TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Bulut Teknolojilerinde Tek Tedarikçi mi?

Sektörle ilgili yasal düzenlemelere uyum zorunluluğu, katılımcıların % 74’ü için önemli bir engel oluşturarak özelleşmiş bulut kullanımının artmasına yol açıyor.

IBM’in bulut dönüşümüyle ilgili yeni çalışmasının sonuçlarına göre, firmaların iş ihtiyaçlarında köklü bir değişim yaşanıyor. Sadece tek bir özel ya da tek bir genel bulut kullandığını bildiren katılımcıların oranı 2019 yılında % 17 olarak belirtilirken, 2021 yılında bu oranın % 1’e düşmesi hibrit bulut kullanımının BT mimarisindeki hakimiyetini ortaya koyuyor. 

IBM İş Değerleri Enstitüsü tarafından Oxford Economics şirketiyle işbirliği içinde yürütülen küresel çalışmada, içinde Türkiye’nin de yer aldığı 47 ülke ve 28 sektörden, 7.200 üst düzey yöneticiye sorular yöneltildi. Çalışmada Türkiye’den elde edilen bulgular; bulut pazarının hibrit, çoklu bulut dönemine girdiğini ve satıcı firmaya bağımlılık, güvenlik, uyumluluk ve birlikte çalışabilirlikle ilgili endişelerin önemini koruduğunu gösteriyor. Çalışmadan elde edilen bazı sonuçlar şunlar:

Siber tehditler en yüksek seviyeye ulaştı:  

 • Altyapının karmaşıklığı; siber suçluların kötüye kullandıkları, yeni girişler yaratıyor. 
 • Katılımcıların % 86’i aynı zamanda veri güvenliğinin bulut mimarisi genelinde yerleşik hale getirilmesinin dijital girişimlerin başarısı açısından birçok durumda önemli olduğunu belirtiyor. 

Satıcı firma bağımlılığı şiddetle eleştiriliyor:

 • Katılımcıların yaklaşık % 92’si iş yüklerinin tedarikçi firma bağımlılığı olmaksızın tam anlamıyla taşınabilir hale gelmesinin dijital girişimlerinin başarıya ulaşması açısından son derece önemli olduğunu dile getiriyor. 
 • Katılımcıların yaklaşık % 82’si tedarikçi firma bağımlılığının bulut varlıklarının büyük bir bölümünde ya da tamamında iş performansının iyileştirilmesinin önündeki önemli bir engel olduğunu düşünüyor.

Bulut kullanımı endüstri bulutlarına doğru gelişiyor

Çalışma, genel bulutun benimsenmesinin, artan uyumluluk ve veri koruma seviyelerine sahip özel bulutlara doğru evrildiğini ortaya koyuyor. Türkiye'den araştırmaya katılanların yaklaşık % 64'ü, regülatif engellerinin bulut varlıklarının iş performansını iyileştirmenin önündeki engellerden biri olarak görüyor.

Türkiye’deki firmalar buluta adaptasyonu tamamlamak üzereler 

Araştırmaya Türkiye’den katılanların % 69’u, bulut teknolojisi adaptasyon sürecini neredeyse tamamlamak üzere oldularını söylüyor. Katılımcıların % 66’sı bulut teknolojisinin benimsenmesindeki en önemli engelin, doğru becerilere sahip kişilerin kıtlığını olduğunu da belirtiyor.

Çalışmada; Türkiye’deki katılımcılara dijital girişimlerin başarısı için dikkate alınması gereken faktörlerin önemi, madde madde soruldu. Sonuçlara göre:

 • % 97’si, geliştiricilerin iş yüklerini özel ve genel bulutlar arasında oluşturabilmesi ve işleyebilmesinin çok önemli olduğunu söylüyor
 • % 85’lik bir kesim, verilerin bulutlar arasında entegre edilebilirliğinin altını çiziyor
 • İş yüklerinin bulutlar arasında taşınabilmesi gerektiğini belirtenlerin oranı % 87
 • Ankete katılanların % 87’si, olağanüstü durumlarda verileri bulutlar arası devredebilmenin önemli olduğu görüşünde 
 • Katılımcıların % 87’si de güvenlik araçlarının birden çok bulutta çalışmasının önemine dikkat çekiyor 

IBM Bulut & Kognitif Ülke Lideri Arzu Sözen rapor hakkında şunları söyledi: “Araştırmada dikkatimizi çeken önemli detaylardan biri de şu oldu: Katılımcıların % 27’sinin COVID-19 öncesi dönemde bir genel ve bir özel bulut şeklinde çalışmayı tercih ederken, bu oran 2021 yılında % 39’a yükseldi. Türkiye’deki katılımcılarının bu tercihinin diğer seçeneklerden fazla olmasını, ülkemizdeki dijital dönüşümün geldiği olgunluk seviyesini göstermesi açısından değerli görüyoruz.”                

IBM İş Değerleri Enstitüsü’nün yaptığı çalışma; işletmelerin bulutu değerlendirme biçimlerini kullanım, çabukluk, geçiş, hız ve maliyet tasarrufu fırsatı açısından değerlendirmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Konuyla ilgili diğer öneriler arasında şunlar yer alıyor: 

 • Güvenlik ve gizliliğe odaklanma – Kritik iş yüklerinin nerede bulunduğunu belirlemek ve bu iş yüklerine kimlerin erişimi olduğunu incelemek firmalar için önceliklendirilmesi gereken bir nokta. Güvenlik denetimlerine ve gizlilik ilkelerine bağlı kalınıp kalınmadığını, gereğince yapılandırılmamış varlıkların ve yazılım güvenlik açıklarının anında ele alınıp alınmadığını düzenli olarak test etmek ise önemli bir adım.
   
 • Belirlenen iş yüklerini buluta taşıma – Firmaların bulutta hangi iş yüklerinin ve uygulamaların en büyük değeri sağlayacağını belirlemesi gerekiyor. Bahsedilen bu bilgilerin hangilerinin şirket içinde kalmasının daha uygun olacağını başarılı bir şekilde belirleyebilmek ve BT ortamının envanterini çıkartmak ise bir sonraki adım olarak belirtilebilir. 
 • Verilerin işe yaramasını sağlama – İş yüklerinin doğru yere nasıl konması gerektiğini belirlemek için; firmalar yapay zeka destekli araçları ve en iyi uygulamaları kullanılırken, iş yüklerini de analiz edebilir.
 • Taktiksel bir yaklaşım belirleme – Belirli uygulamaların modernize edilmesinde ve güvenlik, yönetişim ve olağanüstü durum kurtarma gibi önemli sorunların yönetilmesinde en iyi yaklaşımın seçilmesi gibi konularda firmalar; teknolojilerin olumlu ve olumsuz yanları değerlendilebilir.
   
 • Doğru ekibi belirleyin – Farklı disiplinlerden oluşacak ve müşterileri için nasıl değer yaratacağını yeniden tasarlayacak bir ekiple çalışmak firmalar için artı değer sağlayabilir.


site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr