TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Üst Düzey Yöneticiler Sınıfta Kaldı

Assessment Systems, Türk iş dünyasındaki üst düzey yöneticilerin "değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak (VUCA)" iş dünyasına hazır olup olmadıklarını ortaya koyan bir araştırma yayımladı. 248 üst düzey yönetici üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, Saville Consulting tarafından geliştirilmiş olan Wave® Profesyonel Tarzlar Envanteri kullanıldı. Araştırmada, Wave® Profesyonel Tarzlar Envanteri’nin 4 boyutu VUCA dünyasında başarılı olması için gereken yetkinliklerle ilişkilendiriliyor. Bu boyutlar; “Öğrenme Çevikliği”, “Yenilikçilik”, “Dayanıklılık” ve “Değişime Uyum”.
 

Üst düzey yöneticilerin “Öğrenme Çevikliği” performansları düşük
 

“Öğrenme Çevikliği” boyutu yöneticilerin işlerinde uzmanlaşma, öğrenmeye açık olma, sorunlar karşısında pratik yaklaşımlar sergileme ve kavrama becerileriyle ilgili. Araştırma sonuçlarına göre üst düzey yöneticilerin sadece %29,8’i “Öğrenme Çevikliği” boyutunda ortalamanın üstünde yani yüksek ya da çok yüksek bir performans gösteriyor. Buna karşın %34,7’si bu konuda ortalamanın altında yani düşük ya da çok düşük performans sergiliyor.
 

Yeni fikirler üretmek önemli
 

“Yenilikçilik” boyutu, yeni fikirler üretme, strateji geliştirme ve fırsatları araştırma yetkinliklerini ölçüyor. Bu boyutta da sonuçlar çok iç açıcı değil. Üst düzey yöneticilerin yalnızca %40,4’ü “Yenilikçilik” boyutunda ortalamanın üstünde bir performans gösterirken yaklaşık %21,8’i bu boyutta ortalamanın altında kalıyor.

“Dayanıklılık” ve “Değişime Uyum”da yöneticiler sınıfta kalıyor
 

VUCA dünyasında kritik becerilerden bir diğeri de “Dayanıklılık”. Bu boyut, yöneticilerin çatışmaları çözüme kavuşturabilme yeteneğini, soğukkanlılıklarını ve zorlukların üstesinden gelebilme becerilerini kapsıyor. Assessment Systems’ın yaptığı araştırma, üst düzey yöneticilerin bu boyutta zorlandığını gösteriyor. Üst düzey yöneticilerin sadece %13,3’ü ortalama üstünde bir dayanıklılık sergiliyor. %46’sı ise ortalamanın altında yani düşük ya da çok düşük dayanıklılık sergileme eğiliminde. “Değişime Uyum” boyutunda ise pozitif düşünme, değişime adapte olma ve geribildirim isteme gibi özellikler değerlendiriliyor. Burada üst düzey yöneticilerin %18,9’u ortalamanın üstündeyken %39,1’i ortalamanın altında kalıyor.
 

VUCA’da öğrenme çevikliği yüksek olanlar kazanıyor
 

Assessment Systems CEO’su Levent Sevinç, üst düzey yöneticilerin VUCA dünyasında fark yaratabilmesi için bu 4 boyutta da ortalamanın üstünde olmaları gerektiğini vurguluyor. Ancak araştırma, birçok yöneticinin her bir boyutta ortalamanın altında kaldığını gösteriyor. Sevinç, sonuçların satır aralarını da ortaya koyuyor;

”VUCA ortamında etkin olabilmek için üst düzey yöneticilerin; farkındalığının yüksek olması, geribildirime açık olması, öğrenme merakının yüksek olması, davranışlarını ve düşüncelerini hızla değişen koşullara adapte edebilmesi gerekiyor. Hızla değişen ve gelişen teknoloji, VUCA koşullarının gerektirdiği öğrenme çevikliğini daha da önemli bir hale getiriyor.

Yaptığımız bu araştırma, Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin bu konuda bir gelişim alanı olduğunu göstermekte. Araştırma sonuçları, Türk yöneticilerin %34,7’sinin “Öğrenme Çevikliği” boyutunda beklenen seviyenin altında olduğunu gösterse de VUCA dünyasında daha avantajlı konuma geçmek ve fark yaratan performanslar yakalamak için burada bir gelişim alanı olduğunu düşünmemizde yarar var. Türk yöneticilerin büyük çoğunluğunun “Dayanıklılık” ve “Değişime Uyum” boyutlarında beklenenin altında bir seviyede olması ise oldukça düşündürücü.

Zira VUCA şartlarında başarılı olmak için baskı, aksilik ve değişim yaratan durumlardan daha güçlü çıkabilmek, yüksek enerjiyle ve canlılıkla çalışabilmek, zorlu koşulları aşma motivasyonuna sahip olmak ve değişen koşullara adapte olabilmek çok önemli.site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr