TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Teknoloji Ödülleri’ne Bu yıl Rekor Sayıda Başvuru Yapıldı, 29 Proje Finale Kaldı

Ekonominin büyümesinin en önemli yolu "üretici" olmak. Bunun için de kopyacılık yerine yaratıcılık şart. Teknoloji Ödülleri bu nedenle çok önemli. Hele ilk kez düzenlendiği 1998'den bu yana 11ci defa gerçekleştirilen ve artık gelenekselleşen bir yarışmanın yaratıcılığı destekleme yolundaki fonskiyonu vazgeçilmez hale geliyor.

 

TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve TÜSİAD işbirliğiyle bu yıl 11.si düzenlenen Teknoloji Ödülleri’nde, finale kalan 29 proje açıklandı. Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer almasını sağlamak, yenilikçi ürünleri teşvik etmek amacıyla yapılan yarışmaya, 198 proje başvurdu. Bu sene yarışma tarihindeki en yüksek sayıya ulaşılarak, değerlendirmeye alınan 150 başvurudan 29’u finale kaldı. Finalistlerin 14’ü küçük, orta ve mikro; 15’i ise büyük ölçekli işletmelerden oluştu. Yurt çapında 19 ilden katılımın gerçekleştirildiği Teknoloji Ödülleri’ne en çok başvuru yapan iller; sırasıyla İstanbul (48), Ankara (34) ve Kocaeli (17) oldu.
 

Başvuruların 107’si ürün, 43’ü ise süreç odaklı Ar-Ge ve yenilik projelerinden oluşuyor. Tüm başvurulardan %43’ünün KOBİ, %57’sinin büyük firma ölçeğinde olması dikkat çekiyor. Projelerin sektörel dağılımında, bilişim (%45), makine imalat (%42), elektrik- elektronik (%20), malzeme-kimya (%18) öne çıkıyor.
 

Finale kalan projeleri tanıtmak amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay şunları söyledi :
 

“Ülkemizi kalkındıracak en önemli unsur teknoloji. Özellikle içinde bulunduğumuz orta gelir tuzağından kurtulmak, ancak inovasyon ve teknolojiyle mümkün. Hedefimiz, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel doğrultusunda yenilik ve fark yaratarak, gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmak; ülkemizde özgün teknoloji üretilmesini ve yerli üretim yapılmasını sağlamak. Bu noktada devlete ve tüm işverenlere önemli bir rol düşüyor. Ar-Ge merkezleri, üniversite ve sanayi gibi farklı kültürleri barındıran kuruluşların, birlikte verimli çalışma modellerini artırması, mesleki ve teknik eğitimin bu yönde planlanması gerektiği şüphesiz. Bu çalışmaların yanı sıra, Ar-Ge ihalelerinin açılması da büyük önem taşıyor. Özel ve kamu alımlarında Türk Malı’na öncelik verilmesi, göğsümüzü gere gere ‘küresel şirketlerimiz, dünyaca ünlü markalarımız var’ diyebilmemizi sağlayacak.”

1997 yılından bu yana10 kez düzenlenen Teknoloji Ödülleri’ne 674 proje ön başvuruda bulundu ve 452’si son başvuru kapsamında hakem değerlendirmesine alındı. Bu sene 11. Düzenlenen Teknoloji Ödülleri ve Kongresi, 21 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilecek.
 

Müjdat Altay : Devlette ARGE için İstek Var ama Mekanizmaların da Kurulması Lazım
 

Savunma Sanayiinde "ARGE ihalelerinin" yapılmakta olduğuna işaret eden Altay, devlette ARGE konusunda bir istek olduğunu ama mekanizmaların henüz tam kurulmadığını söyledi. Altay "ARGE ihaleleri" yapmak için devletin 2 yıl önceden nereye gideceğini planlaması gerektiğini, oysa şimdilerde 2 sene sonrası bilinse bile ihalelerin 6 ay kala açıldığına işaret etti.


Bu Yıl Finale Kalan Projeler
 

Büyük Ölçekli Firma Süreç Kategorisi
 

ASELSAN ELEKTRONİK SAN. A.Ş. / Yüksek Dayanımlı Kızılötesi Optik İnce Film Süreç Geliştirme
 

Bu çalışma ile, kritik teknolojiler arasında yer alan ve dünyada birkaç firmanın kontrolünde olan kızıl ötesi görüntüleme sistemlerinde kullanılan kızıl ötesi mercekler için vakum altında özgün bir sert kaplama süreci geliştirilmiştir. Bu süreç sonunda optik performans (geçirgenlik, yansıtma, soğurma), dayanıklılık (yapışma dayanımı, aşınma direnci) ve rutubet, tuz buharı, sıcaklık şoku, yüksek hızlarda yağmur erozyonu gibi kriterler doğrultusunda testler gerçekleştirilerek süreç doğrulamaları yapılmıştır.

Firma geliştirdiği süreç ile son 4 yılda 6.910 merceği yurtdışı pazarına oranla 1/10 maliyetle üretmiş, 1 uluslararası ve 2 ulusal patent tescil ettirmiş ve 2 faydalı model başvurusu yapııştır. Ayrıca, optik sert kaplama teknolojisinin de eklendiği optik üretim sürecini lisanslama yoluyla Ürdün ve Kazakistan’a satmıştır.

GREENWAY GÜNEŞ SİSTEMLERİ ENERJİ ÜRETİM SANAYİ TİC. A.Ş. / Kule Tipi Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Sistemi
 

Bu çalışma ile firma Türkiye’de ilk, dünyada da en verimli kule tipi yoğunlaştırmalı güneş enerjisi santrallerinden birini geliştirerek 4 MW ısıl kapasiteli bir pilot sistem oluşturmuştur. Mersin’de kurulan pilot tesis ile 5,5 Mpa, 550°C, saatte 4.000 kg kızgın buhar üretebilen 510 heliostattan (yansıtıcı ayna) oluşan sistem devreye alınmıştır. Tüm heliostatların, dünya örneklerinden farklı olarak firmaca tasarlanan haberleşme kontrol kartı sayesinde ana yazılım ile kablosuz haberleşmesi sağlanmıştır. Sistemin ana çıktısı olan yüksek sıcaklık ve basınçtaki buharın doğrudan kullanılabilmesi mümkün olduğu gibi, su distilasyonu prosesinde kullanılması veya bir türbin-jeneratör ünitesi eklenerek sistemden elektrik üretiminin de mümkün olabileceği vurgulanmıştır.
 

Sistemdeki modüllerin tasarımları firma mühendislerince yapılmış olup, tedarik zincirinin büyük bir çoğunluğu ülke içinde kurulmuştur. Ticarileştirme süreci için özellikle Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde anahtar teslim santraller kurulması hedeflenmiştir. Bu tür sistemlerin üretim, bakım-işletim maliyetlerinin yüksek olması ve multidisipliner birçok teknoloji alanında entegrasyon çalışmalarının hassaslığı sebebiyle, bu sistemler dünyada az sayıda firma tarafından üretilebilmektedir.
 

İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. / Su Yönetim Sistemi
 

Bu çalışma, İÇDAŞ firmasının Biga’daki çelik üretim tesislerinde 3 alt projenin gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Proje öncesinde üretim süreci için 100.000 nüfuslu bir kentin su ihtiyacına karşılık gelen bir miktarda yer altı suyu kullanan firma, kendi özgün tasarımlarıyla atık basıncın geri kazanıldığı ters osmoz yöntemini kullanarak deniz suyundan tatlı su elde etmeye başlamış ve böylelikle günlük 7.000 m3 yeraltı suyu kullanımını durdurmuştur. Öte yandan, işletmenin soğutma suyu ihtiyacı da denizden karşılanmaya başlanmış ve deşarj edilen sudan, hidroelektrik santrali yoluyla 20 milyon kWh’lık elektrik enerjisi üretilmeye başlanmıştır. Bu tesis için deniz suyuna dayanıklı özel bir türbin geliştirilmiştir. Elde edilen bu enerji ile deniz suyunun soğutma suyu olarak basılması esnasında kullanılan enerjinin %21’i karşılanmaya başlanmıştır.

Firma son olarak dünyada ilk defa soğutma suyu deşarjında balık çiftliği kurarak balık yetiştiriciliğine başlamış ve 2009 yılından bu yana 276.000 çipura ve levrek üretimi gerçekleştirmiştir. Soğutma suyu sıcaklığının özllikle kış mevsiminde balık yetiştiriciliği için çok uyugn olduğu belirtilmiştir.

LOGO YAZILIM SANAYİ TİC. A.Ş. / LAPİS
 

Bu çalışma, LOGO firmasının “agile” (çevik) yazılım geliştirme süreçlerini kendi iç dinamikleri ile birleştirmek sureti ile kendine özgü bir biçimde modifiye ederek ortaya koymuş olduğu yeni süreci ve platformu kapsamaktadır. Çevik yazılım geliştirme yöntemleri sektörde birçok ayrı tekil prensibin bir araya getirilmesi ile ortaya konabilmektedir. Firma CMMI sürecinin firmaya getirdiği bazı olumsuzları görerek ve yaygın olarak bilinen çevik yazılım geliştirme süreci “Scrum” modelinin de yetersizliklerini göz önüne alarak, kendi iç yapısı ve süreçlerine uygun yeni bir model geliştirmiştir.

LAPIS adı verilen bu model farklı metodolojilere dayanan ürün geliştirme yönetim modellerinden ve yalın felsefeden etkilenmiş bir proje yönetim modeli olarak tanımlanmaktadır. Geliştirilen bu model ile firmanın başarısı ve veriminin önemli oranda arttığı, yapılan hatalarının azaltıldığı ve iş bitirilme oranında iyileşmeler sağladığı istatistiksel sonuçlara dayandırılarak görülmüştür.

TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. / Rotor ve Rotor Test Sistemi Geliştirme
 

Bu çalışma sonucunda, helikopterde en kritik sistem olan rotor sisteminin özgün olarak tasarlanıp üretilmesi ve rotor testlerinin icrası için “Rotor Test Kulesinin”, firma bünyesindeki imkânlar aracılığıyla tasarlanıp, üretilip, veri toplama sistemleri ile beraber aktif olarak aeromekanik ve yapısal tasarım için kullanılır hale getirilmiştir.
 

Helikopter rotorlarının tasarım, geliştirme ve ön-üretim aşamalarında gerçekleştirilen rotor testlerine yönelik geliştirilmiş olan bu test altyapısının helikopter geliştirme faaliyetlerinde zaman ve maliyet düşürücü etki yapması ve bu konudaki yurtdışı bağımlılığından kurtulunması öngörülmektedir. Ayrıca diğer üretici firmalara test hizmet verilebilmesi dışında rüzgar jeneratörü vb. döner kanatlı yapıların tasarımı açısından da önemli bir kazanım sağlanmıştır.

VODAFONE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. / Lokasyon Tabanlı Servis Çözümleri
 

Firma yaşayan bir ürün platformu olarak tasarladığı bu çalışmada, konum belirleme algoritmaları ile bu algoritmaların sonucunda elde edilen konum bilgisini başka uygulamara açan ara katmanlar geliştirmiş, kullanıcıların konum bilgilerini gerek istek üstüne gerekse de hücre hassasiyetinde belirleyebilecekleri yöntemler oluşturulmuştur. A-GPS ve mobil şebeke sinyal verilerinin bir arada kullanılması, özellikle de iç ortam ya da kapalı hava gibi durumlarda GPS kilitlenmesi olmasa dahi zayıf GPS uydu sinyallerinin, mobil şebeke ve erişim noktalarından alınan verilerle birleştirilerek konumlandırmada kullanılması sağlanmıştır.
 

Lokasyon Tabanlı Servis Çözümleri platformu, Vodafone Türkiye şebekesinde 2008, Vodafone Grup şebekesinde 2009’dan bu yana canlıya alınmış sürekli geliştirilen bir platform niteliğinde devam eden bir süreç geliştirme çalışmasıdır. Bu çalışma sonucunda yurtdışı firmalarca sağlanan konumlama servislerine alternatif bir yurtiçi hizmet üretilmiş olup Vodafone Grup vasıtasıyla yurtdışı operatörlere teknoloji ihracı yapılmaya da başlanmıştır.
 

Büyük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi
 

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. / Diyabet Tedavisinde Kullanılan Biyobenzer Ürün İnsülin Etken Madde ve Bitmiş Ürün Olarak Üretim Projesi
 

Bu çalışma ile, halen ülkemiz ihtiyacının tamamının yurtdışından karşılandığı ve dünyada az sayıda firma tarafından üretilen insülin etken maddesinin, biyobenzer şekilde rekombinant DNA teknolojisi yöntemi kullanılarak üretilmesi hedeflenmiştir. Diyabet vakalarında kullanılan en vazgeçilmez ilaç olan insülin analoglarının (insülin glargine ve insülin lispro) formülasyonlarının geliştirilmesi süreci laboratuvar ölçeğinde tamamlanmış ve Türkiye’deki yetkili otoriteye ruhsat başvuruları yapılmıştır.

Kurulacak üretim tesisinin Türkiye’nin ilk insülin üretim tesisi olması ve bitmiş farmasötik ürünün, subkütan (derialtı) kullanıma hazır steril çözelti içeren kartuş ve enjeksiyon kalemi formlarında piyasaya sunulması öngörülmektedir.

DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / Raylı Toplu Taşıma Sistemi Tasarımı ve İmalatı
 

Gerçekleştirilen proje ile ülkemizdeki kent içi ulaşım problemlerine çözüm alternatifi oluşturulması ve Raylı Sistem Aracı ihtiyacının karşılanması amacıyla uluslararası standartlara uygun tramvay aracının üretimi gerçekleştirilmiştir. Firma, raylı taşıma teknolojilerine yönelik olarak “Tramvayların Bogie Süspansiyon Sistemlerinde Yenilik” ve “Tramvaylar İçin Çift Parçalı Bogie” konulu 2 adet yurtiçi ve yurtdışı patent başvurusu gerçekleştirmiştir.

Proje sonucunda uluslararası standartlara uygunluk ve güvenilirliği belgeleyen Homologasyon Belgesi alınmış, ülkemizde ilk kez TCMS (Train Control Monitoring System) ve sistem mühendisliği gerçekleştirilerek geliştirilen tüm araç kontrol sistem yazılımları ile birlikte Tramvay üzerinde uygulanmıştır.

MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME TİC. VE SAN. A.Ş. / Bilgisayar Kontrollü Tc99mm Radyofarmasötikleri Hazırlama Sistemi (Radiopharmatic©)
 

Gerçekleştirilen projede, çeşitli hastalıkların tanısı için uygulanan organ ve doku spesifik görüntüleme çalışmalarında en çok kullanılan radyonüklidlerden biri olan Tc99m ile işaretlenmiş radyofarmasötik preparatların steril ortamda güvenli bir şekilde hazırlanması için “Radiopharmatic©” isimlii bir robot sistem geliştirilmiştir.

Mevcut durumda hastane ve merkezlerin nükleer tıp birimlerinde eczacı ve teknisyenler tarafından manuel olarak hazırlanan radyofarmasötiklerin hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde hazırlanmasını mümkün kılan bu sistemin dünyada da öncü özellikleri olan bir sistem olduğu vurgulanmıştır. Sektörde çalışan personelin çalışma sağlığı ve güvenliği gibi önemli yararlarından başka, hastaya doğru dozun steril ve pirojensiz olarak hazırlandığının güvence altına alınmasıyla ilgili süreçler tanımlanmıştır.

ESAN ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SAN. TİC. A.Ş. / Nanokil Projesi
 

Bu çalışma ile ülkemizde yaygın şekilde bulunan ancak kullanım alanları sıradan ve göreceli olarak ucuz bir yerli bir kaynak olan bentonit esaslı killerin, katma değeri yüksek bir ürün olan nanokile dönüştürülmesi sağlanmıştır. Projede bentonitin saflaştırılması, killerin aktifleştirilmesi ve bu sürecin kısaltılmasına yönelik çalışmalar başarıyla tamamlanmıştır.

Ticari ham bentonite göre 217 kat daha değerli bir malzeme olan nanokiller, otomotiv, su, gıda ve ambalaj sektörlerinde kullanılan polimer malzemelerin mukavemet, izolasyon ve yanmazlık nitelikleri açısından üstün özelliklere sahip olmalarını sağlamaktadır.
 

VSY VARLIBAŞLAR SAĞLIK YATIRIMLARI VE HİZ. TUR. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. / Pilot Kısa Dönem Etkili Midriyatikli Viskoelastik Üretim Tesisi
 

Bu çalışma ile özellikle katarakt cerrahisinde kullanılan, yüksek molekül ağırlığı ve yüksek viskoziteye sahip, steril, saf ve berrak, kolaylıkla enjekte edilebilen ve aynı şekilde kolaylıkla gözden uzaklaştırılabilen viskoelastik solüsyon elde edilmiş ve bu solüsyonun üretilebileceği tesis oluşturulmuştur.
 

Göze uyumlu, dünyadaki benzerlerinden daha yüksek örtücü özelliğe sahip, bakteriyel fermentasyon yoluyla elde edilmiş hammadde kullanılan ve antibiyotik kombinasyonu içeren bu tıbbi malzemede ayrıca ameliyat kolaylaştırıcı kısa dönem etkili midriyatik ajan (adrenalin) kullanılmıştır.

ASELSAN ELEKTRONİK SAN. A.Ş. / Avcı Kaskı Entegre Kumanda Sistemi
 

Bu çalışma ile, helikopter platformlarında pilotların görev sahası farkındalığını geliştirmek amacıyla, gece görüş, video, semboloji gösterimi, hassas kafa takibi özellikleri ile pilot ve hava aracının imkân ve kabiliyetlerini arttıran vizör yansıtmalı bir sistem tasarlanmıştır. Optik, elektronik ve malzeme teknolojilerinin bir arada kullanıldığı multidisipliner bir çalışma sonucunda ortaya çıkarılan ürünün, helikopter pilotlarının daha etkili, daha az hatalı ve yüksek verimde çalışmalarına imkan veren ve helikopterin savaş gücünü artıran bir sistem geliştirilmiştir.

“Avcı” ismi verilen bu kumanda sistemi kapsamında geliştirilen yüksek hassasiyetteki “kafa takip sistemi” hali hazırda T-129 helikopterine entegre edilmiştir. Bu sistem bir helikopter platformuna entegre edilen dünyadaki ilk hibrit (optik-ataletsel) kafa takip sistemi niteliğindedir.
 

SAVRONİK ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. / İnsansız Hava Aracı (İHA) Veri Linki Sistemi
 

Bu çalışmada ulusal savunma sanayiinin gereksinimlerini gerçekleştirmek için STANAG 7085 standardına uygun, hızlı bir veri linki ve bunun gömülü ve masaüstü yazılımları gerçekleştirilmiştir. Yurtiçinden tedariki stratejik önem taşıyan İHA sistemleri için son derece önemli bir haberleşme ünitesi olan veri linki sistemi (VLS), hava aracı ile yer kontrol sistemleri arasında gerçek zamanlı veri aktarımını sağlamaktadır.

Sistem şu anda mevcut yerli İHA sistemlerini geliştiren TAI ile ortak bir protokol çerçevesinde ANKA projesine entegre edilmiş, ayrıca Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın çeşitli ölçeklerdeki, insanlı ve insansız hava araçlarındaki veri linki projelerinde kullanılan bir sistem haline gelmiştir.
 

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş. / Pars 6x6 Zırhlı Muharebe Aracı
 

Bu çalışma ile paletli zırhlı personel taşıyıcılara göre daha hızlı, az bakım gerektiren, sessiz, maliyeti düşük lastik tekerlekli 6 X 6 muharebe aracı geliştirilmiştir. “PARS” adı verilen bu aracın geliştirilmesi kapsamında patlamaya dayanıklı gövde tasarımı, zırh tasarımı, güç grubu, güç aktarma grubu, süspansiyon sistemi, yönelendirme sistemi, araç içi kullanıcı alanları, balistik koruma elemanları hayat destek sistemleri, elektronik kontrol sistemleri ve kumandalı silah kulesi entegrasyonu aşamalarını başarıyla tamamlamıştır.

PARS 6 X 6 platformu Malezya Silahlı Kuvvetleri için tasarlanan AV8 araçları için kullanılarak önemli bir savunma ihracatı gerçekleştirilmiştir. Firma 6X6 tasarımının ardından 8 X 8 tasarımını da daha sonra geliştirmiştir.
 

ASELSAN ELEKTRONİK SAN. A.Ş. / Serhat Havan Tespit Radarı
 

Bu çalışma ile ilk milli silah tespit radarı olan ve SERHAT adı verilen havan tespit radarı geliştirilmiştir. Bu sistem, görüş hattında bulunan havan mermilerinin tespit ve takibini yaparak, mermilerin çıkış ve düşüş yerlerini hesaplayan, 6 km menzilli, aynı anda 5 havan mermisinin çıkış yerini hesaplayabilen, 360° yanca kapsamaya sahip bir sistemdir. Radar, modüler bir tasarıma sahip olup, tripod üzerinde, kule/bina üzerine yerleştirilerek veya araçta yükseltilebilir mast üzerinde kullanılabilmektedir.
 

Havanlar, top ve obüslere kıyasla düşük maliyetli ve kolay taşınan silahlar olması nedeni ile özellikle terör amaçlı saldırılarda engebeli arazi koşullarında sıklıkla kullanıldığından, sınır uzunluğu ve karakol sayısı itibariyle ülkemizde önemli bir ihtiyaç olarak görülmektdir. Ayrıca bu radar ile tespit edilen hedeflerin harita üzerinde gösterimi ve hedefin ateş altına alınıp etkisiz hale getirilmesi amacıyla hedef bilgilerinin anında Atış Destek Sistemi'ne (ADOP) iletilmesi de mümkün olabilmektedir.
 

Orta Ölçekli Firma Süreç Kategorisi
 

POLYSPİN MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. / Arıtma Çamuru Kurutma ve Yakma Tesisi Tasarım ve İmalatı
 

Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi için kurutma ve yakma tesisinin tasarlanıp imal edilerek kurulması çalışması sonucunda günlük olarak 180 ton artıma çamuru kurutulmakta ve akışkan yataklı kazanda günde 300 tona kadar kurutulmuş çamur toz kömür ilavesi ile yakılmaktadır. Gerçekleştirilen tam otomasyonlu tesiste yakılan arıtma çamurdan 2 MW gücünde elektrik üretiminin mümkün olduğu teknik raporla belgelenmiştir. Biyolojik olarak tehlikeli olan atık çamuru kararlı yapıya (kül) dönüştürülmektedir. Çevresel ve biyolojik olarak tehlikeli olan çamurun yanmasıyla oluşan kül, çimento, beton ve asfalt yapımında katkı maddesi olarak kullanılabilmektedir. Atık kütle miktarı %90 azaltılmaktadır.

Arıtma Çamuru Termal Kurutma ve Yakma Tesisi, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 3 farklı arıtma tesisinden gelen arıtma çamurunun bertarafına yönelik olarak Ekim 2012 tarihinden itibaren kullanılmaktadır.

Orta Ölçekli Firma Ürün Kategorisi
 

DATASEL BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş. / Vaka Karması Bilgi Sistemi
 

Vaka Karması Bilgi Sistemi (AviCenna VKBS) sağlık kuruluşlarının klinik ve maliyet verilerinin yönetimi ve analizleri için web tabanlı olarak hazırlanmış bir yazılımdır.


VKBS ünite, hastane, hastane grubu ve ülke genelinde hastane yöneticilerinin karar verme süreçlerine yardımcı olmak üzere finansal ve klinik verileri işleyen ve aynı platformda birleştiren bir araçtır. VKBS web tabanlı, kurulum gerektirmeyen, kullanıcı dostu arayüzler ile kullanılması ve yönetilmesi kolay bir sağlık bilgi sistemidir. Mevcut hastane bilgi sistemleriyle bütünleşik olarak çalışır. Projenin ilk uygulaması 81 hastanenin katılımıyla test edilmiş, 2 milyona yakın sağlık işlemi ortak platformda kayıt altına alınmış, pek çok farklı sağlık bilgi sistemine uygunluğu kanıtlanmıştır. VKBS uygulaması ile ulusal sağlık hizmetlerinin bütünleşik olarak izlenmesi mümkün hale gelebilecektir.
 

ARKEL ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ. / ARCODE Bütünleşik Asansör Kontrol Sistemi
 

ARCODE; motor sürücüsü, asansör kontrolcüsü ve otomatik kurtarıcı fonksiyonlarını tek bir cihaz olarak üzerinde bulunduran, ayarlamaların son derece kolay yapılabildiği, tümüyle yeni, bütünleşik bir asansör kontrol sistemidir. ARCODE ile temel bir asansör sisteminde ihtiyaç duyulan tüm donanımlar tasarlanmış ve bütünleşik tak-çalıştır asansör kontrol sistemi oluşturulmuştur.

ARCODE birçok birimi tek bir bünyede toplayarak karmaşık bir sistem yerine basit ve sade bir sistem sunarak kurulum ve bakım zamanından kazanç sağlar. Entegre çözümü, bünyesindeki birimler arasında ekstra kablo bağlantısı gerektirmez. Kullanıcı dostu el terminali ile sistem kullanımı ve parametrelerin ayarlanması oldukça kolaydır. ARCODE marka olarak dış pazarlarda tescillenmiş ve endüstriyel tasarımı ile ödül almış bir üründür.
 

METEKSAN SAVUNMA SANAYİ A.Ş. / Deniz Harp Oyunu Sistemi
 

Deniz Harp Oyun Sistemi (DEHOS), denizle birlikte hava ve kara ortamlarının modellendiği, etkileşimli, çok-kuvvetli, çok-çözünürlüklü stratejik ve operasyonel seviyede bir simülasyon sistemidir. DEHOS muharip unsurların envanterdeki tüm platform ve bu platformlarda yer alan silah, sensör, karşı tedbir ve muhabere alt sistemlerini kullanarak görevlerini icra etmelerine, mevcut planlarını denemelerine ve etkinlik değerlendirmesine olanak sağlamaktadır.
 

DEHOS’ta; konuşlanma, intikal, keşif, gözetleme, tespit, teşhis, tanıma gibi temel fonksiyonların yanı sıra su üstü harbi, denizaltı harbi, hava savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve lojistik harekât gibi temel harp nevilerinin oynanmasına imkân sağlanmaktadır. DEHOS, 100 eş zamanlı kullanıcıyı destekleyen, 500 unsur (platform) ve 10.000 modeli bir saniyenin altındaki zaman adımlarında çalıştırabilen bir sitemdir.

TST RAKOR VE TIBBİ ALETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / Ön Kol Kemiklerinin Medulla Yapısına Uygun Kanal-İçi Kilitli Çivi Geliştirilmesi
 

Çalışmada ön koldaki uzun kemik kırıklarında yaygın olarak kullanılan plakla kırık tespitine alternatif olarak ulna ve radius kemiklerinin anatomisine uygun özgün bir tasarımla çok fonksiyonlu kanal-içi (intramedular) kilitli çivi sistemi gerçekleştirilmiştir. Sistem Elastik Anatomik Kilitli çivileri, çivilerin implantasyonu sırasında kullanılacak olan cerrahi setleri ve tedavi öncesi ile sonrasında ön koldaki açısal rotasyon farkını belirlemekte kullanılacak olan ölçüm cihazını kapsamaktadır.

Çiviler Türk halkının anatomik yapısına uygun olarak geliştirilmektedir. Kanal-içi uygulamaların ön kol kemiğinde uygulaması yenidir. Kolay çıkarılıp takılabilme özelliği ile komplikasyon riskini, ameliyat ve iyileşme sürecini azaltan bir uygulamadır. Ön kolda rotasyon kaybını azaltmaktadır.
 

NİLES TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / SKZ Normları İle Uyumlu Dört Mevsim UV Dayanıklı Dekoratif ve Form Alabilen Dış Mekân Folyo Prototipi Geliştirilmesi
 

Niles bu çalışması ile dünya standartlarında, güneş ışığı, yüksek ısı farkı, kar, rüzgar, yağmur aşınımı gibi dış ortam şartlarına yüksek dayanım gösteren ve 5 yıla kadar da yaşlanma dayanımı olan Dış Mekan Dekor Folyosu üretmeyi hedeflemiştir. Ürün çok katmanlı olup ışık hassaslığı yüksek PVC film, UV ışığına dayanıklı mürekkep tabakası ve kötü hava şartlarına dayanıklı akrilik filmden meydana gelmektedir. Üniversitelerle işbirliğinin önemli olduğu çalışmada son katmanda Isıl-kaplama teknolojisi uygulanmaktadır. Ürünün geliştirilmesinde kullanılan akrilik esaslı üst katman malzemesi dünyada çok az firma tarafından üretilebilmektedir. İç pazarın büyüklüğü yaklaşık 15 milyon Euro'dur.
 

(SKZ (Süddeutsche Kunststoff-Zentrum: Plastik ürünler konusunda standartları belirleyen Almanya'nın önde gelen standart ve kalite enstitüsü)
 

Küçük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi
 

BİAS ELEKTRONİK MEKANİK BİLGİSAYAR MÜH. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ./ Servo Kontrollü Hibrit Mekanik Pres
 

Çalışma kapsamında, klasik mekanik presle, servo mekanik presin avantajlı yönlerinin birleştirildiği, dezavantajlarının giderildiği, yeni bir hibrit pres sistemi tasarlanıp geliştirilmiştir. Hibrit pres ile yüksek performansı nedeniyle düşük hızlarda bile güç kaybı olmaz; form, çekme, dövme gibi parça yüksekliğinin fazla olabileceği işlerde verimli kullanım sağlanır; strok mesafesi kademesiz olarak ayarlanıp kalıp maliyetini düşürür; transferli üretimlerde üretim hızını artırır; yumuşak kesme moduyla kalıp daha az aşınır; kızak aşınması düşüktür; kademeli basma ve yüksek iş yapma enerjisi sayesinde hassas ve kompleks işlemlere uygundur.
 

Ürün satışlarında iki yılda %200 artış beklemektedir. Yurtiçi pres pazarından %10’luk pazar payı hedeflenmektedir.
 

VAV TEKNOLOJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. / Denim Üretiminde Kullanılan Sprey Robotu
 

Çalışmada kimyasal ile insan etkileşimini keserek insan sağlığını koruyan ve her pantolona eşit kimyasal aktararak standardizasyonu yakalayan bir ürün geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu üründe spreyleme yapan ustanın el hareketleri kayıt modülünde kopyalanarak sisteme aktarılır ve robot kollara aynı hareket yaptırılır.

Benzer ürünlerde üreticiler robot hareketlerini programlar ve kullanıcılar bu programın dışına çıkamazlar.
İnsan ile kimyasal etkileşimini keserek insan sağlığın korunmasının yanı sıra, ortamdaki kimyasalların kapalı ortamda aktarılması ve tankta toplanması ile çevreci bir üründür, insanın tek elle yaptığı operasyonu çift robot kolla yaparak seri üretim hızını 2 katına çıkarmıştır ve her ürün için eşit kimyasal aktarımı sağlanması ile insan elinin yaptığı işleme göre yüksek standardizasyon yakalanması sağlanmıştır.
Çalışmada 7 farklı patent tescillenmiştir.

DİJİTAL GÜÇ İŞLEM TEST SİST. ELEKT. TEL. MED. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. / Akıllı Atış Eğitim Robotu (AKAR)
 

Akıllı Atış Eğitim Robotu (AKAR); Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen “atış” ve “keskin nişancılık” eğitimlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, eğitmen tarafından tanımlanacak farklı senaryolarda kullanılabilen, hareket kabiliyetine sahip otonom bir araçtır. AKAR Akıllı Atış Eğitim Sisteminin benzerlerine göre en önemli üstünlüklerinden biri rehin kurtarma operasyonlarına yönelik eğitimlerde kullanılabilmesi için tek bir mobil platform üzerine iki adet hedef sistemi konulabilecek olmasıdır. İvmeli hız kontrolü, frenleme kontrolü, uzaktan kontrol, navigasyon, farklı senaryolar belirleyebilme ve hedef sistemi gibi özelliklerin bulunduğu robotta, gece eğitimleri için ışıklandırma, araç kontrol, navigasyon, engel tespit, haberleşme ve personelin performanslarının takibi sistemleri de bulunuyor.
 

AKAR Emniyet Genel Müdürlüğü personel eğitimlerinde, Özel Harekât Daire Başkanlığında, Kara Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı poligonlarında ve özel eğitim merkezlerinde kullanılabilecektir.
 

TALEWORLDS ENTERTAINMENT İKİSOFT YAZILIM BİLGİ VE İLETİŞİM EĞT. TEKN. VE HİZ. ELEKT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. / Mount and Blade Versiyon 3
 

Dünyada en çok satan 100 oyun arasında olan Mount&Blade oyunu güncel teknolojilerle donatılarak daha rekabetçi hale getirilmiştir. Oyunun yeni versiyonu PC ve XBOX 360 platformları üzerinde oynanabilen bir “orta çağ savaşları simülasyonu” oyunu olmuştur.
 

Yeni ürünün sahip olduğu özellikler; geliştirilmiş Komut Sistemi Mimarisi ile nesne pozisyon ve özelliklerinin rahatça ayarlanabilmesi, görsel açıdan daha gerçekçi animasyonlar ve animasyon çeşitliliği, günümüz teknolojisini yakalamış grafikler, teknolojik açıdan üst düzey gerçekliğe sahip modelleme ve boyama, gerçekçi ve yüksek performanslı yapay zeka, binlerce karakterin sahada olduğu çok kalabalık savaşlar, derinlik kameraları ile etkileşim, yeni nesil bilgisayarların işlem gücünü iyi kullanarak sağlanmış yüksek performans, XBOX 360 platformuna tam uyumluluk, düşük konfigürasyonlu sistemlerde de çalışabilirlik olarak özetlenebilir.
 

ELMED ELEKTRONİK VE MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / Fleksible Üreteroskopi İle Böbrek Taşı Kırma Robotu
 

Çalışma kapsamında ilk aşamada cerrahların kullandıkları değişik marka endoskopi cihazlarının yerleştirilip, cerrahın ameliyat sırasında X-ışınından uzakta uzun süreler rahat bir biçimde kullanacağı, kontrollü bir ameliyat endoskopi robotu geliştirilmektedir. Çalışmanın ikinci aşamasında robota özel fleksible video üreteroskop tasarlanacaktır.

“AVİCENNA” (İbn-i Sina ) ismi verilen medikal robotun yönlendirdiği esnek ve ucu hareketli bir endoskop ile idrar yollarından girilerek mesaneden üretere ve oradan böbrek içine ilerleme sağlanmakta ve böbrek içindeki taş bulunarak Holmiyum lazer ile kırılmaktadır. Robotla yapılan lazer taş kırma ameliyatında 3,5 santimetreden daha büyük taşlar da kırılabilmektedir.

Cerrah rahat ve ergonomik bir kumanda masasında oturacak ve buradan robotu kumanda ederek taş tedavisini gerçekleştirecektir. Cerrah, taş kırma sırasında görüntünün netliği ve taş parçacıklarının uzaklaştırılmasının sağlanması için robot ile entegre edilebilen bir irrigasyon pompasını kumanda edebilecektir. Yapılacak bu endoskopi robotu ile kullanıcı hataları azaltılacak, bu da operasyonun maliyetini düşürecektir.

INNOVCOAT NANOTEKNOLOJİK BOYA VE YÜZEY ÜRÜN. SAN. TİC. AR-GE A.Ş. / Tüm Sentetik ve Doğal Elyaf, İplik İçerikli Halılar İçin Nanoteknolojik Çok Fonksiyonlu Uzun Ömürlü Kaplama Malzemesi
 

Çalışma kapsamında tüm sentetik ve doğal iplik/elyaf malzemeleri ile entegre edilebilen ve uygulandığı halı yüzeylerine yumuşaklığını ve görünüşünü bozmadan kalıcı olarak yapışabilen nano-kompozit kaplama geliştirilmiştir. Bu kaplama ile aynı anda fotokatalitik (kendi kendini ışıkla temizleme), su ve kir itici, antibakteriyel, kolay temizlenebilir ve daha az hav bırakma özellikleri sağlanmıştır. Kaplama su bazlı ve çevre dostu olup, endüstriyel yıkama ortamındaki yıkama işlemlerine dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Firma tarafından sol-gel tekniği ve inorganik malzemelerin kimyasal nano teknolojik sentezlenmesi kullanılarak geliştirilen kaplama malzemesi Atlas Halı tarafından geliştirilen proses ile endüstriyel şartlarda halı yüzeylerine başarıyla uygulanmış ve “Atlas Nano Halı” mottosu ile ticarileşmiştir. Kaplama malzemesinin diğer yüzeylere de uygulanma potansiyeli vardır. Ürün ile ilgili tüm fikri haklar InnovCoat A.Ş.’ye aittir.

Mikro Ölçekli Firma Süreç Kategorisi
 

Akış Isı ve Yanma Teknolojileri Tic. / Endüstriyel Seri Üretimlerde Uygulanan Nitrürleme Sürecinin İyileştirilmesi
 

Çalışma, günümüz endüstriyel üretim süreçlerinde sıklıkla uygulanan nitrürleme işleminin iyileştirilmesini sağlamak üzere birebir ölçekteki bir endüstriyel seri üretim fırınının en verimli işletim koşullarını belirlemek ve bu sistemlerde kullanılan sirkülasyon fanı tasarlamak üzerine kurgulanmıştır. Çalışmalar sonucunda fırın geometrisi, yükleme sepetleri ve sirkülasyon fanında değişikliklere gidilmiş, işletim koşulları yeni gaz kompozisyonu önerilerek değiştirilmiştir. Tüm bunların sonucu süreç yük miktarına bağlı olarak 15-20 saat kısaltılmıştır. Bu türden bir iyileştirme hem çevreye salınan zehirli gaz miktarında hem de enerji tüketiminde ciddi kazançlar sağlamaktadır.
 

Bu proje ile ilk kez nitrürleme sürecinde karşılaşılan karmaşık fiziksel ve kimyasal olaylar ayrıntılı olarak modellenerek tasarım girdilerine dönüştürülmüştür. Çalışmanın çıktıları ihtiyacın sahibi kuruluş olan R. BOSCH San. ve Tic. A.Ş. tarafından söz konusu firmanın tüm dünyaya yayılan üretim merkezlerinde ilgili süreçlerde kullanıma sokulacaktır. Ayrıca bu çalışma nitrürleme fırınlarının ülkemizde tasarlanıp üretilmelerinin de yolunu açacaktır.

Mikro Ölçekli Firma Ürün Kategorisi
 

NOVİTAS YAPI TEKN. MÜH. AR GE BİLİŞİM YAZILIM TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ./ Jeodezik Afet Evi Tasarımı (Jeodezik Kubbe ve Serbest Formlu Yapı Sistemleri)
 

Çalışmanın amacı doğal afet sonrasında kısa ve orta vadede kullanılacak, 75 metrekare kullanım alanına sahip, montajı ve demontesi kolay, 5 yıl kullanım ömrü olanyüzeyi üçgenlerden oluşan jeodezik kubbe formunda bir afet evi tasarlamaktır. Afet evinin prototip üretimi yapılmıştır.
 

Yapının geometrik özelliğinden ve kullanılan çelik yapı malzemesinin dayanımının yüksek olmasından dolayı, benzer amaçlı yapılarla kıyaslandığında daha az malzeme kullanılarak inşa edilen, daha güçlü ve daha hafif bir yapı geliştirilmiştir. Ar-Ge çalışmaları ile geometrik form optimize edilmiş ve yeni bir bağlantı tipi oluşturularak yapısal özellikler iyileştirilmiştir.

Jeodezik yapıların mevcut afet konutlarına göre yenilikçi ve avantajlı yönleri; ekonomik ve hafif olmaları, geniş açıklıklar sağlamaları, hızlı kurulum, küresel yapılarından dolayı dayanıklı ve güçlü olmaları, hacim kazandırmaları, ısı, yangın ve su yalıtımı açısından konforlu ve emniyetli yapı olmalarıdır.  site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr