TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Devletin ARGE İçin Harcadığı Para

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2016 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre %21,6 artışla 7 milyar 508 milyon TL harcama yapıldı. Bu sonuca göre 2016 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı % 1,06'dan %0,29'a düştü, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise %1,14 oldu.
 

Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 2017 yılı için 8 milyar 174 milyon TL oldu Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 8 milyar 174 milyon TL oldu.
 

Dolaylı Ar-Ge desteği 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL oldu.
 

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL oldu. Dolaylı Ar-Ge desteği 2017 yılı için ise 2 milyar 141 milyon TL olarak tahmin edildi.

En çok ödenek Genel Üniversite Fonlarına ayrıldı.
 

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması sınıflandırıldığında, 2017 yılı için en çok ödenek %36 ile Genel Bilgi Gelişimi için tahsis edildi. Bunu %21,2 ile savunma, %9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %6,6 ile eğitim, %6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve %5,3 ile tarım takip etti.
 

Devletin (merkezi yönetim kurum/kuruluşlarının) ilgili yılda bütçe başlangıç ödeneklerine (tahmini) ve harcamalara  göre gerçekleştirdiği Ar-Ge finansmanının hesaplanması Ar-Ge faaliyetleri için devlet desteğini ölçme veya başka bir deyişle devletin Ar-Ge finansmanına verdiği önceliğin derecesini görme açısından önemli oluyor.
 

Ar-Ge için devletin ayırdığı ödenek/harcama sadece kamu kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilen Ar-Ge’yi değil, aynı zamanda diğer üç ulusal sektörde (ticari sektör, kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar ve yükseköğretim sektörü) ve yurtdışında (uluslararası kuruluşlar dahil) devlet tarafından finanse edilen Ar-Ge’yi de kapsar.
 

Dolaylı Ar-Ge destekleri ise 193, 5520, 4691 ve 5746 sayılı kanunlarda yer alan Ar-Ge'ye ilişkin indirim ve istisnaları kapsamaktadır. 2016 yılı gerçekleşme, 2017 yılı tahmin olmak üzere Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmıştır. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr