TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Kurumsal Yönetimin Uygulanmasındaki Engeller Kişisel

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)’nin StratejiCo. ve ERA Research & Consultancy işbirliğinde gerçekleştirdiği “Kurumsal Yönetim Algı Araştırması” ile ilgili ön bulgular 31 Mart 2014 tarihinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Türkiye’de kurumsal yönetimin gelişmesinin önündeki engellerin ve gelişmesine katkı sağlayan etkenlerin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma kapsamında ilk aşamada 21 üst düzey yönetici ile yüz yüze görüşmeler yapıldı. Elde edilen geri bildirimler doğrultusunda oluşturulan ankete ilk aşamada 127 katılımcı görüşleriyle katkı verdi.
 

Araştırmanın ilk aşamasında elde edilen en çarpıcı bulgulardan biri, katılımcıların kurumsal yönetimin önündeki en büyük engel olarak “kişilerden kaynaklardan duygusal ve psikolojik faktörlere (örn: ego)” işaret etmeleri oldu. Diğer önemli unsur ise “şeffaflaşma sürecinde ticari sırların açığa çıkabileceği korkusu”. Kurumsal yönetimin gelişmesini sağlayan etkenlerin başında “şirket itibarına olumlu etki” görülürken “sürdürülebilirlik” ön sıralarda yer alıyor.

Kurumsal yönetim ne zaman gerekli?
 

“Bir şirketin kurumsal yönetime geçmesi için en ideal üç aşama nedir?” sorusuna ise katılımcılar “belirli bir bilanço büyüklüğüne ulaşıldığında” görüşünde birleşti. “Kuruluştan itibaren gereklidir.” ve “ailede kuşak geçişleri yaşanırken” görüşünü savunanlar da oldukça yüksek sayıda. “Türkiye’de istikrarın sürdürülebilir kılınması için kurumsal yönetim ilkeleri hakkıyla uygulanmalıdır.” ise araştırmaya katılanların ortak görüşü oldu.

İstanbul merkezli şirketlerde kurumsallaşma düzeyi yüksek
 

Araştırmanın bugüne kadar süregelen kısmı ağırlıklı olarak İstanbul merkezli büyük ölçekli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 27,6’sı “Mensubu olduğunuz şirket kurumsallaş mıdır?” sorusuna “kesinlikle kurumsallaşmıştır” yanıtını verirken yüzde 48,8’inin “kurumsallaşmıştır” şeklinde cevap vermesi bu yöndeki eksikliği gözler önüne seriyor.

Araştırma Anadolu’da de devam edecek
 

Mayıs ayında tamamlanacak olan araştırmada veri toplama çalışması Anadolu’da faaliyet gösteren, aile şirketi yapısının ağırlıkta olduğu şirketler ile devam edecek. Araştırmanın sonuçları mayıs ayı sonunda düzenlenecek bir basın toplantısı ise kamuoyuna açıklanacak. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr