TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Türkiye’nin İdeal İşyerleri Araştırması

Türkiye’nin önde gelen şirketleri ve KOBİ çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye’nin İdeal İşyerleri Araştırması” sonuçları, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde insan kaynakları profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde açıklandı.
 

Yeni İK Danışmanlık Grubu tarafından yapılan araştırmaya önderlik eden İstanbul Şehir Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Türker Baş, memnuniyetle ilgili “İş arayan yakınlarıma şirketimi tavsiye ederim” görüşüne araştırmaya katılan profesyonellerin %19’unun “Kesinlikle Katıldığını”, %38’inin “Katıldığını”, %17’sinin “Kararsız” kaldığını, %12’sinin “Katılmadığını”, “%14’ünün ise “Kesinlikle Katılmadığını” söyledi. Uç noktalardaki “kesinlikle” ifadesine şirketle olan özdeşleşme ya da şirkete karşı duyulan olumsuz tepkinin dışa vurumu olarak yorumladıklarını belirten Prof. Dr. Türker Baş, “Holding ölçeğindeki şirketlerde % 19 olan memnuniyetsizlik oranı, KOBİ’lerde % 28’e çıkıyor. Dolayısıyla çalışma şartlarında kurumsallaşma ile birlikte yapılan düzenlemeler ve İK uygulamalarının çalışan memnuniyetini olumlu etkilediğini söylemek mümkün” diye konuştu.
 

Araştırmanın Sonuçları
 

Analiz sonuçları, çalışanların % 13’ünün, yani yaklaşık her 8 çalışandan 1’inin “ideal” olarak nitelendirilebileceğini gösteriyor. Diğer yandan işyerine hiç bir katkı sağlamadığı gibi, söylemleriyle çevresindekilerin performansını düşüren % 8’lik bir grup da bulunuyor. Bu uç grupların dışında halinden sürekli şikayet eden ve minimum performansla çalışanların oranı % 16. Vasat çalışanlar ise % 60 ile en büyük grubu oluşturuyor. Bu grup­taki çalışanların, işyerlerinden duydukları memnuniyet durumu şartlara göre değişkenlik gösteriyor, sadece kendilerine verilen görevleri yapıyorlar, şirket için ekstra çaba gösterme­ye isteksizler ve aktif olarak iş aramasalar da iş tekliflerine açıklar. Holding ve KOBİ’ler karşılaştırıldığında ise sorunlu ve düşmanca sınıfındaki çalışanların oranlarının büyük ölçekli şirketlerde daha yüksek olduğunu görüyoruz.
 

Bağlılık
 

“Şirketimde daha uzun yıllar çalışmayı isterim” ifadesine anketi dolduran profesyonellerin % 21’i “Kesinlikle Katıldığını”, % 31’i “Katıldığını”, % 22’si “Karasız Kaldığını”, % 13’ü “Katılmadığını”, % 13’ü ise, “Kesinlikle Katılmadığını” belirtti. Bu bulgular, Türkiye’deki işgücünün yaklaşık yarısının tekliflere açık, dörtte birinin ise aktif iş arayışı içerisinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca aktif iş arayışının, holding ölçeğindeki şirketlerde belirgin bir şekilde artarken, KOBİ’lerde Türkiye ortalamasının altında olduğunu gözlemleniyor.
 

İsteklilik
 

“Şirketimin başarısı için normalin üzerinde bir çaba göstermeye hazırım” ifadesine anketi dolduran profesyonellerin % 32’si “Kesinlikle Katıldığını”, % 39’u “Katıldığını”, % 11’i “Karasız Kaldığını”, % 6’sı “Katılmadığını”, % 12’si ise “Kesinlikle Katılmadığını” belirtti. Bu bulgular Türkiye’deki profesyonellerin yaklaşık dörtte üçünün “gerekli şartların” hazırlanması durumunda, yüksek performansla çalışmaya hazır olduğunu gösteriyor. Dola
 

Cinsiyet
 

Ankete katılanların % 43’unu kadınlar, % 57’ini ise erkek profesyoneller oluşturdu. Her iki grubun işyerinden duydukları memnuniyet düzeyleri incelendiğinde erkeklerin, kadınlardan kısmen daha memnun oldukları görülüyor. Diğer yandan kadın profesyoneller gerek bağlılık, gerekse isteklilik puanlarında erkeklerden belirgin bir şekilde üstünler.
 

Bölge

Bölgeler arasındaki farklılıkların araştırmanın en ilginç ve şaşırtıcı bulgularından biri olduğu söylenebilir. Özellikle Kocaeli Bölgesi düşük çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve istekliliği ile diğer bölgeler­den ayrılıyor. Bursa Bölgesi’nde tam tersi bir durum söz konusu. İzmir Bölgesi’nde ise, çalışan memnuniyeti düşük olmakla birlikte, bağlılık ve istekliliğin ortalamanın üzerinde olduğu görülüyor. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr