TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı

2012 yılında kurulan TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle düzenlenen Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

İlk kez düzenlenecek kurultay, odağına bilgisayar mühendisleri ve bilgisayar mühendisliğini almasıyla benzer etkinliklerden ayrılıyor. İki gün sürecek kurultayda, gelişen teknoloji ve değişen koşulların bilgisayar mühendisliğinde yarattığı dönüşüm ve bilgisayar mühendislerine etkileri ele alınacak.

Bilgisayar Mühendisleri Mesleklerini ve Geleceklerini Konuşacak

Bilgisayar Mühendisleri Kurultayında bilgisayar mühendislerinin eğitimi, meslek alanı, çalışma yaşamı, toplumsal rolü ve sorumluluğu, konunun uzmanları ve katılımcılarca her yönüyle değerlendirilip tartışılacak.

İçeriği, Kurultay Danışma Kurulunun önerileri ve Oda üyelerinin bir anket ile derlenen görüşleriyle belirlenen etkinliğin ilk günü, Kurultay Düzenleme Kurulu başkanı ve Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendislerinden Hülya Küçükaras, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cem Ersoy ve Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu’nun açış konuşmalarıyla başlayacak. Bilgisayar mühendisliği eğitimi, bilgisayar mühendisinin kamuda ve özel kesimde çalışma yaşamı, meslek alanıyla ilgili düzenlemeler ve mesleki denetim konuları birinci günün gündemini oluşturacak. 

Etkinliğin ikinci gününde ise yapay zekâ, güncel teknolojiler ve özgür yazılım gibi günlük yaşamımıza olduğu kadar toplumsal ve kültürel yapıya da etki eden teknolojik gelişmeler, bilgisayar mühendisleri ve bilgisayar mühendisliğinin geleceği açısından ele alınacak. Etkinliğin son oturumunda, kurultay boyunca yapılan değerlendirmeler ışığında bilgisayar mühendisinin soruları, sorunları ve görevleri, meslek odasının bu noktadaki yeri ve önemi “Şimdi Bilgisayar Mühendisi Ne Yapsın?!” başlıklı forumda tartışılacak.

Kurultay’da Uzman Akademisyenler ve Sektör Temsilcileri Yer Alacak

Kurultay kapsamında açıkoturum ve forumlarda meslektaşlarımızın yanı sıra ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halit Oğuztüzün, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Levent Akın, Prof. Dr. Cem Say, İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Eşref Adalı ve ODTÜ Enformatik Enstitüsünden Prof. Dr. Cem Bozşahin, Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serdar Çiftçi, Kırklareli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bora Aslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Enis Karaarslan, akademisyen Dr. Chris Stephenson, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Güler Sağıt, ISACA İstanbul Chapter Başkanı Funda Çetintaş konuşmacı olarak yer alacaklar.

Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırmasının İlk Sonuçları Paylaşılacak

Kurultayda, yine bir ilk olarak Bilgisayar Mühendisleri Odasının çalışmalarını sürdürdüğü, bilgisayar mühendislerinin eğitim, iş, toplumsal, ekonomik ve kültürel açıdan durumunu ve sorunlarını ortaya koyacak geniş kapsamlı bir araştırma olan “Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırması“nın ön bulguları da kamuoyuyla paylaşılacak.

Kurultayda “Büyük Hocalar” Anılıyor

Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı kapsamında düzenlenen oturumlar, anılarını yaşatmak, geleceğe ışık tutan öğretilerini genç kuşaklara aktarmak amacıyla bilgisayar mühendisliğine, Türkiye’de bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasına büyük emekler veren değerli akademisyenlere adandı.

1978’de yitirdiğimiz Dr. Necdet Bulut‘un adı, “Şimdi Bilgisayar Mühendisi Ne Yapsın?!” oturumuna, 1991’de yitirdiğimiz Dr. Bülent Epir‘in adı “Üniversiteler ve Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği Eğitimi” oturumuna, 2017’de yitirdiğimiz Dr. Oğuz Manas‘ın adı “Güncel Teknolojiler ve Geleceğin Mühendisliği” oturumuna ve yine 2017’de yitirdiğimiz Dr. Mustafa Akgül‘ün adı “Özgür Yazılım, Özgür Toplum” oturumuna verildi.

Kurultay Sonuçları Mesleğin Yol Haritasını Çıkaracak

Kurultayın kapanışında, kurultayda ele alınan konuların ve yapılan tartışmaların bir çıktısı olarak “Sonuç Bildirgesi Taslağı” katılımcılarla paylaşılacak. Kurultay oturumlarında yapılan konuşma ve tartışmaların kayıtlarının, ulaşılan sonuçların kalıcı kılınması, bu sonuçların Bilgisayar Mühendisleri Odasının gelecekteki çalışmalarına yön vermesi ve ilgili kurumlarla ve çevrelerle paylaşılması amacıyla ileride bir kitapçık olarak yayımlanması da tasarlanıyor.

Kurultaya ilişkin açıklama ve ayrıntılara kurultayın “web” sitesinden erişilebilir: bmk.bmo.org.trsite design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr