TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023 Bilişim)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi ve 2017-2019'u kapsayan eylem planları, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı
 

Bilişim Sektörü Strateji ve Hedefleri
 

Stratejide, bilişim sektörü için temel amaç şu şekilde veriliyor;
 

"Sektörün gereksinim duyduğu işgücünün niteliği geliştirilecek, girişimcilik teşvik edilecek, toplumsal ve kültürel alanda bilişim teknolojileri kullanma ve değişim sürecine uyum becerileri geliştirilecek, böylece sektördeki istihdam arttırılacaktır. Ayrıca sektör ile ilgili gerekli piyasa düzenlemeleri yapılacaktır."
 

Hedefler ise şu şekilde;

Her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilecektir


Türkiye OECD verilerine göre 2014 yılında % 1,08 olan toplam istihdam içindeki BİT uzmanı oranının, 2019 yılında diğer ülke artış ortalamaları olan % 0,31 oranında aartması sağlanacaktır.
İŞKUR'un bilişim sektöründe verdiği hizmetlerden faydalananların sayısı arttırılacaktır.
 

Bilişim sektörüne yönelik politikalar ise şu şekilde veriliyor;
 

İşgücünün niteliği sektörün güncel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilecektir.
Girişimciliğe yönelik teşvikler arttırılacaktır.
Toplumsal ve kültürel alanda bilişim teknolojileri kullanma ve değişim sürecine uyum becerileri arttırılacaktır.
Bilişim sektörü piyasasının daha etkin çalışması sağlanacaktır.

 

Link: http://www.uis.gov.tr/announcements/14072017/
 site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr