TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Lisanssız Yazılım ve Kötü Amaçlı Yazılım Arasındaki Bağlantı Var

BSA | Yazılım Birliği tarafından hazırlatılan yeni bir rapor PC’lerde bulunan lisanssız yazılımlar ile kötü amaçlı yazılımlar arasındaki bağlantıyı doğruluyor. Küresel araştırma firması IDC tarafından yürütülen araştırma bir ülkede lisanssız PC yazılımı kullanım oranı ne kadar yüksekse, o ülkede PC’lerde karşılaşılan kötü amaçlı yazılımların da o oranda fazla olduğunu ortaya koyuyor. Bunun hükümetler, işletmeler ve son kullanıcılar için ne ifade ettiği son derece açık: Kendi ağlarındaki lisanssız yazılımları ortadan kaldırmaları siber güvenlik ihlallerine ilişkin riskleri azaltmalarına yardımcı olabilir.
 

BSA’nın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Danışmanı Jodie Kelley, “Kötü amaçlı yazılımlar önemli ölçüde zarara neden olabilir ve kuruluşlar kendilerini nasıl en iyi şekilde koruyabilecekleri konusunda uğraş veriyorlar. Bu analiz lisanssız yazılım kullanımı ile kötü amaçlı yazılım arasındaki ilişkinin gerçek olduğunu gösteriyor, bunun da anlamı iyi yazılım yönetiminin siber güvenlik risklerini azaltmak için kritik bir ilk adım olduğudur,” diyor.
 

İstatistiksel analiz 81 ülkede PC’lerde kurulan lisanssız yazılım oranlarıyla BSA üyesi Microsoft tarafından takip edilen PC’lerde karşılaşılan kötü amaçlı yazılımların oranlarını karşılaştırıyor ve lisanssız yazılım ve kötü amaçlı yazılıma maruz kalma oranları arasında güçlü bir korelasyon (r = 0,79) olduğunu ortaya koyuyor. Analiz, bunun yanı sıra bir ülkedeki lisanssız yazılım kullanım oranının, o ülkedeki kötü amaçlı yazılıma maruz kalma oranları için güçlü bir gösterge oluşturduğunu da gösteriyor.
 

Rapor BSA’nın dünya genelinde lisanssız yazılım kullanımını incelediği önemli çalışmayı temel alıyor. BSA Küresel Yazılım Araştırması, 2014 yılında Türkiye’de lisanssız yazılım kullanım oranın %60 olduğunu, küresel olarak ise bu oranın %43 olduğunu belirlemişti. Araştırma, bunun yanında dünya çapında kullanıcıların lisanssız yazılım kullanmamalarının ardında yatan başlıca neden olarak kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklanan güvenlik tehditlerini gösterdiklerini de ortaya koydu. Lisanssız yazılım kullanımı ile ilgili riskler için kullanıcıların %64’ü bilgisayar korsanlarının yetkisiz erişimini en büyük endişe kaynağı olarak görürken, %59 veri kaybını ön plana çıkarıyor.
 

BSA kuruluşların sistemlerinde yüklenmiş olan tüm yazılımların lisanslı olmalarını sağlayarak siber güvenlik tehditlerini azaltabilmeleri için ISO uyumlu yazılım varlığı yönetim (SAM) uygulamaları gibi dahili düzenlemeleri teşvik ediyor.
 

BSA Türkiye Program Koordinatörü Nilüfer Sapancılar; “ Konunun yasal tarafları bir yana, bu araştırma kötü amaçlı yazılımların tehtidini de ortaya koyuyor. Araştırma, lisanssız yazılım kullanmama nedenleri arasında kötü amaçlı yazılımdan kaynaklanan güvenlik tehtidleri de yer alıyor. Türkiye’de kötü amaçlı yazılıma maruz kalma oranı %43. Bu oran araştırmaya katılan ülkeler arasındaki en yüksek oranlardan biri; Pakistan %50, Endonezya %44, Cezayir %43. Bu oran ABD ve Almanya’da %13, Japonya’da ise %7 seviyesinde.” şeklinde konuştu. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr