TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Bilgisayar Bilimleri Öğretimi

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri 2010'lardan bu yana azaltılan ders saatlerinden muzdariplerdi. Ama MHP milletvekili Zuhal Topçu tarafından 11 ocak 2016 tarihinde verilen kanun değişikliği, cuma günü Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonundan geçerek TBMM'ye gönderildi. Kanun 1973 tarihli 1739 sayılı "Milli Eğitim Temel Kanunu"nun 13üncü maddesine "Bilgisayar Bilimleri Öğretimi ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır" şeklinde bir değişiklik getirilmesini hedefliyor.
 

Kanunun gerekçesine bakıldığında ise, 1739 sayılı kanunun 13cü maddesinde "Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir" ve ayrıca "Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp, güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımdan teşvik edilir ve desteklenir" denildiği hatırlatılıyor.

TÜİK Verilerine göre bilgisayar kullanım yaşının 8 ve cep telefonu kullanım yaşının 7'ye düşmesi sonucunda 6-15 yaş arası çocukların % 60,5'sinin bilgisayar, % 50,8'inin internet ve % 24,3'ünün bireysel cep telefonu kullandığının belirlendiği, buna karşılık bilgisayar kullanımı erken başlasa da, eğitim sistemindeki boşluk nedeniyle, gençlerin kendilerini bilgisayar teknolojileri alanında geliştiremediklerine işaret ediliyor.

BTE Derneği altında toplanan BT Öğretmenleri son 5-6 yıldır derslerinin azaltılmasına karşı tepki gösteriyor ve taleplerde bulunuyorlardı. Geçen yıl da, BT Öğretmenleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a açık mektup yazmışlar ama cevap alamamışlard. Beklenen cevap ise MHP'den geldi. Zuhal Topçu'nun kanun teklifi TBMM'den onay alırsa, BT öğretmenleri açısından önemli bir fırsat olacak. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr