerisinde hizmet vermekte olan İTÜ ARI Teknokent, fiziksel ve finansal avantajlarının yanı sıra deneyim ve bilgi birikimini İTÜNOVA TTO’ ya aktararak verilecek hizmetlere katkıda bulunacaktır.
 

Ar-Ge’den Sorumlu İTÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, İTÜNOVA TTO’nun misyonunu:“İTÜNOVA TTO, evrensel bilimi, teknolojik gelişmeleri ve topluma doğrudan katkı sağlayan projeleri ön plana alan bir araştırma üniversitesi olan İTÜ, bünyesinde geliştirilen akademik çalışmaları ve yeni teknolojileri, sanayinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek tarzda sanayiye sunmayı, sanayi ile ilişkileri profesyonel olarak yürütmeyi, ülkemizin ulusal kalkınmasına katma değer sağlamayı görev edinmiştir’’ sözleri ile dile getirmiştir.
 

İTÜNOVA TTO Akademik Yöneticisi Prof. Dr.Altuğ Şişman Teknoloji Transfer Ofislerinin hedeflerinden biri olan üniversite sanayi işbirliği konusunda fikirlerini:“Üniversiteye ve sanayiye hizmet için kurulan şirketlerin teknolojik rekabet edebilirliğini artırabilmek ve toplumun her kademesindeki bireyleri daha yenilikçi, daha girişimci kılabilmek amacıyla çalışan İTÜNOVA TTO, öncelikle farkındalık, tanıtım, bilgilendirme hizmetleri sunacak; yerli ve yabancı destek programları hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri verecektir. Sunulan bu hizmetlerin yanısıra, üniversitelerdeki öğrencilerin ve öğretim elemanlarının fikirlerinin ürüne dönüşmesi sürecinde girişimcilik ve şirketleşme adımlarında yol göstermek, fikri ve sınai haklarını koruyabilmeleri için yönetim ve lisanslama hizmetlerini de sunacaktır”sözleriyle belirtmiştir.
 

Ulusal Kalkınmaya Katma Değer
 

Üniversite-sanayiişbirliğini gerçekleştirerek akademikbilginin ticari değere dönüşmesine yardımcı olacak İTÜNOVA TTO böylelikle Türkiye’nin ulusal kalkınmasına da katma değer sağlayacak.
 

İTÜNOVA TTO bünyesinde bulunan;Tanıtım ve Farkındalık, Ulusal ve Uluslararası Fonlar, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Fikri Sinai Mülkiyet Hakları,Girişimcilik ve Şirketleşme birimleri sayesinde, üniversite-sanayi işbirliği kapsamındaki her türlü ihtiyaca cevap verebilecek.
 

Buna göre;

‘Tanıtım ve Farkındalık Birimi’: İTÜ’nün iş dünyasına yönelik sahip olduğu kaynakların ve işbirliği imkanlarının tanıtımından, iş dünyasına yönelik eğitim organizasyonlarından ve üniversite sanayi işbirliğineyönelik bilgilendirme faaliyetlerinden sorumlu olacak.
 

‘Ulusal ve Uluslararası Fonlar Birimi’: Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarından faydalanmaya yönelik hizmetler doğrultusunda, akademisyenlerin ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında geliştirilecek projesahiplerinin doğru, hızlı ve etkin biçimde uygun fon mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmak adına çalışacak.
 

‘Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi’: Ar-Ge çalışmalarında bulunup, fikir aşamasındaki projelerin en doğru ve hızlı şekilde sanayiye yönlendirilmesini sağlayacak. Hukuki danışmanlıktan sanayicilerle buluşmayakadar birçok konuda hizmet verecek.
 

‘Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Birimi’: Üretilen teknoloji ve bilgilerin korunması açısından sanayicilere, akademisyenlere ve öğrencilere farkındalık oluşturma ve bilgilendirme eğitimleri verecek, başvuru süreç takibi, kazanılan hakkın paylaşılması ve buluşlar için uygun pazar arayışı ile ticarileştirme imkanları yaratmak onuşunda farkındalık oluşturacak.
 

‘Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi’: Yeni girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla İTÜ Teknokent bünyesinde kurulan İTÜ Çekirdek ve İTÜ ARI Teknokent ile koordineli çalışacak. Gençgirişimcilerin yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem içeren buluşlarının ticari değeri olan ürüne çevrilmesi, bu fikrin korunmasını takiben ticarileştirilmesi konularında destek hizmetleri sunmakla beraber akademik şirketlerin kurulması ve desteklenmesine de olanak sağlayacak.
 

TÜBİTAK’dan TTO desteği

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2011yılında aldığı karar doğrultusunda oluşturulan TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı; üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren TTO’ların kamu kaynakları ile desteklenmesini sağlıyor.
 

TÜBİTAK tarafından desteklenecek TTO’lara yıllık 1 Milyon TL’ye kadar hibe desteği verilecek. Her yıl yapılacak değerlendirmeler sonucu destek süresi 10 yıla kadar uzatılabilecektir. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr