TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Sektör Büyüklüğü Raporu

Bugün Tübisad (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği) tarafından açıklanan sektör büyüklüğü 69,4 Milyar TL Oldu. Detaylar;

 


Tübisad "sektör büyüklüğü" raporu 2011'den bu yana yayınlanıyor. Her sene biraz daha detaylandırılan ve düzeltilen rapor, ülkemizin bilişim-iletişim teknolojileri alanında bulunduğu noktayı tanımlamak için önemli bir araç. Önceki yıllarda bazı rakamlar yayınlanıyordu ama bu rakamın bilişim tarafında önemli hatalar (hem bayiden, hem de distribütörden alınan aynı rakamlar gibi) vardı. Tübisad'ın raporu bu açıdan önemli bir bilgiyi sunuyor.
 

Tübisad raporu, Bilgi Teknolojileri (BT) donanım, yazılım ve hizmet ile, İletişim Teknolojileri (İT) donanım ile elektronik haberleşme sektörlerine dair rakamları veriyor. Ayrıca ihracat rakamları, bulut bilişim rakamları (henüz tam rakamı vermiyor), büyümede rol oynayacak faktörler ile sektörde yaşanan sorunlar da sıralanıyor.
 

Rapor TOBB Telekomünikasyon Meclisi ile işbirliği halinde hazırlanıyor. Ayrıca BTK, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD), OPR&Context ile Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçıları Derneği (SaSaD) raporun veri ortakları olarak sunuluyor.
 


2014 Sektör Büyüklüğü 69,4 Milyar TL

 

Tübisad'ın raporu, 2014 yılında 2032 firmadan alınan verilerle sektörün büyüklüğünü 69,4 milyar TL olarak raporluyor. Bu rakamın içindeki 1,1 milyar TL, Tübisad tarafından ilk defa bu sene rapor kapsamına alınan firmaları içeriyor.

2013'e nazaran ne olmuş diye bakıldığında % 12,1'lik bir büyüme görülüyor (bazı verilerin zaman içinde gelmesi nedeniyle geçen yıl ilan edilen 61,4 milyar TL, 61 milyar TL olarak revize edilmiş). Tübisad'ın 2015 için beklentisi % 11-15 aralığında bir büyüme.
 

Ancak, bu rakamlara dolar bazında bakıldığında, 2012-2013 arasında $ bazında % 5,3 büyüme, 2013-2014 arasında ise dolar bazında % 2,8 küçülme görülüyor.

Sektörün 2014 yılında elde ettiği 69,4 milyar TL cironun % 29,4'ü Bilgi Teknolojileri ve % 70,6'sı ise İletişim Teknolojileri tarafından gerçekleştirilmiş. Bilgi Teknolojileri TL bazında 2013'e nazaran % 10,9, İletişim teknolojileri ise yine TL bazında % 12,6 büyümüş.
 

Bilgi Teknolojileri 2014 Yılında 20,4 Milyar TL Ciro Yapmış
 

Bilgi Teknolojileri'nin 2014 yılında kırılımı şu şekilde oluşmuş;
 

10,6 milyar TL Donanım (önceki yıla göre % 12,3 büyüme)
6,3 milyar TL Yazılım (önceki yıla göre % 12,3 büyüme)
3,6 milyar TL hizmet (% 4,5 büyümüş)
 

Tübisad bu sene çok merak edilen bir konuya da değinmiş. Bu rakamlar içinde,
 

Bilişim Donanımının % 14'ü yerli, % 86'sı yabancı menşeli
Bilişim Yazılımının % 78'i yerli, % 22'si yabancı menşeli
Bilişim Hizmet alanının % 80'i yerli, % 20'si yabancı menşeli
 

İletişim Teknolojileri 2014 Yılında 48,9 Milyar TL Ciro Yapmış
 

İletişim Teknolojileri'nin 2014 yılında kırılımı şu şekilde oluşmuş;
 

13,4 milyar TL Donanım (önceki yıla göre % 20,5 büyüme)
35,5 milyar TL Yazılım (önceki yıla göre % 9,9 büyüme)
 

İletişim Teknolojileri alanındaki donanımın % 17'sinin yerli, % 83'ünün yabancı olduğu görülüyor. IT Yazılım konusunda bir yerli oranı verilmemiş.
 

2014 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 

Tübisad raporu bu yıl ilk defa Teknoloji Geliştirme Bölgelerine dair rakamları da sundu. Bu sunum sırasında ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş da bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı ayrı bir haber halinde yarın sunacağız. Çünkü kendisi ilginç noktalara temas etti.

 


Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü İhracatı

 

Raporda yer alan bir bilgi de, sektörün ihracatının 1,34 milyar TL olduğu şeklindeydi. Bu rakam şu şekilde oluşuyor;
 

Bilgi Teknolojileri Donanım İhracatı için rakam alınan 19 firmadan toplam ciro 227 milyon TL, bu rakam toplam cironun % 2,1'ine denk geliyor.


Bilgi Teknolojileri Yazılım İhracatı için rakam alınan 109 firma+Teknokent'ten toplam ciro 800 milyon TL, bu rakam toplam cironun % 12,7'sine denk geliyor.


Bilgi Teknolojileri Hizmet İhracatı için rakam alınan 29 firmadan toplam ciro 148 milyon TL, bu rakam toplam cironun % 4,1'ine denk geliyor.


İletişim Teknolojileri Donanım İhracatı için rakam alınan 9 firmadan toplam ciro 162 milyon TL, bu rakam toplam cironun % 5,3'üne denk geliyor. (mobil telefon hariç)
 

İhracat yapan ülkeler sıralamasında ilk 10 ülke ise şu şekilde;
 

14 firma ile Azerbeycan
12 firma ile Almanya
7 firma ile Türkmenistan
7 firma ile ABD
6 firma ile Hollanda
5 firma ile KKTC
4 firma ile Kazakistan
4 firma ile Angola
3 firma ile Ukrayna
3 firma ile Kuveyt
 

Bulut Bilişim Pazarı
 

Tübisad raporunda ilk defa "Bulut Bilişim" rakamları yer aldı ama kendileri de bu rakamların henüz tam anlamıyla toplanamadığını, zamanla yerine oturacağını belirtiyorlar. Verilen rakamlar şu şekide;
 

PaaS (platform sağlayıcı) - 4 firma ve 12,4 milyon TL ciro
IaaS (Altyapı Sağlayıcı) - 6 firma ve 95,2 milyon TL ciro
SaaS (Yazılım sağlayıcı) - 12 firma ve 19,5 milyon TL ciro
Yönetim Hizmetleri - 4 firma ve 26,1 milyon TL
 

Dolayısıyla Bulut Bilişim konusunda rapora rakam veren 14 firmanın toplam cirosu 153,2 milyon TL. Ancak bu rakama, veri merkezleri ya da kendi veri merkezini taşıyan firmalar dahil değil. Raporun bu bölümü zaman içinde geliştirilecek.

İstihdam
 

Tübisad raporuna rakam veren 108 şirketin verilerine ve BTK raporundan alınan rakama göre, sektörde 64,1 bin kişisi Bilgi Teknolojileri ve 38,8 bini İletişim Teknolojilerinde olmak üzere toplam 102,9 bin kişi çalışıyor. Bu rakam 2013'ün 100,5 bin kişi rakamına göre % 2,4 artmış durumda. Ancak artış Bilgi teknoloji tarafında yaratılmış % 4,2 olarak. Buna karşılık iletişim teknolojileri tarafından 1 yıl önceye nazaran eleman sayısı binde 4 azalmış.

Tübisad, 2015'de % 4,8'lik istihdam artışı bekliyor.
 

Rapora rakam veren 108 şirketin verilerine ve BTK rakamlarına göre, istihdam'ın % 26'sının kadın çalışan ve % 74'ünün erkek çalışan olduğu, % 58'in üniversite, % 18'in ARGE çalışanı ve % 8'in taşaron çalışanı olduğu raporlanmış.
 

Teşvikler
 

Rapora veri sağlayan 51 firmanın verilerine göre, 2014 yılında firmaların % 47'si toplam 96 milyon TL teşvik almış.

Bu teşviklerin % 59'u Tübitak / Teydeb, % 43'ü, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri teşviği, % 27'si Kosgeb teşviği, % 37's,i 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerini Destekleme Teşviği ve % 16'sı T.C. Ekonomi Bakanlığı Tarafından Sağlanan Desteklerden yararlanmış.
 

Büyümede Rol Oynayacak Faktörler ve Sektörün Sorunları
 

Bu konudaki soruya 89 firma cevap vermiş. Buna göre sektörün büyümesini etkileyecek faktörler şöyle sıralanmış;
 

ARGE Yatırımları ve İnovasyon % 78
Daha Yüksek Kurumsal Yönetişim Standartları % 48
Kamu Alımları % 31
Arttırılmış teşvikler % 29
Satın alma, birleşme ve ortaklıklar % 29
İhracat % 26
 

Sektörün sorunları ise;
 

Nitelikli İş gücü % 76
Fİyat odaklı kamu ihale politikaları % 56
ARGE teşvikleri ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar % 36
Yüksek ve karmaşık vergi yapısı % 28
Girişim Sermayesi eksiği % 27
Üniversite Sanayi İşbirliği Yetersizliği % 25 

 site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr