TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Key of Change Nedir?

Key of Change, 2012 Haziran ayında İstanbul'da kurulmuş, Türkiye’de sadece bilişim ve teknoloji sektörüne özelleştirilmiş iş modelleri geliştirip bu sektördeki firma ve girişimlerin büyümelerine yardımcı olmak ve sanayimizin dijital dönüşümüne katkı sağlamak adına eğitim, mentorluk ve danışmanlık hizmetleri sunan bir girişimci danışmanlık şirketidir. 

Teknoloji sektörü haber yayını
4000+
Seminer ve eğitim
300+
Makale
100+
 
Kurumsal müşteri
100+
Linkedin 35 farklı yetenekte onay
1000+
Teknoloji sektörü yöneticisi tarafından takip
4000+
 
Resmi referans mektubu
80+
Ödül
45+
Yıl tecrübe
22
 
Müşteri memnuniyeti
%99
Dijital ziyaretçi
90000+
Özel eğitim içeriği
100+

 

 


Biz hem teknoloji üreten hem de teknoloji ve yazılıma ihtiyaç duyan işletmelere danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Buna istinaden üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, sivil toplum kurumları, AR-GE merkezleri, OSB’ ler, sanayi/ticaret odaları, kuluçka merkezleri, yatırım ağları, kamu teşvik kurumları ve uluslar arası işbirliği sağlayan çözüm ortakları gibi tüm eko sistem oyuncuları arasında köprü vazifesi görüyoruz. Oluşturduğumuz iş modelimizin adı Corporate Venture Studio Birdge Club.

Uzmanlık alanımız AR-GE yapan teknoloji tabanlı şirket ve girişimler için; iş geliştirme, ihracat, ticarileştirme, satış, pazarlama, yazılm geliştirme ve iş modeli üretimidir. İçerikleri tarafımızdan hazırlanan 100 den fazla özel eğitim mevcuttur. TUBİTAK mentor havuzunda da ‘Teknoloji tabanlı işletmeler için iş geliştirme mentoru’ ünvanı ile yer aldığımız gibi kamu ve özel kurumlar ile Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, TUBİTAK, KOSGEB, UR-GE, HİSER vb. devlet teşvikleri ile de birçok proje gerçekleştirdik. Türkiye'de 30 dan fazla teknopark ve teknoloji transfer ofisi ile çalışarak 300+ eğitim, seminer ve mentorluk hizmetleri sunduk.

Sosyal sorumluluk projesi olarak yaklaşık 10 yıldır üniversitelerde iç girişimcilik ve kariyer planlama seminerleri düzenliyoruz. Yaklaşık 40 üniversitede 10.000 öğrenciye ulaştık. 35 den fazla ödül aldığımız bu üniversitelerde amacımız yeni kuşaklara farklı düşünme ve yaratıcılık becerilerini kazandırmak, istihdama katkı sağlamak.

Sanayimizin büyümesi adına da sanayi de teknoloji kullanımının yaygınlığını arttırmak için işletmelerde farkındalık ve büyüme eğitimleri düzenliyoruz. Bu sayede neden teknoloji ve yazılıma yatırım yapmalılar konusunda bilinçlendiriyoruz. Ayrıca belli ölçekteki sanayi şirketlerinin girişim yatırımcısı nasıl olunur ile ilgili mentorluk hizmeti veriyoruz.

Çözüm ortaklarımız ile sanayimiz içinde AR-GE merkezi olmuş, çeşitli TUBİTAK projeleri yapmış şirketler için uluslararası büyümelerine destek veren fon programlarından yararladırma (AB Projeleri), ABD pazarına giriş ve Turquality gibi hizmetler de sağlayarak hem dijitalleşme yolunda hem de finans konularında destek veriyoruz.

Belli bir olgunluğa gelmiş ve yeni pazarlar arayan yazılım şirketleri için yapay zeka ile geliştirdiğimiz satış otomasyon sistemi ile ihracat yapmalarına olanak sağlıyoruz. Bu şirketlere; ürünlerinin satışından, iş ortağı bulunmasına, yurtdışında ofis açmaktan uluslar arası teşviklere kadar geniş bir yelpazede destek sağlıyoruz. Firmaların ideal müşteri kitleleri için uluslararası pazarda araştırma yaparak ilgili verilere ulaşmalarını sağladığımız gibi ilk toplantılarını alarak ihracatlarını hızlandırıyoruz. HİSER/URGE, BİGG+, e-turquality, Kalkınma ajansları ve GSYF destekleri ile 6 aylık ihracat hızlandırma programımızdan faydalanabilirsiniz.

Şu ana kadar bir teknoloji tabanlı işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen Club'ümüzde 15 profesyonel kurumsal partnerimiz30 kişiden oluşan dikey mentor ağımız ve yaklaşık 110 kişilik yazılım geliştirme ekibi ile işletmeleri büyütüyoruz.

Key of Change - Yazılım Satışı ve Yönetimi Eğitimi

Son yıllarda girişimcilik önemli bir yer edindi. Ülkemizde bizde bu eko sistemi ciddi bir şekilde destekliyoruz. Bir çok teknoloji transfer ofisi ve kuluçkalarda yer alan girişimcilere mentorluk yapıyoruz. Ayrıca bu kurumlarda TUBİTAK 1512/1812 ve TUBİTAK BİGG+ destekleri programları kapsamında eğitim ve mentorluk ile sisteme destek veriyoruz. Sonraki adımlarda belli seviyeye gelmiş girişimlere çeşitli fon ya da yatırımcılar bularak büyümelerine yardımcı oluyoruz. Son birkaç senedir Anadolu Bölgelerine yönelerek hem bu bölgelerdeki yıldızları keşfediyor hem de knowhow larımızı aktararak bölge gelişimine katkı sağlıyoruz.

Türkiye'de girişimcilik becerilerini kazandırmak adına 3 farklı segment için program oluşturduk. Bunlardan ilki lise düzeyi için 64 saatlik müfredat, diğeri lisans öğrencileri düzeyi için 50 saatlik müfredat, son olarakta şirket kurma aşamasına gelmiş girişimci adayları için 30 saatlik müfredat olarak Türkiye koşullarına göre ürettiğimiz Girişimci Geliştirme Programı'mız ile inovasyon merkezleri, kuluçkalar ve ön kuluçka merkezlerindeki girişimci adaylarını hızla ticarete hazırlıyoruz.

Şu anda 100’ ün üzerinde kurumsal müşteriye ulaşmış ve %99 müşteri memnuniyeti sağlamış durumdayız. Eğitimlerin yanı sıra uzun dönemli danışmanlık verdiğimiz sektörün lider firmaları da yer almaktadır. Sektörde 4000’nin üzerinde yönetici ile bağlı bulunduğumuz gibi bu networke yüzlerce sektörel haber ilettik. Bu sayede sektörel hafızayı dinç tutuyoruz.

Key of Change olarak ana amacımız teknolojide piyasa ve dünya koşullarına uygun pazar stratejileri oluşturmak ve girişimci nesilin katma değerli ürünler çıkarmalarına yardımcı olmak. Bir yandan da büyüme aşamısını tamamlamış teknoloji tabanlı firmaların yeni ticaret şekillerine adapte etmeye çalışmak. 

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR
site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr