TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Yazılım Bilişim Telekomünikasyon Sektörleri 2023 Hedefi

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen 2023 Hizmet İhracatı Stratejisi Projesi kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği organizasyonuyla 2023 Ulusal Hizmet İhracatı Strateji Belgesi oluşturulması amacıyla sektör paydaşlarının katıldığı bir dizi çalıştay gerçekleştiriliyor. 23 Mart 2016 tarihinde Kültürel Hizmetler sektörü ile başlayan çalıştaylar dizisi 14 Nisan 2016 tarihinde yapılan Eğitim Hizmetleri sektörü ile devam etti. 28 Nisan 2016 tarihinde Çalıştayların üçüncüsü olan Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon Hizmetleri İhracat Stratejisi Çalıştayı gerçekleştirildi. Tüm sektör temsilcilerinin hazır bulunduğu, sektörün ihracat konusundaki sıkıntıları, çözümleri ve hedeflerinin tartışılıp ortaya konduğu çalışma sonucunda bir rapor oluşturulacak. Tüm çalıştaylar tamamlandığında ise 2023 Ulusal Hizmet İhracatı Strateji Belgesi hazırlanacak.
 

TET’ten yazılım ihracatına yeni araç: “Smart Cluster”
 

TET Yönetim Kurulu Üyesi ve TET Yazılım-Bilişim İhracat Komisyonu Başkanı Selahattin ESİM gerçekleştirdiği sunumda, Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE teşvikleri kapsamında Yazılım Yurtdışı Pazarlama Takımı (Tetsoft) Projesi ile 3 yıllık çalışmasını 2015 sonunda son derece başarılı bir şekilde tamamlandığını ve TET’in kümelenme çalışmalarını bir adım öteye taşımak amacıyla “Smart Cluster” yaklaşımını geliştirdiğini belirtti.
 

Yazılım sektörüne “Bilişim Müteahhitleri”, “Birlikte Rekabet (coopetition)” gibi birçok yenilikçi ve dinamik kavramlar getiren “Smart Cluster” projesinin temel amacı, dünya çapında büyük projelere talip olacak bir küme oluşturmak.
 

Türkiye’nin uluslararası alanda rekabette güçlenmesi için Bilişim Müteahhidi olan ‘Entegratör’ firmalara ihtiyacı olduğu biliniyor ve yeni geliştirilen “Smart Cluster” projesi ile Bilişim Müteahhitlerinin önü açılıyor. Kümelenme metodu rekabet üzerine kurulu olsa da rekabet ederken projelerde birlikte çalışma yeteneğinin de geliştirilmesi gerekiyor. Sektördeki etkin firmalar, “Smart Cluster” altında toplanarak yurtdışında büyük projelere talip olabilecekler.
 

Smart Cluster projesinin ilk adımı Akıllı Şehirler
 

Smart Cluster projesinin ilk adımı Akıllı Şehir konsepti. Dünyada hızla yayılan Smart City, şehirde yaşayanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve verilen hizmet kalitesini artırarak maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor. Bunun için ulaştırma ağları, alt yapı hizmetleri, enerji ağları gibi bileşenlerin bilgi-işlem teknolojilerinin yoğun olarak kullanımıyla entegrasyonu hedefleniyor.
 

Bilişim, dijital çağın en önemli sektörü
 

Dünyada ve ülkemizde potansiyelini hızla artıran sektörlerin başında gelen yazılım sektörü, ileri teknoloji sektörleri içerisinde değerlendiriliyor. Son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak yenilikçi ürün ve hizmetleri iç ve dış piyasalara sunan sektör, turizmden sağlığa, tarımdan savunma sanayine, otomotivden tekstile, makine sektöründen elektrik elektronik sektörüne kadar birçok alanda sosyal ve ekonomik hayatı doğrudan veya dolaylı etkiliyor.
 

Yeni istihdam alanları için büyük potansiyel
 

Yazılım sektörü diğer sektörlerle karşılaştırıldığında en fazla genç nüfusun istihdam edildiği sektör olarak da değerlendiriliyor. Bu açıdan bakıldığında yazılım sektöründeki gelişme aynı zamanda Türkiye’deki işsizlik oranının düşmesine de önemli bir katkı sağlama potansiyeline sahip. Ayrıca yazılım sektörü kadınların ve engellilerin istihdamında da önemli imkânlar sunuyor.
 

Dünyada ve Türkiye’de Bilişim sektörü

Bilgi Teknolojileri sektörü, dünyada ekonomik büyüklüğün yüzde 2,5’ini oluşturuyor. Hemen hemen iletişim sektörü ile aynı büyüklükte olan bilişim sektörünün Türkiye’deki büyüklüğü 7-8 milyar dolarken iletişim sektörünün büyüklüğü ise 20 milyar dolar civarında. Türkiye’de bilişim sektörünün büyüklüğü iletişim sektörünün yüzde 40’ı civarında ve GSMH’ye oranı da yüzde 1 mertebesinde. Dolayısıyla bilişim sektörünün dünya ortalamasının yakalaması için yaklaşık 2,5 katlık bir büyüme potansiyeli söz konusu.
 

Bilişim harcamalarının oranı artmalı
 

Diğer önemli bir nokta da Türkiye’de bilişim harcamalarının diğer gelişmekte olan ülkeler gibi donanım ağırlıklı olması. Yazılımın dünya bilişim harcamaları içinde yüzde 20 civarındayken Türkiye’de halen yüzde 10 seviyesinde. Yapılan araştırmalar farklılıklar gösterse de Türkiye yazılım pazarının 1 milyar dolar civarında olduğu ve bunun yüzde 40’ının işletim sistemleri ve altyapı, yüzde 10’unun bilişim operasyonları, güvenlik ve depolama, yüzde 10’unun uygulama ve içerik geliştirme, yüzde 15’inin iş süreçleri ve diğer uygulamalar, yüzde 25’inin de sektöre özel yazılımlar olduğunu söylenebilir. Bilişim sektörünün dünya ortalamasına gelmesi için 2,5 kat, yazılım sektörünün de bilişim içindeki payının dünya ortalamasına ulaşması için 2 kat büyümesi gerektiği düşünüldüğünde, yazılım sektörünün dünya ortalamalarına gelmesi için 5 katlık bir büyüme potansiyeli bulunuyor. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr