TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

ARDEB 1003 Programı

TÜBİTAK'ın, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini desteklediği “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” için 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 25 adet proje çağrısı açıldığı duyuruldu.
 

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedefleniyor.
 

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 01/04/2016 olarak belirlendi.

Açılan çağrı başlıkları şöyle;
 

 • 1003-BIT-BGUV-2016-1 Siber Güvenlik
 • 1003-BIT-GNBT-2016-1 Geleceğin İnterneti
 • 1003-BIT-GOMS-2016-1-1 Kullanıcı Arayüzleri
 • 1003-BIT-GOMS-2016-1-2 İşlemci Mimarileri
 • 1003-BIT-MILT-2016-1 Nesnelerin İnterneti Kapsamında M2M Uygulamalarına Yönelik Araştırmalar
 • 1003-BIT-MNOE-2016-1 Yarıiletken Malzemelere Dayalı Optoelektronik Aygıt ve Sistemler
 • 1003-BIT-ROME-2016-1 Yeni Nesil Robotik Sistemler
 • 1003-BIT-VERI-2016-1 Yenilikçi Bilgi Kesif Yöntemleri
 • 1003-ENE-BORT-2016-1 Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması
 • 1003-ENE-EVKN-2016-1 Maliyet Etkin Enerji Verimli Binalar
 • 1003-ENE-EVSA-2016-1 Sanayi Ölçekli Bileşik Isı Güç ve Üçlü Üretim Sistemleri
 • 1003-ENE-GUCD-2016-1 Elektrik Şebekeleri için Süperiletken Malzeme ve Teknolojileri
 • 1003-ENE-GUNS-2016-1 Güneş Enerjisine Dayalı Isıl ve/veya Birleşik Elektrik Üreten Sistemler
 • 1003-ENE-KOMR-2016-1 Kömür-Biyokütle Karışımlı Yakma Teknolojileri
 • 1003-KMY-KMYM-2016-1 Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar
 • 1003-MAK-ROME-2016-1 Seri Üretim Hatlarında Gömülü Sistemler
 • 1003-OTO-HEAT-2016-1 İçten Yanmalı Motor ve Sürücü Teknolojileri
 • 1003-OTO-MALZ-2016-1 Yeni Nesil Yüksek Mukavemetli Çelikler
 • 1003-SAB-BMED-2016-1 Biyoenstrümantasyon Sistemleri
 • 1003-SAB-BMLZ-2016-1 Nanobiyoteknoloji
 • 1003-SAB-TANI-2016-1 Kanser Tanısı
 • 1003-SAB-TTIP-2016-1 Moleküler Tıp
 • 1003-SBB-AILE-2016-1 Aile İçi Şiddet
 • 1003-SBB-EKBY-2016-1 Rekabetçiliği Etkileyen Faktörler
 • 1003-SUA-YNTM-2016-1 Su Kaynaklarını Etkileyen Faktörler 


site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr