TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

SAP, Bulut Aboneliklerinde Büyümesini Sürdürüyor

Bulutta, Yıllık Büyüme Öngörüsünün Üstünde Hızlı Büyüme: IFRS olmayan bulut ve destek gelirleri sabit kurlarda %38 arttı. (Efektif kurlarda büyüme ise yüzde 32 oldu.)
 

Bulut faturalamada Güçlü Büyüme: IFRS olmayan faturalandırılmış bulut rakamları sabit kurlarda %36 artış göstererek, periyodik yıllık bulut gelir 1,1 milyar EURO’ya yaklaştı.
 

SSRS Gelirleri, Yıllık Öngörülerin üzerinde büyüdü: IFRS olmayan yazılım ve yazılımla İlgili hizmet gelirleri sabit kurlarda %9 artış gösterdi. (Yoğun kur dalgalanmalarının etkisiyle Efektif kurlarda ise büyüme yüzde 4 artarak, 3,06 milyar EURO oldu.
 

Bellek içi platformu SAP HANA’nın yaygın olarak benimsenmesi: Toplamda 3200’den fazla HANA müşterisi, 1000’e yaklaşan Business Suite on HANA müşterisi bulunuyor. Ayrıca, 1.200’den fazla Startup’tan oluşan dinamik ekosistem HANA Platformu üzerinde uygulama geliştiriyor.
 

Faliyet Karında Büyüme ve Buluta Geçişte Hızlanma: IFRS olmayan faliyet karı sabit kurlarda %7 arttı (Yoğun kur dalgalanmalarının etkisiyle efektif kurlarda ise büyüme yüzde 2’lik artışla 919 milyon Avro oldu)
 

2014 için yıllık öngörü korundu.
 

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri olan SAP AG, 31 Mart 2014 tarihinde sona eren yılın birinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buluta geçişte liderliği koruyan SAP, güçlü büyümesini sürdürüyor.
 

Buluttaki hızlı büyümesi ile buluta geçişteki başarısını kanıtlayan SAP, diğer tüm faaliyet alanlarında da gösterdiği sağlam performans ile 2014’ün ilk çeyreğinde gelirlerini artırdı. IFRS olmayan bulut abonelikleri ve destek geliri sabit kurlarda yüzde 38 artarken, efektif kurlarda ise bu artış yüzde 32 oldu. IFRS olmayan yazılım ve destek gelirleri sabit kurlarda yüzde 7, efektif kurlarda ise yüzde 2 artış gösterdi. IFRS olmayan yazılım ve yazılımla ilgili hizmet geliri sabit kurlarda yüzde 9 artarken, efektif kurlarda ise bu yüzde 4’lük artış gösterdi. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr