TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Ar-Ge Reform Paketi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TÜBİTAK’ta düzenlenen ’Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Toplantısı’nda paketin içinde yer alan düzenlemelere ilişkin bilgi verdi. Ar-Ge Yenilik ve Reform Paketi’yle tasarım faaliyetlerini destekleme, Ar-Ge yatırımlarını özendirme, nitelikli üretim yapısına geçilmesini sağlama, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlama, Ar-Ge personelinin niteliğini ve istihdamını artırma, Ar-Ge faaliyetlerini ticarileştirmek, teknoloji şirketlerini ortaya çıkarma ve destekleme, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme ve kurumsallaştırma, Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkin koordinasyonunu sağlamak ve ekosistemi güçlendirme amaçlanıyor. Tasarım merkezleri kurularak Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlandırılması, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması sağlanacak. Ar-Ge ve tasarım yapan firmaların yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’ler de vergi indiriminden yararlandırılacak. Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az Ar-Ge personeli sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülecek. Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmı, 2 yıllığına devlet tarafından karşılanacak. Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanacak.


Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi istisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılacak ve maliyetleri düşürülecek. Öncelikli ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.) İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurularak, odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi sağlanacak. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirmeleri gereken sürelerin de muafiyet kapsamına alınması sağlanacak.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalar ve doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi kolaylığı getirilecek. Yenilikçi fikirlere sahip gençlere verilen 100 bin TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin proje niteliğine göre 500 bin TL’ye kadar artırılması, mezuniyet sonrası 5 yıllık sürenin 10 yıla uzatılması sağlanacak.


Bilişim sektöründeki firmaların güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sistemi getirilecek.Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden gelir vergisi kesintisi yapılmaması, döner sermaye kesintisinin yüzde 15 ile sınırlandırılması, öğretim üyesine yüzde 85’inin ödenmesi sağlanacak.


Muhalefet liderlerinin reform paketlerine destek vereceğini ifade ettiğini hatırlatan Davutoğlu, "Bu paketin de bir zorluk çıkmadan Meclis’ten geçeceğine inanıyorum. 5, 10 yıl sonrasının adımlarını atacağız. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız şu anda ikinci bir paket üzerinde çalışıyor, Üretim Reform Paketi. Ar-Ge ve Üretim Reform Paketi birlikte ele alındığında Türkiye’de niteliksel sıçramanın iki önemli ayağını oluşturacak" dedi. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr