TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

KOBİ’lerin dijitalleşme röntgeni

KOBİ’ler dönüşümün 5 farklı alanında 4 üzerinden yapılan değerlendirmede 1,10 – 1,55 aralığında bir seviyede bulunuyor

Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu, KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğundaki yerini tespit etmek üzere özel bir endeks geliştirdi. Türkiye’de Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı’nın 2019-2020 sonuçlarına göre KOBİ’ler dönüşümün 5 farklı alanında 4 üzerinden yapılan değerlendirmede 1,10 – 1,55 aralığında bir seviyede bulunuyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı  tarafından desteklenen, Boğaziçi Üniversitesi tarafından İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ve İstanbul Sanayi Odası ortaklığıyla geliştirilen Türkiye’de Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı (D3A) 2019-2020 Sonuç Raporu açıklandı. Araştırmaya katılan 100 şirketin her birine özel yol haritaları oluşturan D3A, ülkemizde KOBİ’lerin dijital dönüşüme hazırlık seviyesini ortaya koyan ve bu dönüşümü hızlandıracak adımları belirleyen uzun soluklu bir proje. Projenin 2019-2020 yıllarını kapsayan ilk etabında İDOSB ve İSO üyesi 100 sanayi kuruluşunun dijital dönüşüm değerlendirmesi yapıldı.

“KOBİ’lerin mevcut durumunu tespit etmek yeterli değil, yol haritaları da sunulmalı”

Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu Başkanı Prof. Dr. Lale Akarun projenin 2019-2020 sonuçlarını açıkladığı konuşmasında, endekse ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Dijital dönüşüm, sanayide verimliliği arttırarak uluslararası seviyede rekabetçiliği sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli hizmet ve ürünler üretmenin de anahtarı. Dünya Ekonomik Forumu, dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik açılardan yaratacağı değerin 10 yıllık dönemde toplam 100 trilyon dolar olacağını öngörüyor. Ülkemizde ise endüstri 4.0 teknolojilerinin tam uygulanması ile endüstriyel üretimde yıllık yüzde 3, GSYİH’da yüzde 1 artış gerçekleşeceği hesaplanıyor. Ancak bu dönüşüm özellikle üretim sektöründeki işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’ler için zorlu bir süreç. Bu yüzden KOBİ’lerin dijital dönüşümü için özel değerlendirme araçlarına ihtiyaç var. Bu araçların etkili olması için sadece KOBİ’nin mevcut durumunu tespit etmek yeterli değil. Yol haritalarının net olarak sunulması gerekiyor. Biz de D3A’yı bu bakış açısıyla, üç temel amaca hizmet etmek üzere geliştirdik: Dönüşüm ihtiyacını tespit etmek, ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığını takip etmek ve dönüşümün yarattığı faydayı ölçümlemek.”

KOBİ’lerin dijital dönüşüm karnesi

KOBİ’lerin dijital dönüşüm seviyesi 5 farklı kategoride 0-4 ölçeğinde değerlendirildi. Ortalamada puanlar düşük olsa da, ortalamanın çok üzerinde performans gösteren şirketler bulunması dikkat çekti. İleri seviyede yer alan şirketlerin oranının özellikle üretim yönetiminde oldukça yüksek olduğu görüldü. Araştırma sonucunda iyi örneklerden yola çıkılarak, şirketlere yönelik tavsiyeler geliştirildi.

  Organizasyonel Yapı Müşteri Yönetimi Ürün Geliştirme Tedarik Zinciri Üretim Yönetimi
Genel Ortalama 1,55 1,35 1,34 1,10 1,39
İleri seviyede yer alan şirketlerin oranı

 

%20

 

%15

 

%10

 

%7

 

%30

Araştırmanın nasıl yürütüldü?

KOBİ’ler için geliştirilen D3A, organizasyonel yapı, müşteri yönetimi, ürün geliştirme, tedarik zinciri yönetimi ve üretim yönetiminden oluşan 5 başlıkları altında değerlendirmeleri içeriyor. Araştırmaya katılan 100 KOBİ’ye toplam 65 soru sorularak her bir kriter 0-4 arasındaki ölçekte değerlendirildi.

Şirketler her başlık altında başlangıç, orta ve ileri olarak üç kümede gruplandı. Değişik kümelerdeki şirketlerin birbirlerinden en dikkat çekici farkları ortaya çıkarılarak, bir ileri seviyeye ilerleyebilmeleri için tavsiyeler oluşturuldu. Çalışmaya katılan her şirkete, genel ortalamaya göre yerlerini gösteren bir grafik ile bu tavsiyeler verildi, yol haritaları oluşturuldu.site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr