TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

14 Yılda 61 Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2001 yılından bu yana 61 Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) kurulduğunu belirterek, "Şu anda yüzde 4'lerde olan ileri teknoloji ürünlerinin ihracat içerisindeki payını 2023 hedefimiz olan yüzde 15'lere çıkarmak için Teknoloji Geliştirme Bölgelerini arttırmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
 

Bakan Işık, yaptığı açıklamada, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 2001 yılında yürürlüğe giren "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu" ile kurulmaya başlandığını hatırlattı.
 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin Türkiye'nin gelişimi için çok önemli olduğunu vurgulayan Işık, "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile teknolojik bilgi üretmeyi ve ticarileştirmeyi, ürün-üretim yöntemlerinde kalite ve standardı yükseltmeyi, verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek yenilikler geliştirmeyi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni-ileri teknolojilere uyum sağlamasını, araştırmacılara iş imkanları sağlamayı, ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılmasıyla sanayinin rekabet gücünü arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
 

"46 Teknoloji Geliştirme Bölgesi faaliyette"

Işık, 2001 yılından bu yana Ankara'da 8, İstanbul'da 7, Kocaeli'de 4, İzmir'de 4, Konya'da 2 ve Antalya, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat, Kırıkkale, Balıkesir, Hatay ve Karaman'da 1'er adet olmak üzere toplam 61 Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulduğunu bildirdi. Kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden 46'sının faaliyette olduğunu belirten Işık, 15'inin ise altyapı çalışmalarının devam etmesi nedeniyle henüz faaliyete geçmediğini kaydetti.
 

Türkiye'nin dünyada teknoloji geliştirme bölgelerine en cömert destek veren ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda yüzde 4'lerde olan ileri teknoloji ürünlerinin ihracat içerisindeki payını yüzde 15'lere çıkarmak için Teknoloji Geliştirme Bölgelerini desteklemeye ve arttırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
 

Sanayiciyi, araştırmacı ve üniversitelerle buluşturarak teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki destek, teşvik, muafiyet ve istisnalara değinen Işık, avantajların yönetici şirket, girişimci ve öğretim üyeleri olmak üzere 3 temel başlık altında gruplandırıldığını anlattı.
 

"Yönetici şirketler 2023'e kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna"
 

Işık, kanun kapsamında yönetici şirketlere sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalar hakkında, "Bölgelerin kurulması için idare binası, kuluçka merkezi ve altyapı inşasıyla ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarıyla ilgili giderlerin, yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olarak karşılanabilir" diye konuştu.
 

Yönetici şirketlerin, kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği kazançlardan 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulduğuna, damga vergisi ve harçtan muaf olduğunun altını çizen Işık, belediyelerce atık su bedeli alınmadığını da dile getirdi.
 

Işık, Hazineye ait taşınmazlar için Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk 5 yılı bedelsiz, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edildiğini veya kullanma izni verildiğini belirtti.
 

"Personel priminin yüzde 50'si Maliye'den"

Kanun kapsamında girişimcilere sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnaları da anlatan Işık, "Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak" ifadelerini kullandı.
 

Işık, bölgede çalışan Ar-Ge personelinin ve Ar-Ge personelinin yüzde 10'unu geçmeyecek sayıda Ar-Ge destek personelinin de görevleriyle ilgili ücretlerin 2023 yılı sonuna kadar her türlü vergiden istisna olacağını bildirdi.
 

Girişimcilerin bölgelerde ürettikleri sistem-veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı hizmetlerinin de 2023 yılı sonuna kadar katma değer vergisinden müstesna kalacağının altını çizen Işık, bölgedeki personelin sigorta primi işveren hissesinin yüzde 50'sinin Maliye Bakanlığı tarafından desteklendiğini de kaydetti.
 

"Öğretim elemanları, bölgelerde şirket kurabiliyor"
 

Işık, öğretim üyelerine sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnaları da değindi. Bölgelerde yarı zamanlı görevlendirilen öğretim üyelerinin, orada elde edecekleri gelirlerin üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulduğunu belirten Işık, sürekli istihdam edilecekler için kurumlarınca aylıksız izin verildiğini ve kadrolarıyla ilişkilerinin devam ettiğini söyledi.
 

Öğretim elemanlarının, üniversite yönetim kurulunun izniyle yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla bölgelerde şirket kurabileceğine, kurulu bir şirkete ortak olabileceğine ve bu şirketlerin yönetiminde görev alabileceğine işaret eden Işık, ayrıca bölgede yer alan faaliyetlerde idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversite personelinin, yönetici şirkette görevlendirilmelerinin de sağlandığını ifade etti. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr