TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

2022’de Büyük Bir İnovasyon Patlaması Olacak!

2022 kestirimlerini açıklamaya süregelen Citrix’e nazaran, evvelden planlanmayan büyük konuttan emek verme deneyi, iş gücü stratejilerine, emek verme modellerine ve iş modellerine dair niyet yapısını onlarca yıl ileriye taşıdı. Ve bundan dolayı oldukça büyük bir inovasyon patlamasıyla karşı karşıya kalmak üzereyiz.

Günümüzün iş dünyasında, gelecek yıl bir yana önümüzdeki beş dakika içinde bile nasıl biteceğini bile kestirim etmek güç. Lakin kati olan bir şey var: Emek harcama biçimi sonsuza kadar değişti ve bundan geri dönüş yok. Son bir yıl içinde uzaktan çalışmaya olanak sağlanması için meydana getirilen evvelce planlanmamış yatırımlar, mahzurları ortadan kaldırdı ve gelecek yıl daha evvel gibisi görülmemiş seviyelerde inovasyona ve büyümeye olanak sağlayacak yeni emek verme biçimlerinin önünü açtı.

Citrix Stratejiden Görevli Kıdemli Başkan Yardımcısı Tim Minahan, 2022’ye dair iş dünyası ve emek verme biçimleriyle ilgili öngörülerini deklare etti.

2022’de İnovasyon Başrolü Oynayacak

İnovasyonun gereksinimden doğduğu söylenir. Salgın başladığında, şirketlerin faaliyetlerini sürdürmek için yeni yollar bulması gerekti. Ve onlarca yıla karşılık ilerlemeler kaydettiler, bir tek dahili emek verme biçimlerinde değil, tıpkı vakitte müşterilerle etkileşim kurma biçimlerinde de yenilikler yaptılar. Ayakta kalabilmek için işletmelerini dijitalleştirmek suretiyle kullandıkları teknolojiler, yeni yılda ve sonrasında başarıya ulaşmış olmalarına olanak sağlayacak yeni iş modellerine tele-tıptan sanal eğitime ve üst cihana kadar kapı açtı.

Mesela, COVID krizi esnasında Mass Brigham General’ın aylık sanal ziyaret sayısı 9.000’den 250.000’in üstüne çıktı ve Mart ayında 1 milyon hududunu aştı.

Sydney Üniversitesi, uygulanan gezi kısıtlamaları sonucunda 14.000’den fazla öğrencinin Çin’den Avustralya’ya gezi edememesi sebebiyle sanal eğitime geçti ve erişimini ve yeni kayıt sayısını oldukça büyük seviyede artırmasına olanak elde eden orijinal bir kanalı devreye almış oldu.

Ve büyümenin sürdürülmesi için her şey hazır. Hiper İnovasyon Çağı başlıklı araştırmaya nazaran, son bir yılda yeni teknolojiye ve esnek emek verme modellerine meydana getirilen yatırımlar, değişik sanayiler çapında 678 milyar dolarlık gelir artışı sağlamış oldu. Ve dünyanın her tarafındaki iş önderlerinin 69’u, bu büyümeyi sürdürmek için gelecek 12 ayda ARGE yatırımlarını artıracaklarını belirtiyor.

Kuruluşlar Daha da Sanal Hale Gelecek

Uzaktan çalışmanın mecburi bir gözlem bulunduğunu kabul etmek gerekiyor. Lakin çalışanlar uyum sağlamış oldu ve araştırma, çalışanların 90’ının bundan sonrasında zaman süre da olsa uzaktan çalışmaya devam etmek istediğini gösteriyor. 2022’de bu dilekleri gerçekleşecek. Başlangıçta buna kuşkuyla yaklaşan iş önderleri artık esnek çalışmanın çalışan bağlılığından ve üretkenliğinden iş-yaşam istikrarına ve zihin sıhhatine, yeteneğin işe alınmasından ve elde tutulmasından işletim maliyetlerine ve etrafa kadar her şey üstünde pozitif etki yaratabileceğini kabul ediyor. Bu modeli benimseyecekler ve çalışanların nerede oldukları fark etmeksizin yaratmalarına ve inovasyon gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak araçlara ve süreçlere yatırım yapacaklar.

Gayeye Yönelik Oluşturulmuş Dijital Emek harcama Alanı Yeni Ofis Haline Gelecek

İster konutta, ister ofiste, yolda ya da bunların ortasındaki rastgele bir yerde olsunlar, çalışanların dengeli ve saydam bir halde inançla etkileşim kurabilmesi ve iş birliği yapabilmesi gerekiyor. Gelecek yıl, firmalar fizikî ofisin rolünü yeniden tanımlayacak ve çalışanların işlerini verimli ve tesirli bir halde yapmak ve meslektaşlarıyla, iş ortaklarıyla ve müşterilerle rastgele bir aygıt, emek verme kanalı veya lokasyon çapında iş birliği yapmak için gereksinim duydukları kaynaklara inançlı ve saygın halde erişebilecekleri, hedefe yönelik olarak oluşturulmuş dijital emek verme alanları tasarlayacaklar. Ayrıyeten, onları hiçbir çalışanın bulunmuş olduğu yer sebebiyle dezavantajlı olmayacağı eşitlikçi emek verme usullerini teşvik eden siyasetlerle destekleyecekler.

Toplumsal Sözleşme Gene Yazılacak

İşlerinden ayrılan çalışanların sayısı üstün dereceli seviyelere ulaştı ve bu da bilhassa bulut, güvenlik, suni zekâ ve analitik suretiyle ticaretin modernize edilmesi ve dijitalleştirilmesi bakımından muhtaçlık duyulan tanınan hünerler için mevcut kabiliyet açığını daha da artırıyor. Firmalar, rüzgârı tersine çevirmek için çalışanlara sundukları kıymeti gene kıymetlendirecek ve insanlara istediklerini verecek: esnek emek verme modelleri ve işletmeye katkı sağlamak, mesleklerinde ilerlemek ve kendi belirledikleri şartlarda çalışmak için eşit fırsatlar. Firmalar, çalışanların nerede ve nasıl çalışacağını mecburilik haline getirmek yerine yapmaları ihtiyaç duyulan iş doğrultusunda alacakları karara güvenecek. İş birliği yapmaları ya da müşterilerle ve iş ortaklarıyla bir ortaya gelmeleri gerekiyorsa ofise gitmeyi tercih edebilirler. Kişisel çalışmalarına odaklanmak için sessizlik istiyorlarsa, konuttan emek vermeyi seçebilirler. Her halde, ortak bir dijital emek verme alanı vasıtasıyla dengeli ve adil bir deneyim yaşayacaklar.

Yeni Bir İş Sınıfı Ortaya Çıkacak

Tarih kendini sık sık yeniden eder. 2009’da, oldukça sayıda informasyon çalışanı kurumsal işlerini bırakarak danışmanlık hayata geçirmeye ve özgür çalışmaya başladı ve “kısa vadeli emek verme ekonomisi” adı verilen şey ortaya çıktı. Bunu yapma sebeplerinin birden fazla, günümüzde çalışanların işlerinden ayrılmalarına neden olan nedenlerle birebirdi. Tercih ettikleri müşteriler için istedikleri işi, bunu en iyi halde yapabilecekleri yerde ve halde yapmalarına olanak sağlayacak esnek düzenlemeler istiyorlardı. Firmalar, bu becerikli adaylardan bazılarını gene cezbetmek ve adaylar için verilen acımasız uğraşta bir avantaj elde etmek için özgür, kontratlı ve süreksiz çalışanların talep ettikleri esneklikle bağımsızlığı ve salgın uzadıkça giderek daha alımlı hale gelen istikrarı sağlayacak yeni bir “avantajlı süreksiz emek verme” sınıfı yaratmak suretiyle hibrit emek verme modellerinden ve dijital teknolojilerden yararlanacak.

Geleceğin emek verme biçiminin temelleri atıldı. Ve buna doğrultu verecek hibrit modelleri ve teknolojiyi benimseyen ve daha ileriye taşıyan firmalar, işletmelerini geleceğe taşıyacak esnek, çevik ve kuvvetli iş enerjisini oluşturabilecek.site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr