TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Ekonomi Bakanlığı Proje Bazlı Yatırım Desteği

Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, ‘arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katmadeğerli’ yatırımların proje bazlı desteklenmesi için yeni Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 

Bakanlık, bu amaç doğrultusunda belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet edebilir veya duyuru yapmak suretiyle çağrıya çıkabilir. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak teşvik belgesi kapsamında yatırımcılara sağlanacak destekler şunlardır:


- Gümrük Vergisi muafiyeti
- KDV istisnası
- KDV iadesi
- Vergi indirimi veya istisnası
- Sigorta primi işveren hissesi desteği
- Gelir Vergisi stopajı desteği
- Nitelikli personel desteği
- Faiz desteği veya hibe desteği
- Sermaye katkısı
- Enerji desteği
- Kamu alım garantisi
- Yatırım yeri tahsisi
- Altyapı desteği
- Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenlemeler.
 

Desteklenecek projelerin şu özellikleri taşıması gerekmektedir:


- Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,
- Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
- Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
- Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
- Yüksek katmadeğerli olma,
- Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme,
- Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
- Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme,
- Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma,
- Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katmadeğerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,
- Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım olma.
 

Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje veya projeler, Bakanlar Kurulu’na sunulacak ve Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Destek Kararı yayımlanacaktır.
Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD doları olması gerekmektedir.


“Proje Başvuru Formatı” ve “Yatırım Fizibilite Formatı” hakkında bilgi, üyesi olunan Oda’lardan alınır.
Son Başvuru Tarihi: 9 Şubat 2017
 

ERC Consolidator Grant 2017 Çağrısı 575 milyon avro’luk bir bütçe ile yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında 320 araştırmacının desteklenmesi hedeflenmektedir.


Doktorasını 1.1.2005 ile 31.12.2009 tarihleri arasında almış, çığır açıcı proje fikirleri olan genç ve yetenekli araştırmacılar bu çağrıya başvurabileceklerdir. Sosyal bilimler dahil tüm araştırma konularından başvurular alınacaktır. Araştırma projesi ve başvuru yapan araştırmacının kariyeri bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değerlendirilecektir.


Desteklenecek projeler en fazla 5 yıl süreyle en fazla 2 milyon avro’luk fon alabilecektir. Proje kapsamında büyük ekipman alımı veya büyük araştırma altyapılarına erişim ihtiyacı olması durumunda veya Amerika, Kanada ve Japonya gibi AB Üye veya Asosiye Ülkeleri’nden farklı ülkelerden Türkiye’ye dönmeyi planlayan araştırmacılar için 750.000 avro’ya kadar ek fon almak mümkündür.
Yeniden Başvurma Kuralları Şu Şekildedir: 2016 çağrılarında birinci aşamadan B ya da C almış, 2015 çağrılarında da ilk aşamadan C almış araştırmacılar 2017-CoG çağrısına başvuramayacaklardır.


Türkiye’nin ERC çağrılarındaki henüz açığa çıkmamış potensiyelini artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından oluşturulan H2020 Destek ve Ödül Programı’ndan şu konularda destek almak mümkündür:


- ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı: Proje yazma ve sunma eğitimi, proje ön değerlendirme desteği, seyahat desteğini içerir
 

Ayrıca ödül programının ayrıntıları şöyledir:
- Eşik Üstü Ödülü: Alınan puana göre 12.000 avro’ya kadar ödül
- Başarı Ödülü: Proje türüne ve bütçesine göre 350.000 avro’ya kadar ödül
- Transfer Ödülü: Yurtdışından ERC Projesi ile Türkiye’ye gelecek araştırmacılara özel proje türüne göre 35.000 avro’ya kadar ödül.
 site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr