TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

TechAnkara Proje Pazarı

Ankara Kalkınma Ajansı’nın Ankara’daki 5 teknoloji geliştirme bölgesi, 4 organize sanayi bölgesi, TTGV, TÜBİTAK, Borsa İstanbul, ATO ve ASO ile 24 Aralık tarihinde ortaklaşa gerçekleştirdiği 5. TechAnkara Proje Pazarı’nda; 100 yenilikçi proje sahibi girişimci, yatırımcılar ve iş insanları bir araya geldi.


Etkinliğin açılışı, Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve çok sayıda sanayici, iş insanı ve girişimcinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara’daki insan kaynağı kapasitesinin, üniversitelerin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, OSB’lerin, TTGV, TÜBİTAK gibi kurumların gücünü tek marka etrafında birleştirerek Ankara’nın yüksek katma değerli ihracatını artırmaya yönelik önemli bir adım olan TehAnkara Proje Pazarı’nın açılışında Şayık, “Her yıl yeni kazanımlarla içeriği zenginleştirilen Proje Pazarı, Ankara Kalkınma Ajansı’nın yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemini geliştirme faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaşabilmesini hedeflemekte” ifadesini kullandı ve şu noktaları vurguladı: “Bugün dış ticarette daha sofistike ve teknoloji yoğun ürünlerin payı artarken emek yoğun ürünlerin payı azalmakta. Rekabet gücünü Ar-Ge, inovasyon, markalaşma ve tasarım gibi alanlarda aramak lazım. Daha fazla üretmeye değil daha fazla katma değeri olan ileri teknoloji yoğun ürünlere yönelmemiz gerekiyor.”


İşin sırrı buluşlarda ve onları ticarileştirecek iş insanlarında!


Özdebir, “Sanayicilerimiz artık küresel çapta siparişleri hızlı karşılayabilmek için bilişim teknolojilerinden yararlanmak zorundalar” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Müşterilere özel ürün sunmak küresel pazarın dinamiklerinden. Ne bildiğimizden çok bildiğimizden ne kadar katma değer üretebileceğimiz önemli. Dünyayla rekabet için artık teknolojiyi üreten ülke olmak zorundayız. Ülkemizde ‘startup’ firmaların farkına varamıyoruz. Bu yarışta başarılı olmanın sırrı; buluşlarda, girişimlerde ve piyasayı iyi koklayıp bu buluşları ticarileştirecek olan biz iş insanlarında!” Ankara’nın teknoloji alanında rekabetçi bir çekim noktası haline geldiğini söyleyen Karadağ’dan sonra Bingöl de şu açıklamayı yaptı: “Her bölgemizin bir potansiyeli var. Varoluş mücadelesinde, potansiyelleri harekete geçirmek zorundayız. Bölgesel kalkınma sadece merkezden yönetilemez. Bölgelerimizdeki kalkınma anlayışını; bölge planlarıyla, stratejileriyle desteklemek istiyoruz. 26 bölge planı ortaya koyduk.” Sunumların ardından TechAnkara Proje Pazarı’nın açılışı yapıldı ve yenilikçi projelerin stantları gezilerek bilgi alındı. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr