TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

TUBİTAK 1512 Desteklenmeyen Giderler

Biz verilen tüm destekleri destekliyoruz. Fakat adil bir şekilde verilmediğini düşünüyoruz. Örneğin yeşil enerji sektöründe prototip üretecek bir girişim ile sadece iletişim ve sayısal dönüşümde yazılım üreten girişimci aynı oranda destekleniyor. Haliyle birisi için kayda değer bir mebla iken diğer aday için ise belki sadece küçük bir parçası olabiliyor. Bugüne kadar bu destekten faydalanan onlarca girişimci aday ile görüştük. %90'nı vaad edilen bedelleri zamanında alamadı. Bu destek sonrası ticarileşme rakamlarına malesef ulaşamıyoruz. Ama gördüğümüz vergi yüküne boğulan girişimcilerin oldukça zorlandığı. Yani bu desteğe başvuracak adayların öncelikle öz bütçeleri olmalı ve bu destek sonrası muhakkak ilk tur yatırım alarak nefes almaya devam etmeleri gerek. Prosedürlerden dolayı kaybedilen zamanı sahada müşteriye değerek harcamak daha değerli. Bu desteğin bizim taraftaki en büyük artısı bir iş planı öğretiyor olması. Dolayısı ile bu dokümana çalışmak, sunum becerileri geliştirmek ve yetkili kuluçkalarda farklı eğitimler alabilmek inanın paradan daha değerli. Bu gözle başvuru yapmanızı tavsiye ederiz.

Şimdi sizlere desteklenmeyen kalemleri de sunalım;

a) Katma değer vergisi,

b) Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,

c) Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,

ç) Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

d) Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,

e) Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon,vb. prim giderleri,

f) Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri,

g) Kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,

ğ) Konaklama giderleri,

h) Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,

ı) Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

i) Teknolojik doğrulama faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,

j) Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

k) İnşaat ve tesisat giderleri,

l) Yurt dışından alınan danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları,

m) CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri,

n) AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri,

o) Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri,

ö) Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

p) Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

r) Ofis, depo, stand kira giderlerisite design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr