TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Çalışan Ne İster, İşveren Ne Bekler?

Danışmanlık şirketlerinden Towers Watson, 26 ülkeden 32 bin çalışanın katılımıyla Küresel İşgücü Çalışması ve 31 ülkeden 1637 şirketin katıldığı Küresel Yetenek ve Ödül Yönetimi Çalışması adı altında iki araştırma gerçekleştirdi. Türkiye’den büyük ve orta ölçekli firmalardan 825 kişinin ile 34 şirketin katıldığı araştırmalar, yetenekli çalışan bulmak, onların verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve yetenekli çalışanları kaybetmemek isteyen işverenlere ipuçları veriyor.
 

Türkiye’de her yaş grubundan çalışanı cezbeden ilk etken iş güvencesi iken, dünyada çalışanları en çok baz maaşları dikkate alıyor. Türkiye’de çalışanların ilgisini çeken diğer etkenler sırasıyla kariyer fırsatları, emeklilik hakları ve baz maaş oluyor.
 

Aynı araştırmanın 2012 sonuçlarına göre, 6. sırada olan emeklilik haklarının 2014 yılında 3. sıraya yükselmesi dikkat çekiyor. Çalışanların gelecekleri ile ilgili kaygılarının artmasıyla birlikte kendilerini güvence altına almak istemeleri emeklilik hakları ve iş güvencesi konularının önemini ortaya çıkarıyor. Çalışanların beklentilerinin bu yönde olmasına rağmen, işverenler çalışan bulmak için kariyer fırsatlarını ve kurumun saygınlığını ön planda tutuyor. Bir başka deyişle, çalışanların bir kurumda aradığı özellikler ile işverenlerin vaatleri birbiriyle örtüşmüyor.
 

“Kurumlar, rakipleri arasından sıyrılarak çalışanlarına sunduğu olanaklarla farklılaşabilir.”
 

Towers Watson Yetenek ve Ödül Yönetimi Dünya Başkanı Julie Gebauer şunları belirtti :
 

“İş değiştirme oranlarının küresel bir şekilde yükseldiği bu dönemde, Türkiye’deki işverenler de çalışanların sesini daha çok dinlemelidir. Yine bu paralelde, bakış açıları arasındaki uçurumu kapatmak adına, yetenekli çalışanları kuruma çekmek ve elde tutabilmek için yapılan çalışmalara işverenler mutlaka kulak vermelidir. Kurum ihtiyaçlarına uygun profildeki çalışanları bulmak ve onları kaybetmemek için rekabete dayalı ödüller sunmak, işverenler için zorlu bir görev.”
 

Towers Watson Türkiye Genel Müdürü Süha Alıcı ise şu noktalara dikkat çekti:

“Global araştırma bulgularına paralel bir şekilde çalışanların iş ararken öncelik verdikleri konularla işverenlerin çalışanı kuruma çekmek ve elde tutmak için öne çıkardıkları arasında büyük bir uçurum var. Rakipleri arasından sıyrılarak çalışanlarına sunduğu olanaklarla farklılaşmak isteyen kurumlar, iş güvencesi, kariyer fırsatları ve emeklilik hakları konularında adımlar atabilir. Potansiyel çalışanlar için daha cazip hale getirilen kurumlarda, sürdürülebilir çalışan bağlılığına bağlı olarak çalışanların motivasyonu yükseltilebilir.”
 

Küresel İşgücü Araştırması’nın çalışanlar üzerindeki stres ve iş yüküyle ilgili bulguları da bulunuyor. Türkiye’de çalışanların yüzde 45’inin şirketlerinin mevcut finansal durumundan, yüzde 42’si ise kendi geleceklerinden stres duyduğunu gösteriyor. Araştırmaya katılanların dile getirdiği diğer stres faktörleri, net olmayan ve çelişkili beklentiler, aşırı derecedeki iş yükü, çok yüksek performans beklentisi ve düşük gelir olarak sıralanmaktadır.
 

Türkiye’de iki çalışandan yalnızca biri çalıştığı kuruma bağlı
 

Araştırma sonuçları, bir diğer çarpıcı gerçeği daha ortaya koyuyor ve Türkiye’de her iki çalışandan yalnızca birinin çalıştığı kuruma bağlı olduğunu gösteriyor. Çalışanların kuruma bağlı hissetmelerini sağlayan birincil etken, kurumun saygınlığı iken, bir diğer önemli faktörün de yönetici etkinliği olduğu gözlenmektedir. Araştırmaya göre, Türkiye’de çalışanların sadece yarısından azı (yüzde 48’i) orta kademeli yöneticilerinin Yönetim becerileri, iletişim ve problem çözme gibi konularda iyi olduğunu düşünüyor. Çalışanlar, yöneticilerinin onları motive etmesini bekliyor. Bunu sağlayamayan yöneticilerle çalışan kişilerin kuruma bağlılıkları ve motivasyonları azalıyor.
 

Towers Watson çalışmalarında dikkat çeken bazı noktalar

Towers Watson’ın gerçekleştirdiği çalışmalar 2012’den 2014’e çalışan görüşlerinde oluşan değişimleri ortaya koyuyor:
 

Bireysel emeklilik 2012’de 6. sıradan 2014’te 3. sıraya ilerlemiş bulunuyor. 2013 verilerine göre Türkiye’deki şirketlerin %39’u çalışanlarına BES sunmaktadır ve bu oran hızla yükselmektedir.
Kariyer gelişim olanakları çalışanları çekmede 2012’den bu yana ilk 3’te yer almaktadır. Ülkemizde çalışanların sadece yarısı (%52) şirketlerinde kendi kariyerlerini nasıl şekillendirebileceklerini bilmekte, yarısından azı ise yöneticilerinin kendilerine destek olmadıklarını düşünmektedir.


Çalışanları elde tutmada zorlayıcı / değişken iş içeriği 2012’de 6. sıradan 2014’te 1. sıraya ilerlemiş, baz maaşı daha gerilere itmiştir.
İlk defa iş stresi konusu çalışanların ayrılma sebepleri arasında ilk 5 etmen arasında yer almıştır (4. sırada).
Türkiye’de çalışanların %31’i işyerinde aşırı strese maruz kalmaktadır.
 

Etkili liderlere ve yöneticilere sahip çalışanların çalışma arzusu ve şirketlerine bağlılığı daha fazla:
 

Towers Watson’ın çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre etkili liderlik Türkiye’deki çalışanları etkileyen en önemli gizli faktör olarak ortaya çıkıyor. Çünkü etkili liderler ve yöneticiler, şirketin imajı, çalışanın bağlılığı, şirket amaç ve hedeflerinin netleştirilmesi ve yönetilebilir iş yükü gibi şirket için önem taşıyan faktörleri de doğrudan etkiliyor.
Yönetici ve liderlerin etkin olduğu durumlarda, yüksek seviyede şirketlerine bağlılık gösteren çalışanların oranı %72’ye çıkarken, hem doğrudan yöneticisi hem de liderleri etkin olmayan şirketlerde çalışan bağlılığı %8’e iniyor. Bir diğer ifadeyle iyi ve etkili liderlik çalışan bağlılığını 9 kat artırıyor.
 

Liderlik ve etkin yöneticilik, şirketlerin gündemlerinde özellikle uzun vadeli vizyonlarında yer alacak

Şirketlerdeki verimlilik ve etkinliği liderlerin sağlayabileceğini öngörülmesine rağmen Türkiye’de çalışanların sadece 48%’i şirketlerindeki tepe yöneticilerin görevlerini etkin bir şekilde yapabildiğini düşünüyor.
 

İlham vermek ve motive etmek, liderlik vasıfları içinde etkin liderlik için gereken en önemli unsurların başında geliyor. Bununla birlikte çalışanların yarısından biraz fazlası (%57’si) liderlerinin kendilerine ilham verdiğini düşünüyor.
Diğer etkin liderlik vasıfları arasında, yeni teknolojileri ve iş çözümlerini entegre ederek, planlama ve önceliklendirme yaparak ve rasyonel, bilgi bazlı kararlar vererek şirket başarısını getirebilmek gösteriliyor.

Konu doğrudan yöneticilerin etkinliğine geldiğinde, çalışanların yarısından biraz fazlası yöneticilerinin etkin performansları olduğunu düşünüyor.
 

Yönetici etkinliğinin en önemli unsuru, çalışanların karşılaştıkları engel ve sorunların ortadan kaldırılmasında oynadıkları rol. Buna rağmen Türkiye’de çalışanların sadece %53’ü yöneticilerinin işte karşılaştıkları sorunların çözümünde kendilerine yardımcı olabildiğini düşünüyor.


Diğer etkili yönetici vasıfları arasında, yeni fikir ve aksiyonları cesaretlendirme, çalışanlara saygı ile yaklaşma, çalışanların performansını artırmak için koçluk ve verilen sözlerin yerine getirilmesi gösterilebilir.
 

Towers Watson’dan şirketlere 3 öneri
 

Towers Watson, çalışanlarına değer yaratmak için Türkiye’de şirketlerin uygulaması gereken 3 önceliği şu şekilde sıralıyor:
 

İşverenler çalışanların bir şirkete katılırken ya da bir şirketten ayrılırken değerlendirdikleri kriterleri iyi tahmin edebiliyorlar. Ancak, çalışan için bazı temel noktaları göz ardı ediyorlar. Rekabetçilik için, şirketler çalışanların en temel beklentilerine daha fazla odaklanmalılar.

Çalışanların şirketlere olan bağlılıklarını sürdürmek ve verimliliklerini sağlamak için kurumlar şirket imajına yatırım yapmalı, çalışanlarını yetkilendirmeli, çalışanlarına şirketin iş sonuçlarına nasıl direk katkı sağlayabileceklerini gösterebilmeli ve kesinlikle ücretle bağlantısını kurabilmeli.
 

Çalışan bağlılığını birçok noktada etkileyen “lider” ve “yönetici” tanımlarını iyi yapmalı, şirkette bu davranışı göstermelerini sağlamalı.

Towers Watson’ın Küresel Yetenek Yönetimi ve Ödüllendirme Araştırması, 2014 yılının Nisan ile Haziran ayları arasında dünya genelinde farklı sektörlerden 1.637 kurumsal şirketin katılımıyla gerçekleştirildi.

Towers Watson Küresel İşgücü Araştırması ise, 26 farklı ülkedeki büyük ve orta ölçekli şirketlerde tam zamanlı olarak çalışan 32 binin üzerinde çalışanın yanıtlarını içeriyor. 2014 yılının Nisan ve Mayıs aylarında online olarak yapılan araştırmaya Türkiye’den 825 kişi katıldı. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr