TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Büyüklüğü

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüyle ilgili olarak üç yıldır düzenli olarak hazırladığı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni 2013 yılı için açıkladı. Toplantı Soma'da hayatını kaybeden madenciler için saygı duruşu ile başladı. TÜBİSAD Başkanı Prof. Dr. M. Kemal Cılız ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantıda proje ortağı TOBB Telekomünikasyon Meclisi’nin Başkanı Yusuf Ata Arıak ve proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu da birer konuşma yaptı. TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Mustafa Çağan da proje detayları ile ilgili bilgi verdi.
 

Toplantıda, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, 2013 yılının zorlu ekonomik konjonktür, döviz kurlarındaki artış gibi nedenlerle tüm sektörler için olduğu gibi bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü için de zor bir yıl olduğunu ancak sektörde gerçekleşen büyümenin Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağının altını çizdi. Üç yıldır yürütülen bu çalışma için TÜBİSAD olarak bu işe kaynak ayırdıklarını belirten Cılız, “Bu işin liderliğini üstlendik, tüm sektörün yararına paydaşlarımızla işbirliği içinde sürdürüyoruz. Sektörün ilgisi ve çalışmanın tüm kamu raporlarında referans olarak kullanılmasından aldığımız güç ile her geçen yıl çalışmamızı bir üst seviyeye taşıyoruz.” dedi.
 

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı kamu verisinin şeffaf ve herkese açık olması gerekliliğini vurgulayarak, "Klasik deyiştir: Ölçmeden bilemezsin. Bilmeden yönetemezsin. Veri, bizim için yaşamsal önemde bir hareket noktası... Bunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, TÜBİSAD’ın sunacağı yeni verileri çok önemsiyorum" dedi.

Proje danışmanı olan Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu; “Sektörde önemli bir ihtiyacı karşılayan ve referans olarak kullanılan bu çalışmada bir TÜBİSAD üyesi olarak bu sene biz de rol oynadığımız için çok memnunuz. 3 senedir başarı ile yürütülen bu çalışma ile sektörün ve bileşenlerinin tanımlanması ve büyüklüğünün ölçümlenmesi için kullanılan yöntemin artık iyice oturduğunu ve çalışmanın bundan sonraki yıllarda da sağlıklı bir referans olarak sektöre ve kamuya yön göstermeye devam edeceğini düşünüyorum” dedi.
Proje Ortağı TOBB Telekomünikasyon Meclisi’nin Başkanı Yusuf Ata Arıak ise “Ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü hakkında açıklanan rakamlar arasındaki farklılıklar oldukça önemli boyutlarda. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenli olarak elektronik haberleşme sektörüne yönelik üç aylık rakamları açıklıyor ancak bilgi teknolojilerine ait rakamlar eksik kalıyordu. 2013 yılında TOBB Telekomünikasyon Meclisinde tüm paydaşların katkı sağlayacağı ‘Sektör Büyüklüğü Çalışma Grubu’nu kurduk. İki yıldır bu konuda çalışma yapan TÜBİSAD ile beraber hareket etmeye karar verdik. Sektör büyüklüğü konusunda yaşanan karmaşayı ortadan kaldıran bu değerli çalışmada emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederim” dedi.
 

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 2013 yılı pazar verilerini paylaşan TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Mustafa Çağan, önemli paydaşlarla işbirliği yaparak, 2555 firmanın bilgileriyle oluşturulan çalışmanın çok daha kapsamlı hale geldiğini belirtti.

2013 Bilgi ve İletişim Sektörü Pazar Büyüklüğü
 

Çağan’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 2013 yılında büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

Bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü % 11,3’lik büyüme ile 2013 yılında 61,6 milyar TL’lik hacme ulaştı.
Toplam sektör büyüklüğünü, 43,7 milyar TL ile İletişim teknolojileri, 17,9 milyar TL ile bilgi teknolojileri oluşturdu.
17,9 milyar TL’ye ulaşan bilgi teknolojileri sektörünün alt kategorilerinde 2013 yılı hacimleri şöyle oldu:

Bilgi teknolojileri donanım - 10 milyar TL
Bilgi teknolojileri yazılım - 4,9 milyar TL
Bilgi teknolojileri hizmet- 3 milyar TL

2012 yılına göre en yüksek büyüme yüzde 15,1 ile bilgi teknolojileri yazılımda gerçekleşti. Böylece, bilgi teknolojileri alanında arzu edilen dağılıma yaklaşılarak yazılım sektörünün toplam bilgi teknolojilerindeki payı yüzde 27,1’e yükseldi.
43,7 milyar TL büyüklüğe sahip iletişim teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklükler ise şöyle oldu:
 

İletişim Teknolojileri donanım – 11,4 milyar TL
İletişim Teknolojileri elektronik haberleşme – 32,3 milyar TL

Sektörün istihdamı bu yıl da artarak 100.500 oldu.
Sektörün, toplam ihracat rakamı 1,3 milyar TL’ye ulaştı.
Toplam ihracatın yarısından fazlası 721 milyon TL ile yazılımdan geldi. Bu rakam, yazılımdan elde edilen cironun yüzde 14,8’lik kısmına denk geliyor.

Ankete katılan firmalara göre, en çok sayıda firmanın ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya’yı, Amerika, Hollanda, İngiltere ve Azerbaycan takip ediyor.
 

Ankete katılan firmalar, 2014 yılında sektörde %11 ile 15 arasında büyüme beklediklerini ve büyümede ar-ge yatırımı ve inovasyonun en önemli faktör olacağını belirttiler. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr