TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Küresel Girişimcilik Monitörü 2016 Sonuçları

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi sayılan Küresel Girişimcilik Monitörü 2016 sonuçları açıkland. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM)’nün Türkiye’de KOSGEB’in öncülüğünde, Yeditepe Üniversitesi’nin akademik desteği ve Türk Ekonomi Bankası’nın katkılarıyla yürütüldüğünü belirterek, 2016/17 Küresel Raporu'na göre, dünya genelinde girişimcilerin yüzde elli beşinin, önümüzdeki beş yıl içinde en az bir iş kurmayı umduklarını söyledi.
 

Başkan Recep Biçer, Türkiye, büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin oranlamasına göre, araştırmaya katılan 62 ülke arasında 2. sırada yer aldığını belirterek, 2016 araştırmasında GEM ülkelerinin, dünya nüfusunun yüzde 69,2'sini ve dünya GSYH’sinin yüzde 84,9'unu kapsadığını, GEM’in 18 senedir dünyadaki girişimcilik konusunda en büyük ve tek araştırma olduğunu açıkladı.
 

“Erken Dönem Girişimcilik Oranı faktör odaklı ekonomilerde yüksek seviyede olma eğilimi gösterirken, ekonomik kalkınma seviyeleri yüksek ülkelerde azalmaktadır”
 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 2015 ve 2016 yıllarında incelenen tüm ekonomilerin yaklaşık üçte ikisinde istikrarlı artışların devam ettiğini vurgulayarak, Ortalama Toplam Erken Dönem Girişimcilik Oranının (18-64 yaşları arasındaki bireylerin yüzdesi olarak ölçülür) faktör odaklı ekonomilerde yüksek seviyede olma eğilimi gösterdiğini, ekonomik kalkınma seviyelerinin ise yüksek ülkelerde azalma eğiliminde olduğunu belirtti ve faktör odaklı ekonomilerde bu oranın ortalama yüzde 17, etkinlik güdümlü ekonomilerde yüzde 14, yenilik odaklı ekonomilerde de yüzde 9 olduğunu açıkladı.
 

Başkan Recep Biçer, Türkiye’de ise Erken Dönem Girişimcilik Oranının 2015 yılında yüzde 17,4 olduğunu, bu oranın 2016 yılında yüzde 16,1 gerilediğini ve bu oranın (%16,1), hala etkinlik güdümlü ekonomilerin ortalamasından (%14) daha yüksek olduğunu söyledi.
 

“Erkek Girişimcilerin oranında azalma, Kadın Girişimcilerin oranında ise artış gözlendi''
 

Recep Biçer, GEM araştırmasına göre 2016 yılındaki ülkemizde girişimcilik oranındaki azalışın erkek girişimcilerden kaynaklandığını, 2016 yılında erkeklerin erken dönem girişimcilik faaliyetine katılımında azalma görülürken, kadın girişimci oranında artış meydana geldiğni ve Türkiye’de kadınların girişimcilik faaliyetlerinde süreklilik göstermeye başladıkları söyledi.
 

“Türkiye’de ise müşteri ve ürün odaklı yenilik yapan girişimcilerin oranı yüzde 30,1’dir.”
 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, bölgesel olarak TEA oranlarının Latin Amerika, Karayipler ve Afrika'da en yüksek seviyelerde olduğunu, her iki bölgede yetişkinlerin yaklaşık beşte birinin erken dönem girişimcilik faaliyetinde bulunduğunu, bölgesel olarak ise Türkiyenin (% 16.1), Asya bölgesinde yer alan Çin (%10,3), Hindistan (%10,6) ve İsrail (%11,3)’den daha yüksek girişimcilik oranına sahip olduğunu açıkladı.
 

Recep Biçer, en düşük bölgesel girişimcilik oranının Avrupa’da olduğunu ve İtalya, Almanya ve Bulgaristan dâhil hepsinde bu oranın yüzde 5'in altına düştüğünü söyledi.
 

Bir ekonominin yenilikçi olmasının, ekonomik kalkınma düzeyi ile de ilgili olduğunu belirten KOSGEB Başkanı, bölgesel olarak, Kuzey Amerika'da girişimcilerin yüzde 39’unun yenilikçi olduğunu, bu oranın Afrika’da yüzde 20 ile en düşük olup, Türkiye’de ise müşteri ve ürün odaklı yenilik yapan girişimcilerin oranının yüzde 30,1 olduğunu açıkladı.
 

“Girişimcilerin, toplumda yüksek statüye sahip olma Türkiye’de % 72 oranında.”
 

Genel olarak her bölgede yetişkin nüfusun yüzde altmışı medyanın girişimcilik konusunda pozitif etkisi olduğuna inanıyor. Çin, Tayland ve Endonezya'da her dört kişiden üçü medyada girişimcilere yönelik olumlu haberler gördüğünü belirtirken. Yunanistan, Hindistan ve Meksika’da bu oranın yarısını kadardır. Türkiye’de ise toplumun yüzde 55,6’sı medyada girişimcilere yönelik olumlu haberler gördüklerini ifade ediyorlar.

Hindistan ve Meksika'da, girişimciliği bir meslek seçimi olarak gören yetişkin nufüsun oranı yaklaşık yüzde 45 iken, Türkiye’de yüzde 81 dir. Türkiye, GEM araştırmasına katılan 65 ülke arasında beşinci sırada yer alıyor. Ayrıca, Meksika ve Hindistan’da yetişkin nüfus yaklaşık yüzde 47’si girişimcilerin toplumda yüksek statüye sahip olduğunu düşünürken bu oran Türkiye’de yüzde 72’dir.  site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr