TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Türkiye’de Mentorluk Mekanizması

TÜBİTAK 1601 Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin arttırılması için geçtiğimiz yıllarda mentorluk mekanizmasının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çağrılara çıkılmıştı. Bu çağrıların devamı niteliğinde 2016 yılı içerisinde çıkılması planlanan “Mentor Uygulayıcı Kuruluş” çağrısı ile TÜBİTAK tarafından katkı sağlanan mentor havuzunda yer alan mentor adayları ile firma temsilcilerinin eşleştirilmesi ve mentorluk uygulamasının izlenmesi faaliyetlerini takip edecek Uygulayıcı kuruluşlar belirlenecek. Bu kapsamda çıkılacak çağrının ana hatlarının belirlenmesi ile ilgili TÜBİTAK ve ÜSİMP işbirliğinde yabancı uzmanların da katkı verdiği bir çalıştay düzenlendi.
 

Mentorlar, KOBİ temsilcileri, eğitmenler ve kamu kurumlarının temsilcilerinin (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB vs.) katılım gösterdiği etkinliğin başlangıcında Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest mentorluk hizmetinin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) için önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.
 

TÜBİTAK Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Çelik de, kurumumuzun mentorluk kavramına bakışını ve Ulusal Mentor Platformu (UMEP) yapılanmasını anlatan bir sunum yaptı. Prof. Dr. Mehmet Çelik sunumunda, “Önümüzdeki yıllarda ülkenin kendi dinamikleriyle işleyen, ekonomiye katkısı ölçülebilen ve KOBİ’lerin talep ettiği bir mentörlük platformuna kavuşmasıdır. Bu süreçte görev alan paydaşlarımızın faaliyetlerini 1601 programı kapsamında destekliyoruz. Ancak nihai hedefimiz bu ekosistemin sürdürülebilir bir biçimde kendisini geliştirmesidir” dedi. Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:
 

“Bu nedenle hedef kitlemizdeki KOBİ’lerin sorunlarının analizi ve bu sorunlara çözüm getirme yetkinliğine sahip mentörlerin bu KOBİ’ler ile eşleştirilmesi Ulusal Mentör Platformu’nun başarısı için yüksek öneme sahiptir. Bu bağlamda KOBİ’lerimizin günlük telaşlarından fırsat bulup kendi sorunlarına odaklanmaları ve ihtiyaçlarını tespit etmeleri gerekiyor. Bu dinamik süreç içerisinde KOBİ’lerimizin gayretine mentörlerin de önemli katkıları olacağını düşünüyoruz.
 

İnsan faktörü, Ulusal Mentör Platformu’nun temelini oluşturuyor. Nitelikli bir insan kaynağı olmadan bu platformla elde etmeyi umduğumuz hiçbir hedefe ulaşamayız. Bu nedenle çalışmalarımıza nitelikli bir mentör havuzu oluşturmakla başladık. Buradaki amacımız, alanında tecrübeli ve yetkin kişilere mentörlük formasyonu kazandırmak; yani kendi bilgi birikimini KOBİ’lere en etkin biçimde aktarabilmesi için gerekli becerileri kazandırmaktır.”
 

Mentörlük hizmetinin dinamik bir süreç olarak ele aldığındığında sürekli olarak yeni gelişim alanları bulacağını ifade eden TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Bu iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi anahtar başarım göstergelerine ihtiyaç duyuyoruz. Sürecin de bu başarım göstergeleri ile takip edilecek biçimde tasarlanması gerekiyor. Soruların tanımlanması ve çözümü konusunda mentörler ve KOBİ’ler özgün çalışmalar yapabilirler. Tasarlayacağımız sistemin bu tür özgün çalışmalara izin verecek biçimde esnek olmasını istiyoruz. 2015 yılında çıkılan ve destek süreci halen devam eden 1601 çağrısı ile mentör eğitimleri başlamıştır. Bu faz Ulusal Mentör Platformunun arz tarafını oluşturmaktadır. Diğer taraftan sorunlarının farkında olan ve bu sorunlarını mentörlük hizmeti aracılığıyla çözmek niyetinde olan KOBİ’lerin de talepleri toplanmaya başlamıştır. Bu talep ve arzın dengelenmesi için şemanın ortasında gördüğünüz Uygulayıcı Kuruluşlardan faydalanılacaktır. Bu kuruluşlar KOBİ ve mentörlerı eşleştirecektir. Verilen mentörlük hizmetinin belirlenen standartlarda verilmesini sağlamak da bu Uygulayıcı Kuruluşların sorumluluğunda olacaktır” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Mehmet Çelik, sunumunun son kısmında şu ifadeleri kullandı:
 

"Arz ve talebi dengeleyecek Uygulayıcı Kuruluşlar bu havuzlardan yararlanabilecekleri gibi kendi ilişki ağlarından faydalanarak bu havuzların genişlemesine katkı sağlayacaklardır. Bu sayede Ulusal Mentör Platformunun tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde genişlemesini hedefliyoruz. Platform süreçleri burada basit bir şekilde ifade edilmiştir. Ancak, platform zamanla tüm paydaşların içinde yer aldığı karmaşık bir ağa dönüşecektir. Bu yüzden süreçlerin verimli işleyebilmesi için çevrimiçi araçlara ihtiyaç duyulacaktır. Bu konuda da çalışmalarımız sürmektedir."
 

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik’ten sonra sahneye çıkan yabancı konuklar AB KOBİLER için Sektör Koçluğu ve Destekleri Ajansı (EU SME Instrument) Müdürü Pierre Roubaud ve Platinn Şirketinin Müdürü Cristoph Meier ise Avrupa’daki mentorluk uygulamalarını anlatan konuşmalar yaptı. Çalıştay yabancı konukların konuşmacı, TEYDEB Girişimcilik Yürütme Komitesi Sekreteri Dr. V. Sinan Tandoğan’ın da moderatör olarak yer aldığı panel ile sonlandı. Panelde katılımcılar panelistler Roubaud ve Meier’e mentorluk mekanizması ve uygulaması hakkında sorular yönelttiler.site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr