TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

25 maddede 2019 Türkiye vergi gündemi

İNTERNET ÜZERİNDEN VERDİĞİMİZ REKLAMLAR İÇİN EK VERGİ ÖDEMEYE BAŞLADIK

2019 yılında Ocak ayı itibari ile yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararı ile Facebook, Google gibi İnternet ortamlarında verdiğimiz reklamlara yüzde 15 daha fazla vergi ödemeye başladık.

TİCARİ DAVALAR İÇİN ARABULUCULUK ZORUNLU OLDU

2019 yılı Ocak ayı başı itibari ile konusu para ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerinde, arabulucuya başvurmadan dava açılamaması ile ilgili uygulama yürürlüğe girdi. Kasım ayı sonu itibari ile Adalet Bakanı'nın açıklamasına göre arabulucuya başvuran tarafların % 50'sinin ihtilaflı konuları mahkeme aşamasına gelmeden çözülmüş.

PLASTİK POŞET BEYANNAMESİ VERİLMEYE BAŞLANDI

Şubat Ayı itibari ile ilk defa ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin beyanları, e-Devlet Kapısı veya interaktif vergi dairesi üzerinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili işlemlerin bulunduğu sayfadaki "Plastik Poşet Beyanı" bölümünden yapılmaya başlandı.

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME ZORUNLULUĞU ALTI AY DAHA UZATILDI

1989 yılı ile 2008 yılı arasında uygulanan ihracat bedellerinin döviz alım belgesine bağlanma zorunluluğu 2018 yılında tekrar uygulanmaya başlandı. Mart ayında bu uygulama tekrar altı ay uzatıldı. Eylül ayında bir sefer daha uzatılan ihracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğu için son tarih, eğer uzatılmaz ise 2020 yılının Mart ayı.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİK İLE ARTIK GEÇMİŞ YILA AİT FATURALARIN DA KATMA DEĞER VERGİSİ KULLANILABİLMESİ MÜMKÜN OLDU

Nisan ayında katma değer vergisi kanununda yapılan değişiklik ile yıl atlasa bile bir önceki seneye ait giderlerin katma değer vergisi tutarlarının indirim konusu yapılabilmesine imkan sağlandı. Eskiden Aralık ayı gider belgelerinde yer alan katma değer vergisi tutarı bir sonraki sene ocak ayında ödenecek vergiden düşülemiyordu.

DÖVİZ ALIRKEN VERGİ UYGULAMASI YILLAR SONRA TEKRAR BAŞLADI

Mayıs ayından itibaren banka ve döviz satış bürolarından döviz alırken, binde bir BSMV ödemeye başladık. 2020 yılı başı itibari ile ise bu oran binde ikiye çıkacak.

YURT DIŞINDAN CEP TELEFONU GETİRME HAKKI, İKİ YILDA BİRDEN, ÜÇ YILDA BİRE ÇIKARILDI

Mayıs ayı itibari ile 22 Euro'yu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyeti kaldırıldı. Fiyatı 5 euro olan bir ürünün son kullanıcıya maliyeti yaklaşık 9-10 euro oldu.

YURT DIŞINDAN CEP TELEFONU GETİRME HAKKI İKİ YILDA BİRDEN, ÜÇ YILDA BİRE ÇIKARILDI.

100 Bin USD üzerinde döviz alımı işlemlerine bir gün valör getirildi

Mayıs ayından itibaren dövize spekülatif talep olmaması için 100 Bin dolar üzeri döviz alım işlemleri için bir gün valör süresi getirildi. Ancak hala iki ayrı bankadan 99 Bin USD alımı olur ise ne yapılacağı ile ilgili bir düzenleme bulunmuyor.

CEP TELEFONLARINDA ÖTV ARTIŞI OLDU

Yine Mayıs ayı itibari ile cep telefonlarında % 25 olan ÖTV bazı telefonlar için % 40, bazıları için % 50 oldu. Yeni model bazı telefonların fiyatı 12 Bin liraları geçti.

YAPI KAYIT BELGESİ TUTARINI ÖDEYEMEYENLERE SON GÜN SÜRPRİZİ GELDİ

Haziran ayı sonu, İmar barışı ödemelerinin tamamlanması gereken son tarih olarak belirlenmişken, 30 Haziran günü ödemenin son saatlerine doğru Cumhurbaşkanı kararı ile ödeme süresi belli şartlar dahilinde 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldı.

KAMU ALACAKLARINDA GECİKME FAİZ ORANI ARTTI SONRA TEKRAR DÜŞTÜ

Temmuz ayı itibari ile faizler artınca kamu alacaklarında aylık yüzde 2 olan gecikme zammı oranı, yüzde 2,5 olarak artırıldı sonra Ekim ayında faizler düşünce tekrar % 2'ye düşürüldü.

TURİZMCİLERE İLK DÜZENLEME TEMMUZ'DA GELDİ

15 Temmuz itibari ile Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı kuruldu. Turizmcilerden belli oranlar itibari ile Turizm payı alınmasına bu şekilde başlanmış oldu.

YURT DIŞI ÇIKIŞ VE TELEFON KULLANIM İZİN HARÇLARI ARTTI

Ağustos Ayı itibari ile 15 TL olan yurtdışı çıkış harcı 50 TL oldu ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 1500 TL ye yükseltildi. 2018 yılında 170 TL olan telefon kullanım izin harcı kademe kademe artırılarak Ağustos ayından itibaren 1500 TL oldu.

VERGİ DAİRESİNDEN YIL İÇİNDE İŞ DEĞİŞTİRENLERE YAZILAR GELMEYE BAŞLADI.

Temmuz -Ağustos aylarından başlayarak yıl içinde iş değiştirip ikinci işverenden aldıkları ücret belli bir tutarı geçen birçok kişiye vergi dairesinden yazılar gelmeye başladı.

KENDİ LİBOR'UMUZ GELDİ. TLREF OLUŞTURULDU

Ağustos ayı itibari ile kendi LIBOR'umuz TLREF oluşturuldu. Dünyada faiz oranını belirlemek için en yaygın olarak kullanılan oranlardan biri olan LIBOR'un, 2021 sonu itibarı ile tamamen kullanımdan kalkacak olması nedeniyle Uluslararası Standartlarla Uyumlu Türk Lirası Referans Faiz Oranımız TLREF Ağustos ayından itibaren hesaplanmaya başladı.

E-HACİZLER BAŞLADI

Eylül ayı itibari ile Vergi ve SGK borcu olan yüz binlerce işletmeye itibaren elektronik haciz (e-haciz) yapıldı. Birçok kişinin hesabına bloke kondu. Ekim ve Kasım aylarında e-hacizler devam etti.

BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ YAPILDI

Ekim Ayında bazı Avukatlık hizmetlerinde KDV % 18'den % 8'e düşürüldü. Aile ile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; ile bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV %18'den % 8'e indirildi.

PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

Ekim ayı başında uzun süredir taslak halinde bekleyen ve ilgili sektörlerden görüş alınarak hazırlanan paya dayalı kitle fonlaması tebliği 3 Ekim 2019 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Girişimcilerin bu sayede mali kaynaklara erişiminin kolaylaşacağı umuluyor.

FATURALAR ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINMASI İLE İLGİLİ KAPSAMLI TEBLİĞ YAYINLANDI.

Ekim ayında şirketlerin e- dönüşümün süreci ile ilgili çok kapsamlı bir tebliğ yayımlandı. Tebliğde dikkat çeken hususların başında 5000 TL üzeri faturaların 2020 başından itibaren kağıt ortamında kesilememesi konusu vardı.

YARGI REFORMU BİRİNCİ PAKETİ İLE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Ekim ayında Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi Resmi Gazetede Yayımlandı. En önemli değişiklikler Soruşturma aşamasındaki tutukluluk sürelerine sınır getirilmesi, Seri muhakeme ve basit yargılama usulleri getirilerek Temyiz edilebilecek kararların kapsamı genişletildi.

Özel bankaların vergi ödemelerine aracılık etmesine yönelik protokoller iptal edildi.

Kasım ayı itibari ile 2020 yılı başından sonra geçerli olmak üzere özel bankaların vergi ödemeleri ile ilgili olarak tahsilat ve aracılık yetkileri iptal edildi. 2020 başından itibaren vergi ödemeleri için sadece kamu bankaları yetkili olacak.

TÜRKİYE 'İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİ'NDE 10 BASAMAK YÜKSELDİ.

Ekim ayında Dünya Bankası tarafından her yıl açıklanan iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye 43. sıradan 33. sıraya yükseldi. Bu olumlu gelişmenin 2020 yılında ülkemize gelecek doğrudan sermaye yatırımı konusunda etkili olacağını düşünüyoruz. Listede 1. sırada Yeni Zelanda, 2. sırada ise Singapur bulunuyor.

AÇIK BANKACILIK REFORMU YASALAŞTI

Kasım ayı içinde ilerleyen günlerde çok daha fazla konuşacağımız ödeme hizmetleri mevzuatında Açık Bankacılığa Yönelik önemli değişiklikler yapıldı. Bankalarda bulunan finansal verilerimizin belli sınırlar dahilinde izin verdiğimiz Fintech şirketleri ile paylaşılarak bankacılık hizmetlerinin müşteriye daha fazla fayda sağlayacak bir modele dönüşeceği günlerin uzakta olmadığını düşünüyoruz.

YERLİ VE MİLLİ DERECELENDİRME KURULUŞUMUZ OLDU

Kasım ayı sonunda Türkiye Bankalar Birliği, JCR Avrasya'nın % 85.05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alarak JCR (Japan Credit Rating Agency) ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ VERGİ KALEMLERİ GELDİ

Aralık ayı vergi gündemi açısından son derece yoğundu. Üç yeni vergimizin olmasının yanı sıra birçok mevcut vergi düzenlemesinde de değişikliğe gidildi. Aynı yıl içinde Turizmcilere ikinci kez ek bir maliyet, konaklama vergisi ile geldi. Dünyada da gündem olan Dijital vergiyi Fransa'dan sonra ancak onların 2,5 katı oranla kanunlaştırdık. Binek araçlarla ilgili gerek alımında gerek devamındaki süreçte vergisel avantajlar ile ilgili kısıtlamalara gidildi. Kanunlar ve kanun değişiklikleri 2020 yılı başında ve devamında kademe kademe yürürlüğe girecek.site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr