TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Bürokrasisi ve Patent

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle Organize Sanayi Bölgelerinde kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için bürokrasiyi azaltan ve süreci kolaylaştıran değişiklikler hayata geçirildi.
 

Başvurusu yapılan Bölge alanının Organize sanayi bölgesi ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylı üniversite alanları içerisinde yer alması durumunda, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 2 inci fıkrası kapsamında istenilen kısıtlılık belgeleri istenilmeyecek. Böylelikle başvuru süreci kolaylaştırılmış oldu.
 

Diğer kolaylıksa, teknolojik üretime ilişkin yapıldı. Bölgelerde yapılacak teknolojik ürünün yatırımına ilişkin süreç kolaylaştırılırken, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan artık temiz üretim belgesi alınması istenilmeyecek.
 

Patent'te Kolaylık
 

Patent, Marka, Endüstriyel Tasarımda başvuru sahiplerine kolaylık sağlamak amacıyla bazı değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeyle başvuru sahiplerinin adres değişikliklerinin Enstitü siciline kaydına ilişkin alınan “adres değişikliği ücreti” kaldırıldı. Böylelikle adres değişikliği işlemleri kolaylaştırılırken, bildirimlerin ilgililere tebliğ edilmesinde yaşanan sıkıntılar da aşılmış oldu.
 

Bir diğer düzenleme de elektronik imza kullanımına ilişkin yapıldı. Başvuru sahiplerinin elektronik veya mobil imza kullanarak çevrimiçi yaptığı taleplerin ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olarak kabul edileceği karara bağlandı. Değişiklik, ıslak imzalı belge yerine elektronik ortamda belge sunulmasına olanak sağladı.
 

Bürokrasinin azaltılmasına yönelik son değişiklikse, Ticaret şirketlerindeki bölünme gibi yapısal değişikliklere ilişkin meydana gelebilecek değişikliklerin Enstitü siciline kaydedilmesini sağlayacak maddenin eklenmesiyle hayata geçti.
 

Coğrafi İşaretlerle Markalaşıyoruz
 

Yerel ve yöresel değerlerin korunması açısından büyük önem taşıyan coğrafi işaret başvuru ve tescil sayıları her geçen gün artıyor. Mevcut durumda toplam 180 tescilli coğrafi işaret bulunuyor. 218 Coğrafi İşaret başvurusunun işlemleri ise Türk Patent Enstitüsü’nde devam ediyor.
 

2014 yılında Turhal Yoğurtmacı, Maraş Burma Bileziği, Safranbolu Lokumu, Gönen İğne Oyası, Tomarza Kabak Çekirdeği ve Merzifon Keşkeği olmak üzere 6 coğrafi işaret başvurusu tescil edildi.

Aynı yıl başvurusu yapılan coğrafi işaret sayısı ise 74 oldu. Ankara Simidi, Maraş Dondurması, Kars Balı, Hakkari Ters Lalesi, Şile Bezi bunlardan en bilinenleri…
 

AB nezdinde korunan yöresel değerler Türkiye’nin ülke olarak Markalaşmasına önemli ölçüde katkı sağlıyor.Antep Baklavası / Gaziantep Baklavası, AB nezdinde koruma altına alınan ilk coğrafi işaret oldu. İnceleme süreci devam eden Aydın İnciri, Afyon Sucugu ve Afyon Pastırmasına 2014 yılında Malatya Kayısısı da eklendi.
 

Coğrafi işaretlerin önemi…
 

Coğrafi işaret tescilleri, belirli bir coğrafyadan kaynaklanan belirli nitelikleriyle ün kazanmış ürünlerin “gerçek üreticileri” adına kayıt altına alınmasını sağlıyor. Ürünlerin geleneksel özelliklerinin, kalitesinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını mümkün kılması kadar, kaynaklandıkları bölgeye ve üreticilere kazandırdıkları marka değeri ile hem yerel hem ulusal ekonominin gelişmesine katkı sağlıyor. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr