TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Kamu Bilişim Yatırımları 2016

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından derlenen bilgilere göre yıllık olarak hazırlanan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu’nun 2016 yılı versiyonu yayımlandı.
 

Rapora göre, 2016 yılında kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 233 bilgi ve iletişim teknolojileri projesi için 4 milyar 530 milyon TL ödenek tahsis edildiği bildiriliyor. Bu oran 2002 yılında 203 proje için tahsis edilen 791 milyon TL'lik ödeneğe göre 6 kata yakın bir artışı ifade ediyor. 2016 yılı için 1,77 milyar TL tahsis edilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü FATİH Projesi listenin ilk sırasında yer alıyor. En fazla BİT yatırımı yapan ilk üç kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı olarak sıralanıyor.
 

Bilişimde en fazla yatırım eğitim sektöründe

2016 yılı için öngörülen kamu BİT yatırımlarının sektörler arası dağılımına bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim sektörü yaklaşık yüzde 45’lik bir payla birinci sırada yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi önemli e-devlet projeleri yürüten kurumlara ait projelerin yer aldığı diğer kamu hizmetleri sektörü yaklaşık yüzde 33’lük bir oranla eğitim sektörünü takip ediyor. Bu iki sektör haricinde yüzde 11’lik bir paya sahip olan ulaştırma-haberleşme sektörü de önemli miktarda BİT yatırımının yapıldığı bir sektör konumunda.

2016 yılında bilişim yatırımları için en fazla bütçe ayıran kurumlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı
 

2016 yılında en fazla BİT yatırımı yapacak kamu kurumlarına bakıldığında, “FATİH Projesi” ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük farkla ilk sırada olduğu görülüyor. “Haberleşme Projesi”, “Kentiçi Güvenlik Sistemi (MOBESE)” ve “Bilgi İşlem Projesi” gibi projeler yürütmekte olan Emniyet Genel Müdürlüğü; ”Acil Çağrı Sistemi (112) Projesi”, “MAKS Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi”, “T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi” ve diğer projeleri ile İçişleri Bakanlığı yüksek miktarda BİT yatırımı yapan kurumlar olarak ön plana çıkmaktadır.

“FATİH Projesi” 1,77 milyar TL ile 2016 yılında en fazla ödenek ayrılan BİT projesi oldu. Ayrıca 100 milyon TL ödenek ayrılan “Kentiçi Güvenlik Sistemi (MOBESE)” projesi, 94 milyon TL ödenek ayrılan UYAP ile ilgili “Muhtelif İşler” projesi, 80 milyon TL ödenek ayrılan “SGK Başkanlığı Yeni Sistem Merkezi Projesi” ve 61 milyon TL ödenek ayrılan Emniyet Genel Müdürlüğünün “Muhtelif İşler” projesi en büyük bütçeli BİT projeleri olarak öne çıkmaktadır.
 

“FATİH Projesi” 1,77 milyar TL ile 2016 yılında en fazla ödenek ayrılan BİT projesi oldu. 2016 yılında toplamda 190 milyon TL ödenek ayrılan üniversitelerin BİT yatırımları, 160 milyon TL ödenek ayrılan UYAP ile ilgili “Muhtelif İşler” projesi ve 159 milyon TL ödenek ayrılan “Karayolu Ağında Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulamaları” projesi, 80 milyon TL ödenek ayrılan “Haberleşme Projesi” en büyük bütçeli BİT projeleri olarak öne çıkmaktadır.  site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr