TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Kalkınma Bankası Yatırımları

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sermayesinin tamamına yakını hazineye ait olan ve kalkınma bankacılığı faaliyetinde bulunan TKB yeniden yapılandırılması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Kalkınma Bankasının, bir kamu bankası olarak geniş anlamda kalkınma bankacılığı fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi gibi çok önemli bir alanda fonksiyon üstlendiğini hatırlatan Şimşek, bankanın 1975’te yurt dışında çalışan işçilerin tasarruflarını yatırıma dönüştürmek amacıyla kurulduğunu ancak geçen dönemde yasal ve idari açıdan diğer kamu bankalarının gerisinde kaldığını söyledi.
 

Bankanın yeniden yapılandırılmasının ihtiyaç haline geldiğine işaret eden Şimşek şunları söyledi :

"Kalkınma Bankasının yeniden yapılandırılmasıyla ülkemizde kalkınma bankacılığının genişletilip geliştirilmesini, bankanın kullanacağı enstrümanlarla sermaye piyasasının kuvvetlendirilmesinde etkin bir rol oynamasını ve bankanın görev alanlarını genişleterek mali yapısını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ülkemizin orta gelir tuzağından çıkmasını sağlamak amacıyla teknolojik ve stratejik sektörlerde yapılacak yatırımlara uzun vadeli fon sağlamasına imkan verecek şekilde hukuki altyapının ve gerekli kaynakların temin edilmesi için ihtiyaç duyulan yasal ve kurumsal düzenlemeleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Türkiye’deki kalkınma ve yatırım bankalarının önemli bölümünün faaliyetlerini özellikle gelişmiş yörelerde yoğunlaştırdığına işaret eden Şimşek, Kalkınma Bankası dışındaki diğer kalkınma ve yatırım bankalarının toplam kredilerinin yüzde 78’i birinci ve ikinci bölgelerdeki yatırımlara kullandırıldığına, Kalkınma Bankası kredilerinin ise 43’ünün birinci ve ikinci bölgelerde, yüzde 57’sinin ise diğer bölgelerde yer aldığına işaret ederek, bu kapsamda Türkiye’de gelişmeye daha fazla ihtiyaç duyulan bölgelere finansman sağlanması açısından da bankanın yeniden yapılandırılmasının önem arz ettiğini söyledi.
 

Yeniden yapılandırma kapsamında bankanın öz kaynak yapısının da güçlendirileceğini belirten Şimşek, 160 milyon tl olan banka sermayesini 1 milyar tl çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bankanın sermaye dışındaki kaynak yapısının çeşitlendirileceğine belirten Şimşek bu konuda şunları söyledi :
 

"Böylece Kalkınma Bankasının, Çin’de CDB, Almanya’da KfW, Brezilya’da BNDES gibi uluslararası düzeyde tanınmış, kalkınma bankacılığında başarılı bankalara benzer şekilde kalkınma bankacılığı faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesi sağlanacaktır."

Başbakan Yardımcısı Şimşek, yeniden yapılandırma sonucunda, Kalkınma Bankasının Ar-Ge faaliyetleri sonucunda veya teknoloji transferi vasıtasıyla geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik imalat sanayi yatırım projelerinin finansman ihtiyacına uzun vadeli ve uygun maliyetli kredi desteği, doğrudan sermayeye iştirak ve girişim sermayesi yöntemlerini kullanarak kaynak sağlayacak bir yapıya kavuşacağını söyledi. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr