TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

e-Defter için Geri Sayım Başladı

Baker Tilly Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Link Bilgisayar ev sahipliğinde, Grand Cevahir Otel’de “e-Defter” Semineri gerçekleştirildi. Seminer, 2015 Ocak ayı itibariyle, e-Defter uygulamasına geçecek olan mükelleflerin, vergisel ve hukuki anlamda sıkıntıya düşmemeleri ve cezai işlemlere maruz kalmamaları için mükellefleri bilgilendirmek amacıyla yapıldı. e-Defter Semineri’ne 400 firma katıldı.
 

Seminerde, Türkiye’deki yaklaşık 2,5 milyon Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefini ilgilendiren elektronik defter (e-Defter) uygulaması hakkında katılımcılar, alanında uzman isimler tarafından detaylı olarak bilgilendirildi. Ayrıca, uygulama kapsamında zorunlu olmayan firmalar da e-Defter uygulaması ile ilgili detaylı bilgi edinmek için seminere katılım gösterdi.
 

Açılış konuşmasını Baker Tilly Güreli YMM Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Hüsnü Güreli’nin yaptığı seminere yaklaşık 400 firma katıldı. Av. A. Hüsnü Güreli, seminerde, e-devletin vergi ve ticaret kanunları açısından önemi ve gelişen uygulamalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca elektronik defter uygulamasına yönelik kanunun, vergi mükelleflerine ve Türkiye ekonomisine sağlayacağı avantajlar hakkında görüşlerini paylaştı.
 

Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayguyi Antikacıoğlu da, Vergi ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerinde e-Defter, e-Defter’in mahiyeti, kağıt defter ile e-Defter arasındaki farklar, başvuru süreçleri, isteğe bağlı ve zorunlu uygulama, avantaj ve dezavantajlar gibi kapsamlı pek çok konu’da katılımcıları bilgilendirdi. Ayrıca, zorunlu uygulamaya geçiş tarihleri, uygulamaya dahil olma süreci ve sonrası, yaptırımlar ve cezai müeyyideler ile firmaların yapması gereken işlemler ve zorunlu süreçler de konusunda uzman konuşmacılar eşliğinde mercek altına alındı.
 

Seminerin son bölümünde ise Link Bilgisayar’ın uyumluluk onayı almış olduğu Platform Bağımsız e-Defter uygulaması ve e-Defter uygulaması iş süreçleri katılımcılarla paylaşıldı.
 

Kapsama Giren Mükellefler Hakkında Bilgi:
 

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
 

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
 

Ayrıca, yukarıda yer alan maddelerin kapsamına giren mükelleflerin en geç yılsonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter portalına başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurunun yapıldığı tarihe göre de, e-Defter uygulamasının başlangıç tarihi de farklılık gösteriyor.
 

a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,
 

b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,
 

c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekiyor.
 

Elektronik Defter uygulması ile ilgili detaylı bilgi için www.edefter.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr