TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

ARGE Merkezlerinde 1022 Patent

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Ar-Ge merkezi belgesi alan işletme sayısı geçen yılın sonunda 295'e çıktı. Bu merkezlerden 233'ü faaliyete geçti ve bu 233 firmada, 1.022 buluş patente dönüştürüldü.
 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Ar-Ge merkezlerinin istihdama katkısı da arttı. Söz konusu merkezlerde istihdam edilenlerin sayısı 24.847'yi buldu. Pek çok yenilikçi çabanın sürdürüldüğü merkezlerde 4 bin 473 proje yürütüldü. Söz konusu merkezlerde 38 yabancı veya yabancı ortaklı firma faaliyet gösterdi.
 

Ar-Ge merkezlerindeki faaliyetler sonunda ortaya çıkarılan ürün ve yöntemler için 3.639 patent başvurusunda bulunuldu. Türk Patent Enstitüsünün değerlendirmelerinin ardından 1.022 patent tescili yapıldı.
 

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Ar-Ge altyapısı oluşturuldu, çok sayıda Ar-Ge personeli çalıştıran ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'daki Ar-Ge payına katkıda bulunan büyük işletmeler desteklenerek kendi teknolojilerini üretmelerine imkan sağlandı.
 

Mevzuatta 2014'te yapılan değişiklikle Ar-Ge merkezi kurmak için gerekli olan tam zaman eşdeğer personel sayısı 50’den 30’a düşürüldü. Bu nedenle başvurularda da bir artış yaşandı. Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge ve yenilik projeleri ile ilgili harcamalar için Ar-Ge indirimi, Gelir Vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği, Damga Vergisi istisnası destekler sağlandı.
 

Ar-Ge Web Portal uygulamasıyla destek sağlanan kişi ve kurumların işlemleri hızla sonuçlandırılıyor. Böylece akademisyen ve bakanlık personelinin iş yükünü azaltıp Ar-Ge faaliyetlerini değerlendirme süreleri asgari seviyelere çekilmeye çalışılıyor.
 

Türkiye'deki Ar-Ge merkezleri savunma sanayisi ve otomotiv sanayisi alanlarında yoğunlaşıyor. Ar-Ge merkezleri, yazılımdan kimyaya, ilaçtan tekstile, havacılıktan enerjiye, kozmetikten mobilyacılığa kadar uzanan geniş bir sektörel dağılım gösteriyor.
 

Ar-Ge merkezlerinin dağılımına bakıldığında ilk sırada İstanbul geliyor. Söz konusu merkezler ayrıca Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli'de yoğunlaşıyor. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr