TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

PTT’den E-Apostil

15 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre, yetkili birimler tarafından onay şerhi (apostille) verilmiş belgelerin elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması için aracılık işlemleri PTT A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Şirket, bu hizmeti “kişisel verilerin korunması kaydıyla” yerine getirecek.

Sistem nasıl işleyecek?

Apostil, bir devlet makamınca düzenlenmiş belgelerin ilave herhangi bir tasdik işlemine tabi tutulmaksızın bir başka devlet makamı tarafından geçerli kabul edilmesine yönelik işlemler bütününü ifade ediyor. Belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamı tarafından ilgili evraka “apostil” kaşesi basılıyor veya etiketi yapıştırılarak imzalanıyor. Böylece belgenin gerçekliği tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılması sağlanıyor.

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 64. maddesindeki e-Apostil düzenlemesi 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu çerçevede, apostil şerhi vurmaya yetkili olan Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ayrı sistemler kurmak zorunda kalmayacak; bunun yerine PTT A.Ş.’nin oluşturacağı ortak platform üzerinden vatandaşların başvuruları elektronik ortamda tek noktadan alınıp onay için ilgili kuruma aktarılacak. Kurum tarafından elektronik imza doğrulaması esas alınarak e-Apostilin oluşturulmasının ardından işlemleri tamamlanan belgeler ile bunların onay linkleri PTT e-Apostil sistemi üzerinden vatandaşla paylaşılacak. Bu süreçte PTT A.Ş. ilgili kurumlardan gelen belgeyi doğrulama işlevini değil, e-Apostil şerhli belgenin uluslararası dolaşıma çıkmasına aracılık etme işlevini üstlenecek.

e-Apostil hangi belgeleri kapsıyor?

Vatandaşların e-Apostil ile kullanabileceği belgeler arasında nüfus kayıt örneği, isim denklik belgesi, öğrenci belgesi, noter senetleri, vekaletname, muvafakatname, adli sicil belgesi, temyiz belgesi, mahkeme kararları, boşanma ilamı ve yabancı fatura bulunuyor. E-Apostil hizmeti sayesinde bürokratik işlemler kayda değer ölçüde azalırken, süreçler çok daha hızlı ve etkin yürütülecek. Talep alma ve yerine getirme süreçlerinin tamamının çevrimiçi yapılacağı sistem, uluslararası dolaşıma giren belgelerin imza veritabanları ile eşleştirilip orijinalliklerinin kolayca doğrulanabilmesine imkan tanıyacak. Sistemin en önemli avantajlarından biri de maliyetleri düşürmesi. Ayrıca kağıt israfının da önüne geçecek olan e-Apostil, çevreci bilişim teknolojilerine örnek teşkil ediyor.site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr